Meta Llama 2 บน Amazon Bedrock

สร้างประสบการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยสร้างได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

ประโยชน์

Llama Chat คือโมเดลที่ได้รับการปรับแต่งอย่างละเอียด ซึ่งใช้ประโยชน์จากชุดข้อมูลคำสั่งที่เข้าถึงได้โดยสาธารณะและคำอธิบายประกอบจากมนุษย์กว่า 1 ล้านรายการ
โมเดลลลลาม่าได้รับการฝึกอบรมด้วยโทเค็นหลายล้านล้านล้านรายการจากแหล่งข้อมูลสาธารณะออนไลน์เพื่อให้เข้าใจความซับซ้อนของภาษาได้ดีขึ้น
โมเดลที่ได้รับการปรับแต่งอย่างละเอียดนี้ผ่านการจำลองการเจาะระบบกว่า 1,000 ชั่วโมงและมีความพยายามให้คำอธิบายประกอบเพื่อให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพของโมเดล
Amazon Bedrock เป็นบริการระบบคลาวด์สาธารณะแห่งแรกที่นำเสนอ API ที่มีการจัดการเต็มรูปแบบสำหรับ Llama องค์กรทุกขนาดสามารถเข้าถึงโมเดล Llama 2 ทาง Amazon Bedrock ได้โดยไม่ต้องจัดการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นเบื้องหลัง

ขอแนะนำ Llama 2

Amazon Bedrock เป็นบริการคลาวด์สาธารณะบริการแรกที่นำเสนอ API ที่มีการจัดการอย่างสมบูรณ์สำหรับ Llama 2 ซึ่งเป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) รุ่นต่อไปของ Meta องค์กรทุกขนาดสามารถเข้าถึงโมเดล Llama 2 Chat ทาง Amazon Bedrock ได้โดยไม่ต้องจัดการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นเบื้องหลัง ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่คุณทำได้ดีที่สุด นั่นคือ การสร้างแอปพลิเคชัน AI ของคุณ ความร่วมมือระหว่าง Meta และ Amazon ที่แสดงพลังของนวัตกรรม generative AI ร่วมกัน Meta และ Amazon กำลังทำงานร่วมกันเพื่อขยายขอบเขตของสิ่งที่เป็นไปได้

กรณีการใช้งาน

LLM ที่ได้รับการปรับแต่งอย่างละเอียดของ Meta มีชื่อว่า Llama-2-Chat ซึ่งได้รับการปรับให้เหมาะกับกรณีการใช้งานบทสนทนา

เวอร์ชันโมเดล

Llama-2-13b-chat

โมเดลที่ได้รับการปรับแต่งอย่างละเอียดซึ่งมีพารามิเตอร์ขนาด 13B เหมาะสำหรับงานขนาดเล็ก เช่น การจำแนกประเภทข้อความ การวิเคราะห์ความรู้สึก และการแปลภาษา

โทเค็นสูงสุด: 4K

ภาษา: อังกฤษ

กรณีการใช้งานที่รองรับ: แชทได้เหมือนผู้ช่วย

Llama-2-70b-chat

โมเดลที่ได้รับการปรับแต่งอย่างละเอียดซึ่งมีพารามิเตอร์ขนาด 70B เหมาะสำหรับงานขนาดใหญ่ขึ้น เช่น การสร้างโมเดลภาษา การสร้างข้อความ และระบบบทสนทนา

โทเค็นสูงสุด: 4K

ภาษา: อังกฤษ

กรณีการใช้งานที่รองรับ: แชทได้เหมือนผู้ช่วย