ราคา Amazon Bedrock

ภาพรวมราคา

Amazon Bedrock เป็นบริการที่มีการจัดการเต็มรูปแบบซึ่งเสนอโมเดลพื้นฐาน (FM) ที่มีประสิทธิภาพสูงผ่าน API เดียว ควบคู่ไปกับความสามารถที่หลากหลายในการสร้างแอปพลิเคชัน AI ช่วยสร้าง พร้อมทั้งยังมีความปลอดภัย มีความเป็นส่วนตัว และมี AI ที่รับผิดชอบและเชื่อถือได้

Amazon Bedrock จะเรียกเก็บค่าบริการสำหรับการอนุมานและการปรับแต่งโมเดลจากคุณ คุณมีแผนราคา 2 แบบสำหรับการอนุมาน: 1. ตามความต้องการ (On-Demand) และแบบแบตช์ (Batch): โหมดนี้ช่วยให้คุณสามารถใช้ FM โดยชำระเงินตามการใช้งานจริงได้โดยไม่ต้องทำสัญญาที่มีกำหนดระยะเวลาใด ๆ ทั้งสิ้น 2. อัตราการโอนถ่ายข้อมูลที่จัดสรรไว้: โหมดนี้ช่วยให้คุณสามารถจัดสรรอัตราการโอนถ่ายข้อมูลให้เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการด้านประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันของคุณ โดยแลกกับการทำสัญญาที่มีกำหนดระยะเวลา

รูปแบบราคา

On-Demand

ด้วยโหมดแบบ On-Demand คุณจะจ่ายเฉพาะส่วนที่คุณใช้เท่านั้น โดยไม่มีสัญญาระยะยาวตามเวลา สำหรับโมเดลการสร้างข้อความ ระบบจะเรียกเก็บเงินสำหรับทุกโทเค็นอินพุตที่ประมวลผลและทุกโทเค็นเอาต์พุตที่สร้างขึ้น สำหรับโมเดลการฝัง ระบบจะเรียกเก็บเงินสำหรับทุกโทเค็นอินพุตที่ประมวลผล โทเค็นประกอบด้วยอักขระสองสามตัวและอ้างอิงถึงหน่วยข้อความพื้นฐานที่โมเดลเรียนรู้ที่จะเข้าใจอินพุตและการแจ้งเตือนของผู้ใช้ สำหรับโมเดลการสร้างภาพ ระบบจะเรียกเก็บเงินสำหรับทุกภาพที่ถูกสร้างขึ้น

Batch

เมื่อใช้งานโหมด Batch คุณจะสามารถจัดเตรียมชุดการแจ้งเตือนเป็นไฟล์อินพุตเดียว และรับการตอบกลับเป็นไฟล์เอาต์พุตเดียว ช่วยให้คุณสามารถรับการคาดการณ์ในวงกว้างพร้อมกันได้ การตอบกลับจะได้รับการประมวลผลและจัดเก็บไว้ในบัคเก็ต Amazon S3 ของคุณ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงได้ในภายหลัง ราคาสำหรับโหมด Batch จะเหมือนกับราคาสำหรับโหมด On-Demand

Provisioned Throughput

เมื่อใช้งานโหมด Provisioned Throughput คุณจะสามารถซื้อหน่วยโมเดลสำหรับฐานเฉพาะหรือโมเดลแบบกำหนดเองได้ โหมด Provisioned Throughput ที่เตรียมใช้งานได้รับการออกแบบมาสำหรับเวิร์กโหลดการอนุมานที่มีความสอดคล้องขนาดใหญ่เป็นหลัก ซึ่งต้องการอัตราการโอนถ่ายข้อมูลที่แน่นอน คุณสามารถเข้าถึงโมเดลแบบกำหนดเองได้โดยใช้งาน Provisioned Throughput เท่านั้น หน่วยโมเดลมีอัตราการโอนถ่ายข้อมูลที่แน่นอน ซึ่งวัดจากจำนวนโทเค็นอินพุตหรือเอาต์พุตสูงสุดที่ประมวลผลต่อนาที เมื่อเลือกใช้ราคาสำหรับแบบ Provisioned Throughput ระบบจะเรียกเก็บเงินเป็นรายชั่วโมง ดังนั้นคุณจึงมีความยืดหยุ่นในการเลือกเงื่อนไขสัญญาแบบ 1 เดือนหรือ 6 เดือนก็ได้

การปรับแต่งโมเดล

เมื่อใช้ Amazon Bedrock คุณจะสามารถปรับแต่ง FM ด้วยข้อมูลของคุณเพื่อส่งมอบการตอบสนองที่เหมาะกับงานเฉพาะและบริบททางธุรกิจของคุณได้ คุณสามารถปรับโมเดลอย่างละเอียดด้วยข้อมูลที่มีป้ายกำกับหรือใช้การฝึกอบรมล่วงหน้าอย่างต่อเนื่องด้วยข้อมูลที่ไม่ได้ติดฉลาก สำหรับการปรับแต่งโมเดลสร้างข้อความ คุณจะถูกเรียกเก็บค่าสำหรับการฝึกแบบจำลองตามจำนวนโทเค็นทั้งหมดที่ประมวลผลโดยโมเดล (จำนวนโทเค็นในคอร์ปัสข้อมูลการฝึกอบรม x จำนวนยุค) และสำหรับพื้นที่จัดเก็บแบบจำลองที่เรียกเก็บต่อเดือนต่อโมเดล เหตุการณ์หมายถึงการส่งผ่านชุดข้อมูลการฝึกของคุณแบบสมบูรณ์หนึ่งครั้งระหว่างการปรับแต่งอย่างละเอียดหรือการฝึกล่วงหน้าอย่างต่อเนื่อง ระบบจะเรียกเก็บเงินการอนุมานโดยใช้โมเดลที่กำหนดเองภายใต้แผนอัตราการโอนถ่ายข้อมูลที่จัดเตรียมไว้ และคุณต้องซื้อ อัตราการโอนถ่ายข้อมูลที่จัดเตรียมไว้ หน่วยโมเดลเดียวพร้อมใช้งานโดยไม่มีเงื่อนไขข้อผูกพันสำหรับการอนุมานในแบบจำลองที่กำหนดเอง คุณจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับจำนวนชั่วโมงที่คุณใช้ในหน่วยรุ่นแรกสำหรับการอนุมานแบบจำลองที่กำหนดเอง หากคุณต้องการเพิ่มอัตราการโอนถ่ายข้อมูลของคุณเกินกว่า 1 หน่วยโมเดล คุณจะต้องซื้อระยะเวลาสัญญา 1 เดือนหรือ 6 เดือน

การประเมินโมเดล

ด้วยการประเมินโมเดลบน Amazon Bedrock คุณจะจ่ายเงินสำหรับสิ่งที่คุณใช้ โดยไม่มีข้อผูกพันเกี่ยวกับจำนวนพรอมต์หรือคำตอบ สำหรับการประเมินโดยอัตโนมัติ คุณจ่ายเงินสำหรับการอนุมานจากการเลือกโมเดลในการประเมินเท่านั้น คะแนนอัลกอริทึมที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจะให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สำหรับการประเมินด้วยมนุษย์ที่คุณนำทีมงานของคุณมาเอง คุณจะถูกเรียกเก็บสำหรับการอนุมานโมเดลในการประเมิน และคิดค่าใช้จ่าย 0.21 USD ต่องานของมนุษย์ที่เสร็จสมบูรณ์ งานของมนุษย์เกิดขึ้นเมื่ออินสแตนซ์ผู้ปฏิบัติงานส่งการประเมินพรอมต์เดียวและการตอบสนองการอนุมานที่เกี่ยวข้องโดยใช้อินเทอร์เฟซผู้ใช้สำหรับการประเมินโดยมนุษย์ ราคาจะเหมือนกันไม่ว่าคุณจะมีโมเดลหนึ่งหรือสองแบบในงานประเมินของคุณและเหมือนกันโดยไม่คำนึงถึงจำนวนเมตริกการประเมินและวิธีการให้คะแนนจำนวนเท่าใด ก็จะยังมีค่าบริการเท่ากัน ค่าใช้จ่ายสำหรับงานของมนุษย์จะปรากฏภายใต้ส่วน Amazon SageMaker ในใบเรียกเก็บเงิน AWS ของคุณและเหมือนกันสำหรับทุก AWS Region ไม่มีค่าใช้จ่ายแบบแยกต่างหากสำหรับแรงงาน เนื่องจากคุณเป็นผู้จัดหาแรงงานเอง สำหรับการประเมินที่จัดการโดย AWS ค่าบริการจะถูกปรับแต่งตามความต้องการในการประเมินของคุณในการมีส่วนร่วมแบบส่วนตัวในขณะที่ทำงานร่วมกับทีมประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญของ AWS

เครื่องมืออันทรงพลังเพื่อการสร้างโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

เมื่อใช้ Agents สำหรับ Amazon Bedrock และ Knowledge Bases สำหรับ Amazon Bedrock ระบบจะเรียกเก็บเงินเฉพาะโมเดลและฐานข้อมูลเวกเตอร์ที่คุณใช้กับความสามารถเหล่านี้เท่านั้น

รายละเอียดราคา

การกำหนดราคาขึ้นอยู่กับรูปแบบผู้ให้บริการและโมเดล โปรดเลือกผู้ให้บริการโมเดลเพื่อดูราคาโดยละเอียด

AI21 Labs

ราคาแบบ On-Demand และแบบ Batch

โมเดล AI21 Labs ราคาต่อโทเค็นอินพุต 1,000 รายการ ราคาต่อโทเค็นเอาท์พุต 1,000 รายการ

Jurassic-2 Mid

0.0125 USD

0.0125 USD

Jurassic-2 Ultra

0.0188 USD

0.0188 USD

Amazon

Region

Anthropic

ราคาแบบ On-Demand และแบบ Batch

Region: สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) และสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน)

โมเดล Anthropic ราคาต่อโทเค็นอินพุต 1,000 รายการ ราคาต่อโทเค็นเอาท์พุต 1,000 รายการ

Claude Instant

0.0008 USD

0.0024 USD

Claude 2.0/2.1

0.008 USD

0.024 USD

Claude 3 Opus*

0.015 USD

0.075 USD

Claude 3 Sonnet

0.003 USD

0.015 USD

Claude 3 Haiku

0.00025 USD

0.00125 USD

*ปัจจุบัน Claude 3 Opus มีให้บริการใน Region สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน)

Region: เอเชียแปซิฟิก (มุมไบ)

โมเดล Anthropic ราคาต่อโทเค็นอินพุต 1,000 รายการ ราคาต่อโทเค็นเอาต์พุต 1,000 รายการ

Claude 3 Sonnet

0.003 USD

0.015 USD

Claude 3 Haiku

0.00025 USD

0.00125 USD

Region: เอเชียแปซิฟิก (ซิดนีย์)

โมเดล Anthropic ราคาต่อโทเค็นอินพุต 1,000 รายการ ราคาต่อโทเค็นเอาต์พุต 1,000 รายการ

Claude 3 Sonnet

0.003 USD

0.015 USD

Claude 3 Haiku

0.00025 USD

0.00125 USD

Region: ยุโรป (ปารีส)

