ราคาของ AWS DataSync มีความเรียบง่าย คาดการณ์ได้ คิดจากการใช้งานจริง ด้วย DataSync คุณแค่จ่ายตามข้อมูลที่คุณคัดลอกเท่านั้น ค่าใช้จ่ายของคุณจะคิดจากค่าธรรมเนียมตามกิกะไบต์แบบคงที่สำหรับการใช้งานเทคโนโลยีการเร่งความเร็วเครือข่าย โครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ที่มีการจัดการ การตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล และความสามารถในการทำงานอัตโนมัติใน DataSync ไม่มีแหล่งข้อมูลให้คุณต้องจัดการ ไม่มีค่าบริการล่วงหน้า และไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นตํ่า

ค่าบริการเพิ่มเติม

ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการคุณที่อัตราคำขอมาตรฐาน พื้นที่จัดเก็บข้อมูล และการถ่ายโอนข้อมูลเพื่ออ่านจากและเขียนไปยังบริการของ AWS เช่น Amazon S3Amazon EFS, Amazon FSx for Windows File Server และ AWS Key Management Service (KMS) อ่านเกี่ยวกับข้อควรพิจารณาเมื่อทำงานกับคลาสพื้นที่จัดเก็บ Amazon S3 ในเอกสารประกอบของเรา ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการจากคุณด้วยอัตรามาตรฐานสำหรับ Amazon CloudWatch Logs, Amazon CloudWatch Metrics และ Amazon CloudWatch Events เช่นกัน

เมื่อคัดลอกข้อมูลจาก AWS ไปยังระบบจัดเก็บข้อมูลในองค์กร คุณจะต้องจ่ายค่าถ่ายโอนข้อมูลออกของ AWS จากรีเจี้ยน AWS ต้นทางของคุณ เมื่อคัดลอกข้อมูลระหว่างรีเจี้ยน AWS คุณจะต้องจ่ายค่าถ่ายโอนข้อมูลระหว่างรีเจี้ยน (เรียกเก็บเงินตามการถ่ายโอนข้อมูลออกจากรีเจี้ยนต้นทางของคุณไปยังรีเจี้ยนปลายทาง) เมื่อคัดลอกข้อมูลระหว่างบริการของ AWS โดยใช้เอเจนต์ DataSync EC2 คุณจะต้องจ่ายค่าถ่ายโอนข้อมูลระหว่างรีเจี้ยนและระหว่าง Availability Zone เรียนรู้เพิ่มเติมได้โดยดูที่ราคาในการถ่ายโอนข้อมูล

คุณจะถูกเรียกเก็บเงินโดย AWS PrivateLink สำหรับตำแหน่งข้อมูล VPC อินเทอร์เฟซที่คุณสร้างขึ้นเพื่อจัดการและควบคุมการรับส่งข้อมูลระหว่างเอเจนต์และบริการ DataSync ผ่าน AWS PrivateLink PrivateLink จะเรียกเก็บเงินเฉพาะการควบคุมการรับส่งข้อมูลเท่านั้น ซึ่งรวมถึงคำสั่งจากบริการ DataSync ถึงเจ้าหน้าที่ เช่น StartTaskExecution ไฟล์หรือวัตถุที่ถ่ายโอนด้วย DataSync จะไม่ถูก PrivateLink เรียกเก็บเงิน

ตัวอย่างราคา

ตัวอย่างที่ 1: การเก็บถาวร 50 TB ใน Amazon S3

หากคุณดำเนินการโยกย้ายข้อมูล 50 TB แบบหนึ่งครั้งสำหรับไฟล์ขนาด 16 MB ไปยัง Amazon S3 ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (โอไฮโอ) การใช้ DataSync จะมีค่าใช้จ่ายดังนี้:

(50 TB ที่คัดลอกไปยัง S3 * 1024 GB * 0.0125 USD/GB) + (1 S3 คำขอ LIST * 0.005 USD/1000) + (50 TB/16 MB คำขอ S3 PUT * 0.005 USD/1000)
= 640 USD + 0 USD + 16.38 USD
= 656.38 USD

ตัวอย่างที่ 2: การย้ายข้อมูล 100 TB จากเซิร์ฟเวอร์ที่จัดการเองไปยัง Amazon FSx for Windows File Server

หากคุณจะย้ายข้อมูล 100 TB จาก Windows File Server ในองค์กรไปยัง Amazon FSx จะมีค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ในการใช้ DataSync:

(100 TB ที่คัดลอกไปยัง Amazon FSx For Windows File Server * 1024 GB * 0.0125 USD/GB)

= 1,280.00 USD

ตัวอย่างที่ 3: การถ่ายโอนข้อมูลอย่างต่อเนื่องสำหรับการประมวลผลในคลาวด์และเวิร์กโฟลว์การกระจายข้อมูล

สมมติว่าคุณถ่ายโอนข้อมูล 1 TB ไปยัง Amazon EFS ทุกวัน ค่าใช้จ่ายของคุณสำหรับ 31 วันจะเป็น:

(1 TB ที่คัดลอกไปยัง EFS * 1024 GB * 0.0125 USD/GB) * 31 วัน
= 396.80 USD 

ตัวอย่างที่ 4: การจำลองแบบระบบไฟล์เพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ พร้อมส่วนเพิ่ม

สมมติว่าคุณมีงานการทำสำเนาข้อมูลที่คัดลอกระบบไฟล์ 10 TB ไปยัง Amazon EFS ในเอเชียแปซิฟิก (ซิดนีย์) หนึ่งครั้ง จากนั้นทำซ้ำการเปลี่ยนแปลงอีก 1 TB ทุกวัน ค่าใช้จ่ายของคุณสำหรับการคัดลอกเริ่มต้นและการใช้งานตามปกติใน 31 วันจะเป็น:

10 TB * 1,024 GB * 0.0125 USD/GB = 128 USD สำหรับการถ่ายโอนเริ่มต้น
+ 1 TB * 1,024 GB * 0.0125 USD/GB * 31 วันสำหรับการถ่ายโอนเพิ่มเติม
= 396.80 USD ต่อเดือนตามเกณฑ์ความต่อเนื่อง

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

เครื่องคำนวนราคาของ AWS

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

ศูนย์ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับการสลับเปลี่ยนเป็น AWS

เริ่มต้นใช้งาน DataSync
เรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AWS DataSync และดูขั้นตอนง่ายๆ ในการเริ่มต้นใช้งาน

เรียนรู้เพิ่มเติม 
สร้างบัญชีฟรี
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 
 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นสร้างใน Console
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นการสร้างด้วย AWS DataSync ใน AWS Console

เริ่มต้นใช้งาน