AWS Türkçe Blog

AWS Well-Architected Framework için güncellemeleri duyuruyoruz

Orijinal makale: Link (Haleh Najafzadeh)

İyileştirilmiş AWS Well-Architected Framework kılavuzunun kullanıma sunulduğunu duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Bu güncellemede, altı temel bileşenin tamamında değişiklikler yaptık: Operasyonel Mükemmellik, Güvenlik, Güvenilirlik, Performans Verimliliği, Maliyet Optimizasyonu ve Sürdürülebilirlik.

Kısa bir tarihçe

AWS Well-Architected Framework, müşterilerin buluttaki iş yüklerinin tasarımını, uygulamasını ve operasyonlarını değerlendirmelerine ve iyileştirmelerine olanak tanıyan en iyi uygulamalardan oluşan bir derlemedir.

Framework’ün ilk versiyonu 2012’de yayınlandı ve 2015’te kılavuz niteliğindeki teknik incelemenin yayınlanmasına öncülük etti. Operasyonel mükemmellik temel bileşenini 2016 yılında ekledik. Temel bileşenlere özel teknik incelemeler ve AWS Well-Architected Mercekleri 2017’de yayınlandı ve ertesi yıl AWS Well-Architected Aracı kullanıma sunuldu.

2020’de Well-Architected Framework’ün içeriğinde büyük bir güncelleme yapılmasının yanı sıra, daha fazla sayıda mercek eklendi ve AWS Well-Architected Aracı ile API entegrasyonu gerçekleştirildi. Altıncı temel bileşen olan Sürdürülebilirlik 2021’de eklendi. 2022’de altı temel bileşenin tamamında birleştirilmiş en iyi uygulamaların her biri için özel sayfalar açıldı ve birçok en iyi uygulama geliştirilmiş yönerge kılavuzuyla güncellendi.

AWS Well-Architected timeline

AWS Well-Architected zaman akışı

Yenilikler

Well-Architected Framework içeriği, yeni ve gelişmiş gelişmekte olan hizmetler ve teknolojilerle sürekli değişen ve yenilenen AWS ortamına uyum sağlamak için sürekli olarak güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Bu sayede bulut mimarlarının AWS Cloud’da güvenli, yüksek performanslı, esnek, verimli ve sürdürülebilir sistemler kurup işletebilmeleri sağlanmaktadır.

Bu sürümdeki içerik güncellemeleri ve iyileştirmeler, müşterilerin uygulama planları geliştirirken daha bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olmak için AWS servis portföyünde daha eksiksiz bir kapsam sağlamaya odaklanmaktadır. Kapsama eklenen veya kapsamı genişletilen servisler şunları içerir: AWS Elastic Disaster Recovery, AWS Trusted Advisor, AWS Resilience Hub, AWS Config, AWS Security Hub, Amazon GuardDuty, AWS Organizations, AWS Control Tower, AWS Compute Optimizer, AWS Budgets, Amazon CodeWhisperer, ve Amazon CodeGuru.

Temel bileşen güncellemeleri

Operasyonel Mükemmellik Temel Bileşeni, canlı ortamdaki iş yükleri için destek planlarının etkinleştirilmesine ilişkin yeni bir en iyi uygulamaya sahiptir. Bu Temel Bileşen ayrıca iş kesintisi durumları için bir müşteri iletişim planı tanımlanması konusunda önemli bir güncellemeye sahiptir.

Güvenlik Temel Bileşenine yeni bir en iyi uygulama alanı ekledik: Uygulama Güvenliği (Application Security – AppSec). AppSec, yazılım geliştirirken, test ederken ve yayınlarken müşterilere rehberlik edecek sekiz yeni en iyi uygulama ile tanımlanmakta ve yazılım geliştirmek için kullanılan araçların, testlerin ve organizasyonel yaklaşımın nasıl dikkate alınacağı konusunda yol göstermektedir.

Güvenilirlik Temel Bileşeni, kullanılabilirlik hedeflerini ve çalışma süresi hizmet düzeyi anlaşmalarını (service-level aggrements SLA’ler) karşılamak için iş yüklerinin mimarisine ilişkin yeni bir en iyi uygulamaya sahiptir. Ayrıca giriş bölümüne dayanıklılık ortak sorumluluk modelini de ekledik.

Maliyet Optimizasyonu Temel Bileşeni, maliyet optimizasyonu çalışmalarının ve veri saklama politikalarının uygulanmasının bir parçası olarak operasyonların otomatize edilmesine ilişkin yeni en iyi uygulamalara sahiptir.

Sürdürülebilirlik Temel Bileşeninde, bölgeleri seçmek için net bir sürecin yanı sıra servisleri doğru boyutlandırmaya ve AWS Bulutundaki kaynakların genel kullanımını iyileştirmeye yönelik araçlar sunduk.

En iyi uygulama güncellemeleri

Uygulama kılavuzu ve en iyi uygulamalar, AWS Cloud’da belirli iş sonuçlarını hedefleyen yeniden kullanılabilir mimari modellere ilişkin gelişmiş öneriler ve adımlar da dahil olmak üzere daha açıklayıcı olacak şekilde bu sürümde güncellenmiştir.

