โปรแกรมความสามารถของ AWS

เน้นความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและความชำนาญเฉพาะด้านของ AWS เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจของคุณ

คุณเป็นพาร์ทเนอร์ AWS หรือไม่ เข้าสู่ระบบ AWS Partner Central »

โปรแกรมความสามารถ AWS จะตรวจสอบความสมบูรณ์และส่งเสริมพาร์ทเนอร์ AWS ที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคของ AWS ซึ่งเห็นได้จริงและมีความสำเร็จของลูกค้าที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว
 
โปรแกรมความสามารถ AWS เป็นโปรแกรมความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของ AWS ที่ตรวจสอบความเชี่ยวชาญของพาร์ทเนอร์ในการสร้างซอฟต์แวร์หรือส่งมอบบริการในอุตสาหกรรม กรณีการใช้งาน และเวิร์กโหลด พาร์ทเนอร์ด้านความสามารถได้รับการวัดผลจากมาตรฐานที่สูงเพื่อให้พัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านถึงเป้าหมายของ AWS ทําให้ลูกค้าค้นหาพาร์ทเนอร์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เหมาะสมเพื่อขยายธุรกิจของตนได้ง่ายขึ้น
 
ความสามารถของ AWS ช่วยสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจของคุณ

วิธีที่ลูกค้าคลาวด์เลือกพาร์ทเนอร์

ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ AWS
87% ของลูกค้าคลาวด์จัดให้ความเชี่ยวชาญเป็นหนึ่งในสามเกณฑ์ยอดนิยมที่ใช้คัดเลือกพาร์ทเนอร์ และ 74% ตรวจสอบการรับรองของพาร์ทเนอร์อย่างน้อยปีละสองครั้ง
อ่านรายงาน Canalys 

เรื่องราวความสำเร็จของโปรแกรมพาร์ทเนอร์ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ AWS

ไม่พบรายการ 

1

เริ่มต้นใช้งาน

คำนิยมจากคู่ค้า

ความสามารถของ AWS

รับคำแนะนำแบบทีละขั้นตอนและบรรลุการความสามารถเฉพาะด้านของ AWS ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยแนวทาง Navigate