โมเดล Anthropic ราคาต่อโทเค็นอินพุต 1,000 รายการ ราคาต่อโทเค็นเอาต์พุต 1,000 รายการ

Claude 3 Sonnet

0.003 USD

0.015 USD

Claude 3 Haiku

0.00025 USD

0.00125 USD

รีเจี้ยน: เอเชียแปซิฟิก (โตเกียว)

โมเดล Anthropic ราคาต่อโทเค็นอินพุต 1,000 รายการ ราคาต่อโทเค็นเอาท์พุต 1,000 รายการ

Claude Instant

0.0008 USD

0.0024 USD

Claude 2.0/2.1

0.008 USD

0.024 USD

Region: ยุโรป (แฟรงก์เฟิร์ต)

โมเดล Anthropic ราคาต่อโทเค็นอินพุต 1,000 รายการ ราคาต่อโทเค็นเอาท์พุต 1,000 รายการ

Claude Instant

0.0008 USD

0.0024 USD

Claude 2.0/2.1

0.008 USD

0.024 USD

ราคาอัตราการโอนถ่ายข้อมูลที่จัดเตรียมไว้

Region: สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) และสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน)

โมเดล Anthropic ราคาต่อชั่วโมงต่อโมเดล
โดยไม่มีสัญญาผูกมัด
ราคาต่อชั่วโมงต่อหน่วยโมเดลสำหรับสัญญา 1 เดือน ราคาต่อชั่วโมงต่อหน่วยโมเดลสำหรับสัญญา 6 เดือน

Claude Instant

44.00 USD

39.60 USD

22.00 USD

Claude 2.0/2.1

70.00 USD

63.00 USD

35.00 USD

โมเดล Anthropic ราคาต่อชั่วโมงต่อโมเดล
โดยไม่มีสัญญาผูกมัด
ราคาต่อชั่วโมงต่อหน่วยโมเดลสำหรับสัญญา 1 เดือน ราคาต่อชั่วโมงต่อหน่วยโมเดลสำหรับสัญญา 6 เดือน

Claude Instant

44.00 USD

39.60 USD

22.00 USD

Claude 2.0/2.1

70.00 USD

63.00 USD

35.00 USD

Region: เอเชียแปซิฟิก (โตเกียว)

โมเดล Anthropic ราคาต่อชั่วโมงต่อหน่วยโมเดลสำหรับสัญญา 1 เดือน ราคาต่อชั่วโมงต่อหน่วยโมเดลสำหรับสัญญา 6 เดือน

Claude Instant

53.00 USD

29.00 USD

Claude 2.0/2.1

86.00 USD

48.00 USD

ภูมิภาค: ยุโรป (แฟรงก์เฟิร์ต)

โมเดล Anthropic ราคาต่อชั่วโมงต่อหน่วยโมเดลสำหรับสัญญา 1 เดือน ราคาต่อชั่วโมงต่อหน่วยโมเดลสำหรับสัญญา 6 เดือน

Claude Instant

49.00 USD

27.00 USD

Claude 2.0/2.1

79.00 USD

44.00 USD

โปรดติดต่อทีมบัญชี AWS ของคุณเพื่อขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยโมเดล 

Cohere

ราคาแบบ On-Demand และแบบ Batch

โมเดล Cohere ราคาต่อโทเค็นอินพุต 1,000 รายการ ราคาต่อโทเค็นเอาท์พุต 1,000 รายการ
Command 0.0015 USD 0.0020 USD
Command-Light 0.0003 USD 0.0006 USD
Command R+ 0.0030 USD 0.0150 USD
Command R 0.0005 USD 0.0015 USD
Embed - ภาษาอังกฤษ 0.0001 USD ไม่ระบุ
Embed - หลายภาษา 0.0001 USD ไม่ระบุ

ราคาสำหรับการปรับแต่ง (การปรับแต่งอย่างละเอียด)

โมเดล Cohere ราคาในการฝึกโทเค็น 1,000 รายการ ราคาในการจัดเก็บโมเดลแบบกำหนดเองแต่ละโมเดลต่อเดือน ราคาเพื่อการอนุมานจากโมเดลที่กำหนดเองต่อหน่วยโมเดลต่อชั่วโมง (โดยไม่มีการกำหนดราคา Provisioned Throughput โดยไม่มีสัญญาผูกมัด)

Cohere Command

0.004 USD

1.95 USD

49.50 USD

Cohere Command-Light 0.001 USD

1.95 USD

8.56 USD

*โทเค็นทั้งหมดที่ได้รับการฝึก = จำนวนโทเค็นในคลังข้อมูลการฝึก x จำนวนเหตุการณ์

ราคาอัตราการโอนถ่ายข้อมูลที่จัดเตรียมไว้

โมเดล Cohere ราคาต่อชั่วโมงต่อโมเดล 
โดยไม่มีสัญญาผูกมัด
ราคาต่อชั่วโมงต่อหน่วยโมเดลสำหรับสัญญา 1 เดือน

ราคาต่อชั่วโมงต่อหน่วยโมเดลสำหรับสัญญา 6 เดือน

Cohere Command

49.50 USD

39.60 USD

23.77 USD

Cohere Command - Light 8.56 USD

6.85 USD

4.11 USD
Embed - ภาษาอังกฤษ 7.12 USD

6.76 USD

6.41 USD
Embed - หลายภาษา 7.12 USD

6.76 USD

6.41 USD

โปรดติดต่อทีมบัญชีหรือฝ่ายขายของ AWS ของคุณเพื่อขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยโมเดล 

Meta Llama

Llama 3

ราคาแบบ On-Demand และแบบ Batch

Region

Llama 2

ราคาแบบ On-Demand และแบบ Batch

Region: สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) และสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน)