Operasyonel Mükemmellik (22), Güvenlik (18), Güvenilirlik (14), Performans Verimliliği (10), Maliyet Optimizasyonu (22) ve Sürdürülebilirlik (27) alanlarında 113 kadar en iyi uygulama daha açıklayıcı rehberlikle güncellenmiştir. Operasyonel Mükemmellik (1), Güvenlik (9), Güvenilirlik (1), Maliyet Optimizasyonu (2) ve Sürdürülebilirlik (1) alanlarında on dört yeni en iyi uygulama getirilmiştir.

Toplam 127 yeni/güncellenmiş en iyi uygulamanın %78’i, daha açıklayıcı hale getirilmelerinin bir parçası olarak net uygulama adımları içermektedir. Geri kalan %22’si ise mevcut uygulama adımları geliştirilerek güncellenmiştir. Bu değişiklikler, 2022’de yayınlanan 51 iyileştirilmiş en iyi uygulamaya (2022’nin 3. çeyreğinde 18 ve 2022’nin 4. çeyreğinde 33) ek olarak, mevcut Framework en iyi uygulamalarının %50’sinden fazlasının yakın zamanda güncellenmesiyle sonuçlanmıştır.

İçerik 11 dilde mevcuttur: İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece, Endonezyaca, Brezilya Portekizcesi, Basitleştirilmiş Çince ve Geleneksel Çince.

Bu sürümde yeni veya güncellenen en iyi uygulamaların listesi aşağıdadır:

  • Operasyonel Mükemmellik: OPS01-BP03, OPS01-BP04, OPS02-BP01, OPS02-BP06, OPS02-BP07, OPS03-BP04, OPS03-BP05, OPS04-BP01, OPS04-BP03, OPS04-BP04, OPS04-BP05, OPS05-BP02, OPS05-BP06, OPS05-BP07, OPS07-BP01, OPS07-BP05, OPS07-BP06, OPS08-BP02, OPS08-BP03, OPS08-BP04, OPS10-BP05, OPS11-BP01, OPS11-BP04
  • Güvenlik: SEC01-BP01, SEC01-BP02, SEC01-BP07, SEC02-BP01, SEC02-BP02, SEC02-BP03, SEC02-BP05, SEC03-BP02, SEC03-BP04, SEC03-BP07, SEC03-BP09, SEC04-BP01, SEC05-BP01, SEC06-BP01, SEC07-BP01, SEC08-BP04, SEC08-BP02, SEC09-BP02, SEC03-BP08, SEC11-BP01, SEC11-BP02, SEC11-BP03, SEC11-BP04, SEC11-BP05, SEC11-BP06, SEC11-BP07, SEC11-BP08
  • Güvenilirlik: REL01-BP01, REL01-BP02, REL01-BP03, REL01-BP04, REL01-BP06, REL02-BP01, REL09-BP01, REL09-BP02, REL09-BP03, REL09-BP04, REL10_BP04, REL10-BP03, REL11-BP07, REL13-BP02, REL13-BP03
  • Performans Verimliliği: PERF02-BP06, PERF05_BP03, PERF05-BP02, PERF05-BP04, PERF05-BP05, PERF05-BP06, PERF05-BP07, PFRF04-BP04, PERF02_BP04, PERF02_BP05
  • Maliyet Optimizasyonu: COST02_BP01, COST02_BP02, COST02_BP03, COST02_BP05, COST03_BP02, COST03_BP04, COST03_BP05, COST04_BP01, COST04_BP02, COST04_BP03, COST04_BP04, COST04_BP05, COST05_BP03, COST05_BP05, COST05_BP06, COST06_BP01, COST06_BP03, COST07_BP01, COST07_BP02, COST07_BP05, COST09_BP03, COST10_BP01, COST10_BP02, COST11_BP01
  • Sürdürülebilirlik: SUS01_BP01, SUS02_BP01, SUS02_BP02, SUS02_BP03, SUS02_BP04, SUS02_BP05, SUS02_BP06, SUS03_BP01, SUS03_BP02, SUS03_BP03, SUS03_BP04, SUS03_BP05, SUS04_BP01, SUS04_BP02, SUS04_BP03, SUS04_BP04, SUS04_BP05, SUS04_BP06, SUS04_BP07, SUS04_BP08, SUS05_BP01, SUS05_BP02, SUS05_BP03, SUS05_BP04, SUS06_BP01, SUS06_BP02, SUS06_BP03, SUS06_BP04

Bu sürümdeki güncellemeler, iş yüklerinizi incelemek, önemli tasarım konularını ele almak ve AWS Well-Architected Framework‘ün en iyi uygulamalarını ve rehberliğini takip ettiğinizden emin olmanıza yardımcı olmak için kullanılabilen AWS Well-Architected Aracında da mevcuttur.

Başlamaya hazır mısınız? Güncellenmiş AWS Well-Architected Framework Temel Bileşenleri en iyi uygulamalarının yanı sıra temel bileşenlere özel teknik incelemeleri inceleyin.

Yeni en iyi uygulamalardan bazıları veya en son güncellemeler hakkında sorularınız mı var? AWS re:Post‘ta büyüyen topluluğumuza katılın.