เริ่มต้นใช้งาน Amazon ElastiCache ฟรี

หากคุณเพิ่งเริ่มใช้ Amazon ElastiCache คุณสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ฟรี

ชำระค่าบริการเฉพาะส่วนที่คุณใช้เท่านั้น ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ ประเมินค่าบริการรายเดือนของคุณโดยใช้ AWS Pricing Calculator

ประเภทโหนดที่พร้อมใช้งาน

ในขณะนี้ Amazon ElastiCache รองรับประเภท Cache Node ต่อไปนี้

ประเภท Cache Node vCPU หน่วยความจำ (GiB) ประสิทธิภาพเครือข่าย
มาตรฐาน – รุ่นปัจจุบัน
cache.t2.micro 1 0.555 ต่ำถึงปานกลาง
cache.t2.small 1 1.55 ต่ำถึงปานกลาง
cache.t2.medium 2 3.22 ต่ำถึงปานกลาง
cache.t3.micro 2 0.5 สูงสุด 5 กิกะบิต
cache.t3.small 2 1.37 สูงสุด 5 กิกะบิต
cache.t3.medium 2 3.09 สูงสุด 5 กิกะบิต
cache.m4.large 2 6.42 ปานกลาง
cache.m4.xlarge 4 14.28 สูง
cache.m4.2xlarge 8 29.70 สูง
cache.m4.4xlarge 16 60.78 สูง
cache.m4.10xlarge 40 154.64 10 กิกะบิต
cache.m5.large 2 6.38 สูงสุด 10 กิกะบิต
cache.m5.xlarge 4 12.93 สูงสุด 10 กิกะบิต
cache.m5.2xlarge 8 26.04 สูงสุด 10 กิกะบิต
cache.m5.4xlarge 16 52.26 สูงสุด 10 กิกะบิต
cache.m5.12xlarge 48 157.12 12 กิกะบิต
cache.m5.24xlarge 96 314.32 25 กิกะบิต
cache.m6g.large 2 6.38 สูงสุด 10 กิกะบิต
cache.m6g.xlarge 4 12.94 สูงสุด 10 กิกะบิต
cache.m6g.2xlarge 8 26.05 สูงสุด 10 กิกะบิต
cache.m6g.4xlarge 16 52.26 สูงสุด 10 กิกะบิต
cache.m6g.8xlarge 32 103.68 12 กิกะบิต
cache.m6g.12xlarge 48 157.13 20 กิกะบิต
cache.m6g.16xlarge 64 209.55 25 กิกะบิต
หน่วยความจำแบบเพิ่มประสิทธิภาพ – รุ่นปัจจุบัน
cache.r4.large 2 12.3 สูงสุด 10 กิกะบิต
cache.r4.xlarge 4 25.05 สูงสุด 10 กิกะบิต
cache.r4.2xlarge 8 50.47 สูงสุด 10 กิกะบิต
cache.r4.4xlarge 16 101.38 สูงสุด 10 กิกะบิต
cache.r4.8xlarge 32 203.26 10 กิกะบิต
cache.r4.16xlarge 64 407 25 กิกะบิต
cache.r5.large 2 13.07 สูงสุด 10 กิกะบิต
cache.r5.xlarge 4 26.32 สูงสุด 10 กิกะบิต
cache.r5.2xlarge 8 52.82 สูงสุด 10 กิกะบิต
cache.r5.4xlarge 16 105.81 สูงสุด 10 กิกะบิต
cache.r5.12xlarge 48 317.77 12 กิกะบิต
cache.r5.24xlarge 96 635.61 25 กิกะบิต
cache.r6g.large 2 13.07 สูงสุด 10 กิกะบิต
cache.r6g.xlarge 4 26.32 สูงสุด 10 กิกะบิต
cache.r6g.2xlarge 8 52.82 สูงสุด 10 กิกะบิต
cache.r6g.4xlarge 16 105.81 สูงสุด 10 กิกะบิต
cache.r6g.8xlarge 32 209.55 12 กิกะบิต
cache.r6g.12xlarge 48 317.77 20 กิกะบิต
cache.r6g.16xlarge 64 419.10 25 กิกะบิต