โมเดล Meta ราคาต่อโทเค็นอินพุต 1,000 รายการ ราคาต่อโทเค็นเอาท์พุต 1,000 รายการ

Llama 2 Chat (13B)

0.00075 USD

0.001 USD

Llama 2 Chat (70B)

0.00195 USD

0.00256 USD

ราคาสำหรับการปรับแต่งโมเดล (การปรับแต่งอย่างละเอียด)

โมเดล Meta ราคาในการฝึกโทเค็น 1,000 รายการ ราคาในการจัดเก็บโมเดลแบบกำหนดเองแต่ละโมเดล* ต่อเดือน ราคาเพื่อการอนุมานจากโมเดลที่กำหนดเองต่อ 1 หน่วยโมเดลต่อชั่วโมง (โดยไม่มีการกำหนดราคา อัตราการโอนถ่ายข้อมูลที่จัดเตรียมไว้โดยไม่มีสัญญาผูกมัด)

Llama 2 Pretrained (13B)

0.00149 USD

1.95 USD

23.50 USD

Llama 2 Pretrained (70B)

0.00799 USD

1.95 USD 23.50 USD

*พื้นที่จัดเก็บโมเดลแบบกำหนดเอง = 1.95 USD

ราคาอัตราการโอนถ่ายข้อมูลที่จัดเตรียมไว้

โมเดล Meta ราคาต่อชั่วโมงต่อหน่วยโมเดลสำหรับสัญญา 1 เดือน ราคาต่อชั่วโมงต่อหน่วยโมเดลสำหรับสัญญา 6 เดือน

Llama 2 Pretrained และ Chat (13B)

21.18 USD

13.08 USD

Llama 2 Pretrained (70B)

21.18 USD

13.08 USD

*โมเดล Llama 2 Pre-trained มีเฉพาะใน Provisioned Throughput หลังจากการปรับแต่งเท่านั้น

โปรดติดต่อทีมบัญชีหรือฝ่ายขายของ AWS ของคุณเพื่อขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยโมเดล

Mistral AI

Region
Region

Stability AI

ราคาแบบ On-Demand และแบบ Batch

โมเดลรูปภาพที่ Stability AI นำเสนอจะมีราคาต่อภาพ ขึ้นอยู่กับจำนวนขั้นตอนและความละเอียดของภาพ:

โมเดล Stability AI ความละเอียดของภาพ ราคาต่อภาพที่สร้างขึ้นสำหรับคุณภาพ Standard (ระดับมาตรฐาน ) (<=50 ขั้นตอน) ราคาต่อภาพที่สร้างขึ้นสำหรับคุณภาพ Premium (ระดับพรีเมียม) (>50 ขั้นตอน)

 

SDXL 0.8

512 x 512 หรือเล็กกว่า

0.018 USD ต่อภาพ

0.036 USD ต่อภาพ

ใหญ่กว่า 512 x 512

0.036 USD ต่อภาพ

0.072 USD ต่อภาพ

SDXL 1.0

สูงสุด 1024 x 1024

0.04 USD 0.08 USD

ราคาอัตราการโอนถ่ายข้อมูลที่จัดเตรียมไว้

โมเดล Stability AI ราคาต่อชั่วโมงต่อหน่วยโมเดลสำหรับสัญญา 1 เดือน* ราคาต่อชั่วโมงต่อหน่วยโมเดลสำหรับข้อสัญญา 6 เดือน*

SDXL 1.0

49.86 USD

46.18 USD

*รวมถึงการอนุมานสำหรับโมเดลพื้นฐานและโมเดลแบบกำหนดเอง

โปรดติดต่อทีมบัญชีหรือฝ่ายขายของ AWS ของคุณเพื่อขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยโมเดล

ในปัจจุบัน โมเดล Stability AI บน Amazon Bedrock ไม่รองรับการปรับแต่งโมเดล (การปรับแต่งแบบละเอียด)

กฎควบคุมระบบ สำหรับ Amazon Bedrock

ค่าบริการแบบ On-Demand

นโยบายกฎควบคุมระบบ* ราคาต่อ 1,000 หน่วยข้อความ**

ตัวกรองเนื้อหา

0.75 USD

หัวข้อที่ปฏิเสธ

1 USD

ตัวกรองข้อมูลที่ละเอียดอ่อน (PII)

0.10 USD

ตัวกรองข้อมูลที่ละเอียดอ่อน (นิพจน์ปกติ)  ฟรี
ตัวกรองคำ

ฟรี

* นโยบายกฎควบคุมระบบแต่ละข้อเป็นทางเลือกและสามารถเปิดใช้งานได้ตามความต้องการของแอปพลิเคชันของคุณ ค่าธรรมเนียมจะเกิดขึ้นตามประเภทนโยบายที่ใช้ในกฎควบคุมระบบ ตัวอย่างเช่น หากมีการกำหนดค่ากฎควบคุมระบบด้วยตัวกรองเนื้อหาและหัวข้อที่ปฏิเสธ ค่าธรรมเนียมจะเกิดขึ้นสำหรับนโยบายทั้งสองนี้ ในขณะที่ไม่มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับตัวกรองข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

**หน่วยข้อความสามารถมีตัวอักษรได้สูงสุด 1000 ตัวอักษร หากการป้อนข้อความมีมากกว่า 1000 ตัวอักษรจะถูกประมวลผลเป็นหน่วยข้อความหลายหน่วยโดยแต่ละตัวมีตัวอักษร 1000 ตัวหรือน้อยกว่า ตัวอย่างเช่นหากการป้อนข้อความมีตัวอักษร 5600 ตัวม จะถูกเรียกเก็บค่าสำหรับหน่วยข้อความ 6 หน่วย


