NLP คืออะไร

การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) เป็นเทคโนโลยีแมชชีนเลิร์นนิ่งที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถตีความ จัดการ และทำความเข้าใจภาษามนุษย์ได้ องค์กรในปัจจุบันมีข้อมูลเสียงและข้อความจำนวนมากจากช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น อีเมล ข้อความ ฟีดข่าวโซเชียลมีเดีย วิดีโอ เสียง และอื่นๆ พวกเขาใช้ซอฟต์แวร์ NLP เพื่อประมวลผลข้อมูลนี้โดยอัตโนมัติ วิเคราะห์เจตนาหรือความเชื่อมั่นในข้อความ และตอบสนองการสื่อสารของมนุษย์แบบเรียลไทม์

เหตุใด NLP จึงสำคัญ

การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) เป็นสิ่งสำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลข้อความและคำพูดได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ มันสามารถทำงานท่ามกลางความแตกต่างในภาษาท้องถิ่น คำสแลง และความไม่ปกติทางไวยากรณ์ทั่วๆ ไปในการสนทนาประจำวัน

บริษัทต่างๆ มักใช้มันสำหรับงานอัตโนมัติหลายอย่าง เช่น
•    เพื่อประมวลผล วิเคราะห์ และจัดเก็บเอกสารขนาดใหญ่
•    เพื่อวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้า หรือบันทึกของคอลเซ็นเตอร์
•    เพื่อเรียกใช้ Chatbot สำหรับการบริการลูกค้าแบบอัตโนมัติ
•    เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับใคร-อะไร-เมื่อไหร่-ที่ไหน
•    เพื่อจัดประเภทและแยกข้อความ


คุณยังสามารถผสานรวม NLP เข้ากับแอปพลิเคชันที่ต้องเผชิญกับลูกค้าเพื่อสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น Chatbot จะวิเคราะห์และจัดเรียงคำถามของลูกค้า ตอบคำถามทั่วไปโดยอัตโนมัติ และเปลี่ยนเส้นทางของคำถามที่ซับซ้อนไปยังฝ่ายสนับสนุนลูกค้า ระบบอัตโนมัตินี้ช่วยลดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลาของเจ้าหน้าที่ในการตอบคำถามซ้ำ ๆ และปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า

กรณีการใช้งาน NLP สำหรับธุรกิจคืออะไร

ธุรกิจต่าง ๆ ใช้ซอฟต์แวร์และเครื่องมือการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) เพื่อลดความซับซ้อน ทำให้เป็นอัตโนมัติ และปรับปรุงการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง สามารถดูตัวอย่างได้ดังต่อไปนี้ 

การปกปิดข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

ธุรกิจในภาคการประกันภัย กฎหมาย และการดูแลสุขภาพจะประมวลผล จัดเรียง และเรียกเอกสารสำคัญๆ จำนวนมาก เช่น เวชระเบียน ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลส่วนตัว แทนที่จะตรวจสอบด้วยตนเอง บริษัทจะใช้เทคโนโลยี NLP เพื่อเรียบเรียงข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลและปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ยกตัวอย่างเช่น Chisel AI จะช่วยให้ผู้ให้บริการประกันภัยดึงหมายเลขกรมธรรม์ วันหมดอายุ และคุณลักษณะของลูกค้าต่าง ๆ จากเอกสารที่ไม่มีโครงสร้างด้วย Amazon Comprehend

ความผูกพันของลูกค้า

เทคโนโลยี NLP ช่วยให้ Chatbot และ Voicebot มีความเหมือนมนุษย์มากขึ้นเมื่อพูดคุยกับลูกค้า ธุรกิจใช้ Chatbot เพื่อขยายขีดความสามารถในการให้บริการลูกค้าและคุณภาพ ในขณะที่ยังรักษาต้นทุนการดำเนินงานให้น้อยที่สุด PubNub ซึ่งสร้างซอฟต์แวร์ Chatbot ใช้ Amazon Comprehend เพื่อแนะนำฟังก์ชันการแชทที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่นสำหรับลูกค้าทั่วโลก T-Mobile ใช้ NLP เพื่อระบุคำหลัก ๆ ในข้อความของลูกค้าและให้คำแนะนำเป็นส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยโอคลาโฮมาสเตตใช้ Q&A Chatbot Solution เพื่อตอบคำถามของนักศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีแมชชีนเลิร์นนิง

การวิเคราะห์ทางธุรกิจ

นักการตลาดใช้เครื่องมือ NLP อย่าง Amazon Comprehend และ Amazon Lex เพื่อเข้าใจถึงความรู้สึกของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท โดยการสแกนวลีที่เฉพาะเจาะจง พวกเขาสามารถวัดอารมณ์และความรู้สึกของลูกค้าในฟึดแบ็กที่เป็นลายลักษณ์อักษร ตัวอย่างเช่น Success KPI นำเสนอโซลูชันการประมวลผลภาษาธรรมชาติที่ช่วยให้ธุรกิจมุ่งเน้นไปยังเป้าหมายในการวิเคราะห์ความรู้สึก และช่วยให้ศูนย์ติดต่อได้รับข้อมูลเชิงลึกที่นำไปดำเนินการได้จากการวิเคราะห์การโทร

NLP ทำงานอย่างไร

การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) นำภาษาการคำนวณ แมชชีนเลิร์นนิง และโมเดลดีปเลิร์นนิงมารวมกันในการประมวลผลภาษามนุษย์

ภาษาศาสตร์เชิงคำนวณ

ภาษาศาสตร์เชิงคำนวณเป็นศาสตร์แห่งการทำความเข้าใจและสร้างโมเดลภาษามนุษย์ด้วยคอมพิวเตอร์และเครื่องมือซอฟต์แวร์ นักวิจัยใช้วิธีการทางภาษาศาสตร์เชิงคำนวณ เช่น การวิเคราะห์ในเชิงโครงสร้างและความหมาย เพื่อสร้างเฟรมเวิร์กที่ช่วยให้เครื่องเข้าใจภาษามนุษย์ในการสนทนา เครื่องมือต่างๆ เช่น ตัวแปลภาษา เทคโนโลยีสังเคราะห์เสียงจากข้อความ และซอฟต์แวร์สำหรับจำเสียงพูดล้วนมีพื้นฐานมาจากภาษาศาสตร์เชิงคำนวณ 

แมชชีนเลิร์นนิง

แมชชีนเลิร์นนิง เป็นเทคโนโลยีที่ฝึกคอมพิวเตอร์ด้วยข้อมูลตัวอย่างเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ภาษามนุษย์มีคุณลักษณะหลายอย่าง เช่น คำเสียดสี คำอุปมา โครงสร้างประโยคที่แปรผัน บวกกับข้อยกเว้นด้านไวยากรณ์และการใช้งานที่มนุษย์ต้องใช้เวลาหลายปีในการเรียนรู้ โปรแกรมเมอร์ใช้แมชชีนเลิร์นนิ่งเพื่อสอนแอปพลิเคชัน NLP ให้รู้จักและเข้าใจฟีเจอร์เหล่านี้อย่างถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น

ดีปเลิร์นนิ่ง

ดีปเลิร์นนิง เป็นสาขาวิชาเฉพาะของแมชชีนเลิร์นนิ่งซึ่งสอนคอมพิวเตอร์ให้เรียนรู้และคิดเหมือนมนุษย์ โดยเกี่ยวข้องกับนิวรัลเน็ตเวิร์ก ที่ประกอบด้วยโหนดประมวลผลข้อมูลที่มีโครงสร้างคล้ายกับสมองมนุษย์ ด้วยดีปเลิร์นนิง คอมพิวเตอร์จะรับรู้ จำแนกและเชื่อมโยงรูปแบบที่ซับซ้อนในข้อมูลอินพุต

ขั้นตอนการนำ NLP ไปใช้

โดยทั่วไป การใช้งาน NLP จะเริ่มต้นด้วยการรวบรวมและเตรียมข้อมูลข้อความหรือคำพูดที่ไม่มีโครงสร้างจากแหล่งที่มาในคลังข้อมูลบนระบบคลาวด์ แบบสำรวจ อีเมล หรือแอปพลิเคชันของกระบวนการทางธุรกิจภายใน

กระบวนการก่อนการประมวลผล

ซอฟต์แวร์ NLP ใช้เทคนิคของกระบวนการก่อนการประมวลผล เช่น Tokenization Stemming Lemmatization และทำการลบ Stop Word ออก เพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับการใช้งานด้านต่างๆ 

นี่คือคำอธิบายของเทคนิคเหล่านี้:

 • Tokenization จะแบ่งประโยคออกเป็นแต่ละหน่วยของคำหรือวลี 
 • Stemming และ Lemmatization จะลดความซับซ้อนของคำโดยทำให้เป็นรากศัพท์ ตัวอย่างเช่น กระบวนการเหล่านี้เปลี่ยนคำว่า “เริ่มต้น” เป็น “เริ่ม” 
 • การลบ คำหยุด (Stop Word) ออกนั้นก็เพื่อให้แน่ใจว่าคำที่ไม่เพิ่มความหมายให้กับประโยค เช่น คำว่า “สำหรับ” และ “ด้วย” ได้ถูกลบออกไป 

การฝึกอบรม

นักวิจัยใช้ข้อมูลของกระบวนการก่อนการประมวลผลและแมชชีนเลิร์นนิงในการฝึกอบรมโมเดล NLP เพื่อดำเนินการเฉพาะตามข้อมูลต้นฉบับที่ให้ไว้ ในการฝึกอบรมอัลกอริทึม NLP ต้องป้อนซอฟต์แวร์ด้วยตัวอย่างข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มความแม่นยำให้กับอัลกอริทึม 

