เริ่มต้นใช้งาน Amazon ElastiCache ฟรี

หากคุณเพิ่งเริ่มใช้ Amazon ElastiCache คุณสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ฟรี

ชำระค่าบริการเฉพาะส่วนที่คุณใช้เท่านั้น ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ ประเมินใบเรียกเก็บค่าบริการรายเดือนของคุณโดยใช้ AWS Simple Monthly Calculator

ประเภทโหนดที่พร้อมใช้งาน

ในขณะนี้ Amazon ElastiCache รองรับประเภท Cache Node ต่อไปนี้

ประเภท Cache Node vCPU หน่วยความจำ (GiB) ประสิทธิภาพเครือข่าย
มาตรฐาน – รุ่นปัจจุบัน
cache.t2.micro 1 0.555 ต่ำถึงปานกลาง
cache.t2.small 1 1.55 ต่ำถึงปานกลาง
cache.t2.medium 2 3.22 ต่ำถึงปานกลาง
cache.m4.large 2 6.42 ปานกลาง
cache.m4.xlarge 4 14.28 สูง
cache.m4.2xlarge 8 29.70 สูง
cache.m4.4xlarge 16 60.78 สูง
cache.m4.10xlarge 40 154.64 10 กิกะบิต
cache.m5.large 2 6.38 สูง
cache.m5.xlarge 4 12.93 สูง
cache.m5.2xlarge 8 26.04 สูง
cache.m5.4xlarge 16 52.26 สูง
cache.m5.12xlarge 48 157.12 10 กิกะบิต
cache.m5.24xlarge 96 314.32 25 กิกะบิต
หน่วยความจำแบบเพิ่มประสิทธิภาพ – รุ่นปัจจุบัน
cache.r4.large 2 12.3 สูงสุด 10 กิกะบิต
cache.r4.xlarge 4 25.05 สูงสุด 10 กิกะบิต
cache.r4.2xlarge 8 50.47 สูงสุด 10 กิกะบิต
cache.r4.4xlarge 16 101.38 สูงสุด 10 กิกะบิต
cache.r4.8xlarge 32 203.26 10 กิกะบิต
cache.r4.16xlarge 64 407 25 กิกะบิต
cache.r5.large 2 13.07 สูงสุด 10 กิกะบิต
cache.r5.xlarge 4 26.32 สูงสุด 10 กิกะบิต
cache.r5.2xlarge 8 52.82 สูงสุด 10 กิกะบิต
cache.r5.4xlarge 16 105.81 สูงสุด 10 กิกะบิต
cache.r5.12xlarge 48 317.77 10 กิกะบิต
cache.r5.24xlarge 96 635.61 25 กิกะบิต

มองหาโหนด T1, M1, M2, M3, C1 หรือ R3 อยู่ใช่หรือไม่ โปรดดูหน้าโหนดรุ่นก่อน

โหนดตามต้องการ

โหนดตามต้องการช่วยให้คุณสามารถชำระเงินสำหรับความจุหน่วยความจำตามชั่วโมงที่โหนดของคุณทำงานโดยไม่มีข้อผูกมัดระยะยาว ซึ่งช่วยให้คุณไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายและไม่มีความยุ่งยากในการวางแผน การซื้อ และการบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ และเปลี่ยนค่าใช้จ่ายคงที่ก้อนใหญ่ให้เป็นค่าใช้จ่ายผันแปรที่น้อยลง

ซึ่งจะคิดราคาตามชั่วโมงโหนดที่ใช้ไป นับตั้งแต่เวลาที่เรียกใช้โหนดไปจนถึงเวลาที่หยุด ทั้งนี้ชั่วโมงโหนดที่ใช้ไปไม่ครบชั่วโมงจะถูกเรียกเก็บเงินเป็นหนึ่งชั่วโมงเต็ม

โหนดแบบเหมาจ่าย

โหนดแบบเหมาจ่ายช่วยให้คุณสามารถเลือกได้ว่าจะชำระค่าบริการล่วงหน้าทั้งหมดในครั้งเดียว ไม่ชำระล่วงหน้าแต่คิดค่าบริการเป็นรายชั่วโมง หรือชำระค่าบริการล่วงหน้าทั้งหมดในครั้งเดียวโดยอ้างอิงตามค่าบริการรายชั่วโมงที่ถูกกว่าสำหรับแต่ละโหนดที่คุณต้องการเหมาจ่ายเป็นระยะเวลา 1 หรือ 3 ปี ในทางกลับกันคุณจะได้รับส่วนลดจำนวนมากจากอัตราการใช้งานรายชั่วโมงอย่างต่อเนื่องสำหรับโหนดที่คุณเหมาจ่ายไว้ Amazon ElastiCache มีโหนดแบบเหมาจ่ายสำหรับการใช้งานมาตรฐานและการใช้งานหนักสำหรับตระกูลโหนดแคชปัจจุบัน หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโหนดแบบเหมาจ่าย โปรดไปที่หน้าโหนดแบบเหมาจ่ายของเรา

โหนดแบบเหมาจ่ายมาตรฐาน

โหนดแบบเหมาจ่ายสำหรับการใช้งานหนัก

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรอง

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองคือพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสแน็ปช็อตที่ผู้ใช้สร้างขึ้นและที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ Amazon ElastiCache ให้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับหนึ่งสแน็ปช็อตฟรีสำหรับแต่ละ ElastiCache ที่ใช้งานสำหรับคลัสเตอร์ Redis พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองเพิ่มเติมจะคิดค่าบริการที่ 0.085 USD/GB ทุกเดือน (ราคาเดียวกันในทุกภูมิภาค) การถ่ายโอนข้อมูลสำหรับการใช้สแน็ปช็อตเป็นบริการฟรี

การถ่ายโอนข้อมูล

Amazon ElastiCache จะให้การรักษาความปลอดภัยในระดับเครือข่ายที่แข็งแกร่ง โดยอนุญาตให้เข้าถึง/ถ่ายโอนข้อมูลไปหรือกลับจากอินสแตนซ์ Amazon EC2 ที่คุณกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มความปลอดภัยของคุณเท่านั้น
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง Amazon EC2 กับ Amazon ElastiCache ภายในเขต Availability Zone เดียวกัน
  • ขณะที่การถ่ายโอนข้อมูลข้ามภูมิภาคของ Amazon EC2 จะมีค่าใช้จ่าย 0.01 USD ต่อ GB ที่เข้า/ออก เมื่อมีการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างอินสแตนซ์ Amazon EC2 กับโหนด Amazon ElastiCache ใน Availability Zone คนละเขตในภูมิภาคเดียวกัน คุณจะถูกเรียกเก็บเฉพาะค่าการถ่ายโอนข้อมูลเข้าหรือออกจากอินสแตนซ์ Amazon EC2 เท่านั้น ไม่มีค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนข้อมูลของ Amazon ElastiCache สำหรับการรับส่งข้อมูลเข้าหรือออกจากโหนด Amazon ElastiCache เอง

ในฐานะ Free Usage Tier ของ AWS ลูกค้า AWS รายใหม่จะได้รับการถ่ายโอนข้อมูลออกฟรี 15 GB ในแต่ละเดือนรวมอยู่ในบริการของ AWS ทั้งหมดเป็นเวลา 1 ปี

ทรัพยากรราคาเพิ่มเติม

เครื่องคำนวณ TCO

คำนวณต้นทุนรวมของกรรมสิทธิ์ทั้งหมด (TCO)

เครื่องคำนวณรายเดือนอย่างง่าย

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

ศูนย์ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับการสลับเปลี่ยนเป็น AWS

ดูว่าลูกค้า AWS ใช้งาน Amazon ElastiCache อย่างไร

ไปที่หน้าลูกค้า
พร้อมสร้างหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน Amazon ElastiCache
มีคำถามเพิ่มเติมไหม
ติดต่อเรา