กฎควบคุมระบบไม่รองรับภาพและการฝังตัว

ตัวอย่างราคา

 • นักพัฒนาแอปพลิเคชันทำการเรียกใช้ API ต่อไปนี้ไปยัง Amazon Bedrock คือ คำขอให้โมเดล Jurrasic-2 Mid ของ AI21 สรุปการป้อนข้อความอินพุต 10,000 โทเค็นเป็นเอาต์พุต 2,000 โทเค็น

  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นคือ = 10,000 โทเค็น/1,000 * 0.0125 USD + 2,000 โทเค็น/1,000 * 0.0125 USD = 0.15 USD

 • ค่าบริการแบบ On-Demand

  นักพัฒนาแอปพลิเคชันทำการเรียกใช้ API ต่อไปนี้ไปยัง Amazon Bedrock แบบรายชั่วโมง คือ คำขอให้โมเดล Amazon Titan Text – Lite สรุปการป้อนข้อความอินพุต 2,000 โทเค็นเป็นเอาต์พุต 1,000 โทเค็น

  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นคือ = 2,000 โทเค็น/1,000 * 0.0003 USD + 1,000 โทเค็น/1,000 * 0.0004 USD = 0.001 USD

  นักพัฒนาแอปพลิเคชันทำการเรียกใช้ API ต่อไปนี้ไปยัง Amazon Bedrock คือ คำขอให้โมเดลพื้นฐาน Amazon Titan Image Generator สร้างภาพขนาด 1024 x 1024 ในขนาดคุณภาพ Standard จำนวน 1,000 ภาพ

  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น = 1,000 ภาพ* 0.01 USD ต่อภาพ = 10 USD

  ค่าบริการการปรับแต่ง (การปรับแต่งอย่างละเอียดและการฝึกล่วงหน้าอย่างต่อเนื่อง)

  นักพัฒนาแอปพลิเคชันปรับแต่งโมเดล Amazon Titan Image Generator โดยใช้คู่รูปภาพและข้อความ 1,000 คู่ หลังการฝึก นักพัฒนาจะใช้อัตราการโอนถ่ายข้อมูลที่จัดเตรียมไว้ ที่เป็นโมเดลแบบกำหนดเองเป็นเวลา 1 ชั่วโมงเพื่อประเมินประสิทธิภาพของโมเดล โมเดลที่ปรับแต่งอย่างละเอียดจะถูกเก็บไว้เป็นเวลา 1 เดือน หลังการประเมิน นักพัฒนาจะใช้อัตราการโอนถ่ายข้อมูลที่จัดเตรียมไว้ (สัญญา 1 เดือน) เพื่อโฮสต์โมเดลที่กำหนดเอง

  ค่าใช้จ่ายรายเดือนที่เกิดขึ้นสำหรับการปรับแต่งอย่างละเอียด= การฝึกการปรับแต่งอย่างละเอียด (0.005 USD * 500 * 64) โดยที่ 0.005 USD คือราคาต่อภาพที่เห็น 500 คือจำนวนขั้นตอน และ 64 คือขนาดแบทช์ + พื้นที่จัดเก็บโมเดลแบบกำหนดเองต่อเดือน (1.95 USD) + 1 ชั่วโมงของการอนุมานโมเดลแบบกำหนดเอง (21 USD) = 160 USD + 1.95 USD + 21 = 182.95 USD

  ราคาอัตราการโอนถ่ายข้อมูลที่จัดเตรียมไว้

  นักพัฒนาแอปพลิเคชันซื้อหน่วยโมเดล Amazon Titan Text Express สองหน่วยพร้อมสัญญา 1 เดือนเพื่อกรณีการใช้งานสรุปข้อความ

  ค่าใช้จ่ายรายเดือนทั้งหมดที่เกิดขึ้น = 2 หน่วยโมเดล* 18.40 USD/ชั่วโมง* 24 ชั่วโมง* 31 วัน = 27,379.20 USD

  นักพัฒนาแอปพลิเคชันซื้อหน่วยโมเดล Amazon Titan Image Generator พื้นฐานหนึ่งหน่วยพร้อมสัญญา 1 เดือน

  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น = 1 หน่วยโมเดล * 16.20 USD * 24 ชั่วโมง* 31 วัน = 12,052.80 USD

 • ค่าบริการแบบ On-Demand

  นักพัฒนาแอปพลิเคชันทำการเรียกใช้ API ต่อไปนี้ไปยัง Amazon Bedrock ใน Region สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) คือ คำขอให้โมเดล Claude ของ Anthropic สรุปการป้อนข้อความอินพุต 11,000 โทเค็นเป็นเอาต์พุต 4,000 โทเค็น

  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น = 11,000 โทเค็น/1,000 * 0.008 USD + 4,000 โทเค็น/1,000 * 0.024 USD = 0.088 USD + 0.096 USD = 0.184 USD

  ราคาอัตราการโอนถ่ายข้อมูลที่จัดเตรียมไว้

  นักพัฒนาแอปพลิเคชันซื้อหน่วยโมเดลของ Anthropic Claude Instant หนึ่งหน่วยใน Region สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน)

  ค่าใช้จ่ายรายเดือนทั้งหมดที่เกิดขึ้น= 1 หน่วยโมเดล* 39.60 USD * 24 ชั่วโมง* 31 วัน = 29,462.40 USD

 • ค่าบริการแบบ On-Demand

  นักพัฒนาแอปพลิเคชันทำการเรียกใช้ API ต่อไปนี้ไปยัง Amazon Bedrock คือ คำขอให้โมเดล Command ของ Cohere สรุปการป้อนข้อความอินพุต 6,000 โทเค็นเป็นเอาต์พุต 2,000 โทเค็น