มองหาโหนด T1, M1, M2, M3, C1 หรือ R3 อยู่ใช่หรือไม่ โปรดดูหน้าโหนดรุ่นก่อน

โหนดตามความต้องการ

โหนดตามต้องการช่วยให้คุณสามารถชำระเงินสำหรับความจุหน่วยความจำตามชั่วโมงที่โหนดของคุณทำงานโดยไม่มีข้อผูกมัดระยะยาว ซึ่งช่วยให้คุณไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายและไม่มีความยุ่งยากในการวางแผน การซื้อ และการบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ และเปลี่ยนค่าใช้จ่ายคงที่ก้อนใหญ่ให้เป็นค่าใช้จ่ายผันแปรที่น้อยลง

ซึ่งจะคิดราคาตามชั่วโมงโหนดที่ใช้ไป นับตั้งแต่เวลาที่เรียกใช้โหนดไปจนถึงเวลาที่สิ้นสุด ทั้งนี้ชั่วโมงโหนดที่ใช้ไปไม่ครบชั่วโมงจะถูกเรียกเก็บเงินเป็นหนึ่งชั่วโมงเต็ม

โหนดแบบเหมาจ่าย

โหนดแบบเหมาจ่ายช่วยให้คุณสามารถเลือกได้ว่าจะชำระค่าบริการล่วงหน้าทั้งหมดในครั้งเดียว ไม่ชำระล่วงหน้าแต่คิดค่าบริการเป็นรายชั่วโมง หรือชำระค่าบริการล่วงหน้าทั้งหมดในครั้งเดียวโดยอ้างอิงตามค่าบริการรายชั่วโมงที่ถูกกว่าสำหรับแต่ละโหนดที่คุณต้องการเหมาจ่ายเป็นระยะเวลา 1 หรือ 3 ปี ในทางกลับกันคุณจะได้รับส่วนลดจำนวนมากจากอัตราการใช้งานรายชั่วโมงอย่างต่อเนื่องสำหรับโหนดที่คุณเหมาจ่ายไว้ Amazon ElastiCache มีโหนดแบบเหมาจ่ายสำหรับการใช้งานมาตรฐานและการใช้งานหนักสำหรับตระกูลโหนดแคชปัจจุบัน หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโหนดแบบเหมาจ่าย โปรดไปที่หน้าโหนดแบบเหมาจ่ายของเรา

คุณสามารถกำหนดโหนดแคชเป็นโหนดแบบเหมาจ่ายได้โดยเรียกใช้ Purchasing API หรือเลือกตัวเลือกโหนดแบบเหมาจ่ายในคอนโซล AWS เมื่อคุณกำหนดโหนดแคชเป็นโหนดแบบเหมาจ่าย คุณต้องกำหนดเขต ประเภทโหนดแคช ประเภทโหนดแบบเหมาจ่าย และปริมาณของโหนดแบบเหมาจ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยโหนดแบบเหมาจ่ายสามารถใช้งานได้ในเขตที่กำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ เราอาจสิ้นสุดโปรแกรมราคาโหนดแบบเหมาจ่ายได้ทุกเมื่อ นอกจากต้องอยู่ภายใต้ราคาโหนดแบบเหมาจ่ายแล้ว โหนดแบบเหมาจ่ายยังมีค่าธรรมเนียมการถ่ายโอนข้อมูลและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่บังคับใช้ภายใต้ข้อตกลงของลูกค้าของ AWS หรือข้อตกลงอื่นโดยมีเราเป็นผู้ควบคุมดูแลการใช้บริการ

โหนดแบบเหมาจ่ายมาตรฐาน

โหนดแบบเหมาจ่ายสำหรับการใช้งานหนัก

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรอง

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองคือพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสแน็ปช็อตที่ผู้ใช้สร้างขึ้นและที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ Amazon ElastiCache ให้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับหนึ่งสแน็ปช็อตฟรีสำหรับแต่ละ ElastiCache ที่ใช้งานสำหรับคลัสเตอร์ Redis พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองเพิ่มเติมจะคิดค่าบริการที่ 0.085 USD/GB ทุกเดือน (ราคาเดียวกันในทุกภูมิภาค) การถ่ายโอนข้อมูลสำหรับการใช้สแน็ปช็อตเป็นบริการฟรี

การถ่ายโอนข้อมูล

Outposts

ตามความต้องการ

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

เครื่องคำนวนราคาของ AWS

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

ศูนย์ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับการสลับเปลี่ยนเป็น AWS

ดูว่าลูกค้า AWS ใช้งาน Amazon ElastiCache อย่างไร

ไปที่หน้าลูกค้า
พร้อมสร้างหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน Amazon ElastiCache
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา