AI21 Labs Jurassic บน Amazon Bedrock

สร้างแอปพลิเคชัน AI ช่วยสร้างที่น่าเชื่อถือด้วย Jurassic LLM ของ AI21

ประโยชน์

ขับเคลื่อนงานการสร้างข้อความที่มีความซับซ้อนสำหรับองค์กร เช่น การตอบคำถาม การสร้างข้อความ การค้นหา และการสรุป
เลือกระหว่างรุ่น Jurassic-2 Mid และ Jurassic-2 Ultra โดยพิจารณาจากความซับซ้อนของงานและต้นทุน
เปลี่ยนจากการเป็นต้นแบบไปสู่การผลิตโดยใช้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญจากสถาปนิกโซลูชัน AI21 และผู้บริหารบัญชี

พบกับ Jurassic

Jurassic คือกลุ่มผลิตภัณฑ์ FM ที่น่าเชื่อถือของ AI21 Labs สำหรับองค์กร โดยขับเคลื่อนงานการสร้างภาษาที่ซับซ้อน เช่น การตอบคำถาม การสร้างข้อความ การค้นหา และการสรุปในแอปพลิเคชันแบบสดหลายพันรายการ 

กรณีใช้งาน

สรุปประเด็นสำคัญจากเอกสารที่มีความซับซ้อนและยืดยาว เช่น รายงานของบริษัทและการวิเคราะห์ตลาด ตลอดจนสร้างเอกสารข้อกำหนดที่มีการจัดทำรูปแบบเอาไว้แล้ว และพร้อมที่จะแบ่งปันกับผู้มีส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

สร้างคำอธิบายของผลิตภัณฑ์และเนื้อหาทางการตลาดที่จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพคอนเวอร์ชันได้ในทุกระดับ ซึ่งทั้งหมดนี้เขียนขึ้นโดยมีน้ำเสียง ความยาว และสไตล์ที่เป็นของแบรนด์ของคุณ

ตอบคำถามของลูกค้าด้วยภาษาที่รวดเร็วและเป็นธรรมชาติโดยอิงจากเอกสาร นโยบาย และเอกสารข้อมูล

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการทำให้ทีมต่าง ๆ สามารถค้นหาคำตอบที่ผ่านการสังเคราะห์และมีเหตุผลจากเอกสารหรือนโยบายที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดายโดยใช้ภาษาที่เป็นธรรมชาติ

เวอร์ชันโมเดล

Jurassic-2 Ultra

โมเดลที่ทรงพลังที่สุดของ AI21 สำหรับงานสร้างข้อความที่ซับซ้อนซึ่งต้องการเอาต์พุตคุณภาพสูงสุด

โทเค็นสูงสุด: 8,192

ภาษา: อังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส เยอรมัน โปรตุเกส อิตาลี และดัตช์

กรณีการใช้งานที่รองรับ: การตอบคำถาม การสรุป การสร้างร่าง การแยกข้อมูลขั้นสูง แนวคิดสำหรับงานที่ต้องใช้เหตุผลและตรรกะที่ซับซ้อน

Jurassic-2 Mid

โมเดลขนาดกลางของ AI21 สำหรับงานสร้างข้อความขั้นสูงที่มีทั้งคุณภาพและมีค่าบริการไม่แพง

โทเค็นสูงสุด: 8,192

ภาษา: อังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส เยอรมัน โปรตุเกส อิตาลี และดัตช์

กรณีการใช้งานที่รองรับ: การตอบคำถาม การสรุป การสร้างร่าง การแยกข้อมูลขั้นสูง และแนวคิด