  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น = 6,000 โทเค็น/1,000 * 0.0015 USD + 2,000 โทเค็น/1,000 * 0.0020 USD = 0.013 USD

  นักพัฒนาแอปพลิเคชันทำการเรียกใช้ API ต่อไปนี้ไปยัง Amazon Bedrock คือ คำขอให้โมเดล Command-Light ของ Cohere สรุปการป้อนข้อความอินพุต 6,000 โทเค็นเป็นเอาต์พุต 2,000 โทเค็น

  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นคือ = 6,000 โทเค็น/1,000 0.0003 USD + 2,000 โทเค็น/1,000 * * 0.0006 USD = 0.003 USD

  นักพัฒนาแอปพลิเคชันทำการเรียกใช้ API ต่อไปนี้ไปยัง Amazon Bedrock: คำขอให้ทั้ง Embed ภาษาอังกฤษหรือโมเดลหลายภาษาของ Cohere สร้างการฝังสำหรับอินพุต 10,000 โทเค็น

  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นคือ = 10,000 โทเค็น/1,000* 0.0001 USD = 0.001 USD

  ค่าบริการการปรับแต่ง (การปรับแต่งอย่างละเอียด)

  นักพัฒนาแอปพลิเคชันปรับแต่งโมเดลคำสั่ง Cohere โดยใช้ข้อมูล 1,000 โทเค็น หลังการฝึก จะใช้อัตราการโอนถ่ายข้อมูลที่จัดเตรียมไว้โมเดลแบบกำหนดเองเป็นเวลา 1 ชั่วโมงเพื่อประเมินประสิทธิภาพของโมเดล โมเดลที่ปรับแต่งอย่างละเอียดจะถูกเก็บไว้เป็นเวลา 1 เดือน หลังการประเมิน นักพัฒนาจะใช้ อัตราการโอนถ่ายข้อมูลที่จัดเตรียมไว้ (สัญญา 1 เดือน) เพื่อโฮสต์โมเดลที่กำหนดเอง

  ค่าใช้จ่ายรายเดือนที่เกิดขึ้นสำหรับการปรับแต่งอย่างละเอียดคือ การฝึกปรับแต่งอย่างละเอียด (0.004 USD * 1000) + การจัดเก็บโมเดลแบบกำหนดเองต่อเดือน (1.95 USD) + 1 ชั่วโมงการอนุมานโมเดลแบบกำหนดเอง(49.50 USD) = 55.45 USD

  ค่าใช้จ่ายรายเดือนที่เกิดขึ้นสำหรับอัตราการโอนถ่ายข้อมูลที่จัดเตรียมไว้ (สัญญา 1 เดือน) ของโมเดลแบบกำหนดเอง = 39.60 USD

  ราคาอัตราการโอนถ่ายข้อมูลที่จัดเตรียมไว้

  นักพัฒนาแอปพลิเคชันซื้อหน่วยโมเดล Cohere Command หนึ่งหน่วยพร้อมสัญญา 1 เดือนเพื่อกรณีการใช้งานสรุปข้อความ

  ค่าใช้จ่ายรายเดือนทั้งหมดที่เกิดขึ้น= 1 หน่วยโมเดล* 39.60 USD * 24 ชั่วโมง* 31 วัน = 29,462.40 USD

 • ค่าบริการแบบ On-Demand

  นักพัฒนาแอปพลิเคชันทำการเรียกใช้ API ต่อไปนี้ไปยัง Amazon Bedrock คือ คำขอให้โมเดล Llama 2 Chat (13B) ของ Meta สรุปการป้อนข้อความอินพุต 2,000 โทเค็นเป็นเอาต์พุต 500 โทเค็น

  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น = 2,000 โทเค็น/1,000* 0.00075 USD + 500 โทเค็น/1000* 0.001 USD = 0.002 USD

  ค่าบริการการปรับแต่ง (การปรับแต่งอย่างละเอียด)

  นักพัฒนาแอปพลิเคชันปรับแต่งโมเดล Llama 2 ที่ผ่านการฝึกล่วงหน้า (70B) โดยใช้ข้อมูล 1,000 โทเค็น หลังการฝึก จะใช้อัตราการโอนถ่ายข้อมูลที่จัดเตรียมไว้โมเดลแบบกำหนดเองเป็นเวลา 1 ชั่วโมงเพื่อประเมินประสิทธิภาพของโมเดล โมเดลที่ปรับแต่งอย่างละเอียดจะถูกเก็บไว้เป็นเวลา 1 เดือน หลังการประเมิน นักพัฒนาจะใช้ อัตราการโอนถ่ายข้อมูลที่จัดเตรียมไว้ (สัญญา 1 เดือน) เพื่อโฮสต์โมเดลที่กำหนดเอง

  ค่าใช้จ่ายรายเดือนที่เกิดขึ้นสำหรับการปรับแต่งอย่างละเอียดคือ การฝึกปรับแต่งอย่างละเอียด (0.00799 USD * 1000) + การจัดเก็บโมเดลแบบกำหนดเองต่อเดือน (1.95 USD) + 1 ชั่วโมงการอนุมานโมเดลแบบกำหนดเอง (23.50 USD) = 33.44 USD

  ค่าใช้จ่ายรายเดือนที่เกิดขึ้นสำหรับอัตราการโอนถ่ายข้อมูลที่จัดเตรียมไว้ (สัญญา 1 เดือน) ของโมเดลแบบกำหนดเอง = 21.18 USD

  ราคาอัตราการโอนถ่ายข้อมูลที่จัดเตรียมไว้

  นักพัฒนาแอปพลิเคชันซื้อหน่วยโมเดลของ Meta Llama 2 หนึ่งหน่วยพร้อมสัญญา 1 เดือนเพื่อกรณีการใช้งานสรุปข้อความ

  ค่าใช้จ่ายรายเดือนทั้งหมดที่เกิดขึ้นคือ 1 หน่วยโมเดล* 21.18 USD * 24 ชั่วโมง* 31 วัน = 15,757.92 USD

 • ค่าบริการแบบ On-Demand

  นักพัฒนาแอปพลิเคชันทำการเรียกใช้ API ต่อไปนี้ไปยัง Amazon Bedrock แบบรายชั่วโมง คือ คำขอให้โมเดล Mistral 7B สรุปการป้อนข้อความอินพุต 2,000 โทเค็นเป็นเอาต์พุต 1,000 โทเค็น

  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น = 2,000 โทเค็น/1,000 * 0.00015 USD + 1,000 โทเค็น/1,000 * 0.0002 USD = 0.0005 USD

  นักพัฒนาแอปพลิเคชันทำการเรียกใช้ API ต่อไปนี้ไปยัง Amazon Bedrock แบบรายชั่วโมง คือ คำขอให้โมเดล Mixtral 8x7B สรุปการป้อนข้อความอินพุต 2,000 โทเค็นเป็นเอาต์พุต 1,000 โทเค็น

  ค่าใช้จ่ายรวมต่อชั่วโมงที่เกิดขึ้นคือ = 2,000 โทเค็น/1,000 * 0.00045 USD + 1,000 โทเค็น/1,000 * 0.0007 USD = 0.0016 USD

  นักพัฒนาแอปพลิเคชันทำการเรียกใช้ API ต่อไปนี้ไปยัง Amazon Bedrock แบบรายชั่วโมง คือ คำขอให้โมเดล Mistral Large สรุปการป้อนข้อความอินพุต 2,000 โทเค็นเป็นเอาต์พุต 1,000 โทเค็น 

  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นคือ = 2,000 โทเค็น/1,000 * 0.008 USD + 1,000 โทเค็น/1,000 * 0.024 USD = 0.04 USD

 • ค่าบริการแบบ On-Demand

  นักพัฒนาแอปพลิเคชันทำการเรียกใช้ API ต่อไปนี้ไปยัง Amazon Bedrock: คำขอไปยังโมเดล SDXL เพื่อสร้างภาพ 512 x 512 ด้วยขนาดสเต็ป 70 (คุณภาพระดับพรีเมียม)

  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น = 1 ภาพ* 0.036 USD ต่อภาพ = 0.036 USD

  นักพัฒนาแอปพลิเคชันทำการเรียกใช้ API ต่อไปนี้ไปยัง Amazon Bedrock: คำขอไปยังโมเดล SDXL 1.0 เพื่อสร้างภาพ 1024 x 1024 ด้วยขนาดสเต็ป 70 (คุณภาพระดับพรีเมียม)

  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น = 1 ภาพ* 0.08 USD ต่อภาพ = 0.08 USD

  ราคาอัตราการโอนถ่ายข้อมูลที่จัดเตรียมไว้

  นักพัฒนาแอปพลิเคชันซื้อหน่วยโมเดล SDXL1.0 หนึ่งหน่วยพร้อมสัญญา 1 เดือน

  ค่าใช้จ่ายรวมที่เกิดขึ้น = 1 * 49.86 USD * 24 ชั่วโมง* 31 วัน = 37,095.84 USD

 • ตัวอย่างการประเมินโมเดลที่ 1:

  ราคาแบบ On-demand
  นักพัฒนาแอปพลิเคชันส่งชุดข้อมูลสำหรับการประเมินโมเดลโดยมนุษย์โดยใช้ Anthropic Claude 2.1 และ Anthropic Claude Instant ใน AWS Region สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ)

  ชุดข้อมูลประกอบด้วยพรอมต์ 50 รายการ และนักพัฒนาต้องการให้ผู้ปฏิบัติงานหนึ่งคนให้คะแนนชุดการตอบกลับพรอมต์แต่ละชุด (กำหนดค่าได้ในการสร้างงานการประเมินเป็นพารามิเตอร์ “ผู้ปฏิบัติงานต่อหนึ่งพรอมต์”)

  จะมี 50 งานในงานประเมินนี้ (หนึ่งงานสำหรับแต่ละชุดการตอบสนองแบบแจ้งต่อผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน) พรอมต์ 50 รายการรวมกันเป็นโทเค็นอินพุต 5,000 รายการ และการตอบกลับที่เกี่ยวข้องรวมกันเป็น 15,000 โทเค็นสำหรับ Anthropic Claude Instant และ 20,000 โทเค็นสำหรับ Anthropic Claude 2.1

  จะมีค่าใช้จ่ายสำหรับงานการประเมินโมเดลนี้ดังต่อไปนี้

  รายการ จำนวนโทเค็นอินพุต ค่าบริการต่อโทเค็นอินพุต 1,000 รายการ ค่าใช้จ่ายของอินพุต จำนวนโทเค็นเอาต์พุต ค่าบริการต่อโทเค็นเอาต์พุต 1,000 รายการ ค่าใช้จ่ายของเอาต์พุต จำนวนงานของมนุษย์ ค่าบริการต่องานของมนุษย์ ค่าใช้จ่ายของงานของมนุษย์ รวมทั้งหมด
  การอนุมานทันทีของ Claude 5000 0.0008 USD 0.004 USD 15000 0.0024 USD 0.036 USD       0.04 USD
  Claude 2.1 Inference 5000 0.008 USD 0.04 USD 20000 0.024 USD 0.48 USD       0.52 USD
  งานของมนุษย์             50 0.21 USD 10.50 USD 10.50 USD
  รวมทั้งหมด                   11.06 USD

  ตัวอย่างการประเมินโมเดลที่ 2:

  ราคาแบบ On-demand
  นักพัฒนาแอปพลิเคชันส่งชุดข้อมูลสำหรับการประเมินโมเดลโดยมนุษย์โดยใช้ Anthropic Claude 2.1 และ Anthropic Claude Instant ใน AWS Region สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ)

  ชุดข้อมูลประกอบด้วยพรอมต์ 50 รายการ และนักพัฒนาต้องการให้ผู้ปฏิบัติงานสองคนให้คะแนนชุดการตอบกลับพรอมต์แต่ละชุด (กำหนดค่าได้ในการสร้างงานการประเมินเป็นพารามิเตอร์ “ผู้ปฏิบัติงานต่อหนึ่งพรอมต์”) งานการประเมินนี้จะมี 100 งาน (1 งานสำหรับแต่ละคู่การตอบกลับพรอมต์ต่อพนักงานแต่ละคน: 2 คน x ชุดการตอบกลับพรอมต์ 50 ชุด = 100 งานของมนุษย์)

  พรอมต์ 50 รายการรวมกันเป็นโทเค็นอินพุต 5,000 รายการ และการตอบกลับที่เกี่ยวข้องรวมกันเป็น 15,000 โทเค็นสำหรับ Anthropic Claude Instant และ 20,000 โทเค็นสำหรับ Anthropic Claude 2.1

  จะมีค่าใช้จ่ายสำหรับงานการประเมินโมเดลนี้ดังต่อไปนี้

  รายการ จำนวนโทเค็นอินพุต ค่าบริการต่อโทเค็นอินพุต 1,000 รายการ ค่าใช้จ่ายของอินพุต จำนวนโทเค็นเอาต์พุต ค่าบริการต่อโทเค็นเอาต์พุต 1,000 รายการ ค่าใช้จ่ายของเอาต์พุต จำนวนงานของมนุษย์ ค่าบริการต่องานของมนุษย์ ค่าใช้จ่ายของงานของมนุษย์ รวมทั้งหมด
  การอนุมานทันทีของ Claude 5000 0.0008 USD 0.0040 USD 15000 0.0024 USD 0.036 USD       0.04 USD
  Claude 2.1 Inference 5000 0.008 USD 0.0400 USD 20000 0.024 USD 0.48 USD       0.52 USD
  งานของมนุษย์             100 0.21 USD 21.00 USD 21.00 USD
  รวมทั้งหมด                   21.56 USD
 • ตัวอย่างที่ 1: แชทบอทสนับสนุนลูกค้า
  ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันสร้างแชทบอทสนับสนุนลูกค้าและใช้ตัวกรองเนื้อหาเพื่อบล็อกเนื้อหาที่เป็นอันตรายและหัวข้อที่ปฏิเสธเพื่อกรองคำสืบค้นและการตอบสนองที่ไม่พึงประสงค์

  แชทบอทให้บริการแบบสอบถามผู้ใช้จำนวน 1000 รายการต่อชั่วโมง แบบสอบถามผู้ใช้แต่ละรายการมีความยาวป้อนข้อมูลเฉลี่ย 200 ตัวอักษรและได้รับการตอบสนอง FM 1500 ตัวอักษร

  แบบสอบถามผู้ใช้แต่ละตัวที่มีตัวอักษร 200 ตัวสอดคล้องกับ 1 หน่วยข้อความ

  การตอบสนอง FM แต่ละตัวที่มีตัวอักษร 1,500 ตัวสอดคล้องกับ 2 หน่วยข้อความ

  หน่วยข้อความที่ประมวลผลในแต่ละชั่วโมง = (1 + 2) * 1000 การสืบค้น = 3000 หน่วยข้อความ

  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นต่อชั่วโมงสำหรับตัวกรองเนื้อหาและหัวข้อปฏิเสธ = 3000* (0.75 USD+ 1.00 USD)/1000 = 5.25 USD

   

  ตัวอย่างที่ 2: การสรุปผลการถอดเสียงคอลเซ็นเตอร์
  ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันสร้างแอปพลิเคชันเพื่อสรุปการถอดรหัสการแชทระหว่างผู้ใช้และเจ้าหน้าที่สนับสนุน ใช้ตัวกรองข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเพื่อแก้ไขข้อมูลที่ระบุตัวตนของบุคคลได้ (PII) ในสรุปที่สร้างขึ้นสำหรับการสนทนา 10,000 รายการ

  สรุปที่สร้างขึ้นแต่ละตัวมีตัวอักษรเฉลี่ย 3,500 ตัวซึ่งสอดคล้องกับ 4 หน่วยข้อความ

  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการสรุป 10,000 บทสนทนา = 10000 * 4 * (0.1 USD/1000) = 4 USD

  รายการ จำนวนโทเค็นอินพุต ค่าบริการต่อโทเค็นอินพุต 1,000 รายการ ค่าใช้จ่ายของอินพุต จำนวนโทเค็นเอาต์พุต ค่าบริการต่อโทเค็นเอาต์พุต 1,000 รายการ ค่าใช้จ่ายของเอาต์พุต จำนวนงานของมนุษย์ ค่าบริการต่องานของมนุษย์ ค่าใช้จ่ายของงานของมนุษย์ รวมทั้งหมด
  การอนุมานทันทีของ Claude 5000 0.0008 USD 0.004 USD 15000 0.0024 USD 0.036 USD       0.04 USD
  Claude 2.1 Inference 5000 0.008 USD 0.04 USD 20000 0.024 USD 0.48 USD       0.52 USD
  งานของมนุษย์             100 0.21 USD 21.00 USD 21.00 USD
  รวมทั้งหมด                   21.56 USD