การนำไปใช้จริงและการอนุมาน

จากนั้นผู้เชี่ยวชาญด้านแมชชีนเลิร์นนิ่งจะปรับใช้โมเดลหรือผสานเข้ากับสภาพแวดล้อมการผลิตที่มีอยู่ โมเดล NLP รับอินพุตและคาดการณ์เอาต์พุตสำหรับกรณีการใช้งานเฉพาะที่ออกแบบมา คุณสามารถเรียกใช้แอปพลิเคชัน NLP บนข้อมูลสดและรับเอาต์พุตที่ต้องการได้

งาน NLP คืออะไร

เทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) หรืองาน NLP จะแบ่งข้อความหรือคำพูดของมนุษย์ออกเป็นส่วนเล็ก ๆ ที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้ง่าย ความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อความทั่วไปใน NLP แสดงไว้ด้านล่าง 

การติดแท็กคำพูดแบบส่วน F

เป็นกระบวนการที่ซอฟต์แวร์ NLP ติดแท็กคำแต่ละคำในประโยคตามการใช้งานตามบริบท เช่น คำนาม กริยา คำคุณศัพท์ หรือคำวิเศษณ์ ซึ่งจะช่วยให้คอมพิวเตอร์เข้าใจว่าคำสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายระหว่างกันอย่างไร 

แก้ความกำกวมของคำศัพท์

คำบางคำอาจมีความหมายต่างกันเมื่อใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่าง ยกตัวอย่างเช่น คำว่า “ค้างคาว” หมายถึงสิ่งต่าง ๆ ในประโยคต่อไปนี้

 • ค้างคาวเป็นสิ่งมีชีวิตที่ออกหากินเวลากลางคืน
 • ผู้เล่นเบสบอลใช้ไม้ตีลูกบอลตีลูก

ด้วยการแก้ความกำกวมของคำศัพท์ ซอฟต์แวร์ NLP จะระบุความหมายที่ตั้งใจไว้ของคำ ไม่ว่าจะโดยการฝึกโมเดลภาษาหรือการอ้างอิงถึงคำจำกัดความในพจนานุกรม 

การจดจำเสียงพูด

การจดจำเสียงพูดจะเปลี่ยนข้อมูลเสียงเป็นข้อความ กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการแบ่งคำออกเป็นส่วนย่อย ๆ และทำความเข้าใจ สำเนียง การพูดไม่ชัด น้ำเสียงสูงต่ำ และการใช้ไวยากรณ์ที่ไม่ใช่มาตรฐานในการสนทนาในชีวิตประจำวัน งานหลักของการจดจำเสียงพูดคือการถอดเสียง ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้บริการการถอดเสียงพูดเป็นข้อความ เช่น Amazon Transcribe

การแปลภาษาด้วยเครื่อง

ซอฟต์แวร์แปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อแปลงข้อความหรือคำพูดจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งโดยที่ยังคงความถูกต้องตามบริบท บริการของ AWS ที่รองรับการแปลภาษาด้วยเครื่องคือ Amazon Translate

การรับรู้ชื่อเอนทิตี

กระบวนการนี้จะระบุชื่อที่ไม่ซ้ำกันของผู้คน สถานที่ เหตุการณ์ บริษัท และอื่นๆ ซอฟต์แวร์ NLP ใช้การรับรู้ชื่อเฉพาะเพื่อกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างชื่อเฉพาะต่าง ๆ ในประโยค

ลองพิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้: “เจนไปเที่ยวพักผ่อนไปฝรั่งเศสและเธอดื่มด่ำกับอาหารท้องถิ่น”

ซอฟต์แวร์ NLP จะเลือก “เจน” และ “ฝรั่งเศส” เป็นชื่อเฉพาะในประโยค สามารถขยายผลได้ด้วยการใช้ความละเอียดในการอ้างอิง โดยพิจารณาว่ามีการใช้คำที่ต่างกันเพื่ออธิบายชื่อเฉพาะเดียวกันหรือไม่ ในตัวอย่างข้างต้นทั้ง “เจน” และ “เธอ”ชี้ไปที่คนเดียวกัน 

การวิเคราะห์ความรู้สึก

การวิเคราะห์ความรู้สึกเป็นวิธีการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการตีความอารมณ์ที่ถ่ายทอดโดยข้อมูลที่เป็นข้อความ ซอฟต์แวร์ NLP วิเคราะห์ข้อความสำหรับคำหรือวลีที่แสดงความไม่พอใจ ความสุข ความสงสัย ความเสียใจ และอารมณ์ที่ซ่อนเร้นอื่นๆ 

อะไรคือแนวทางในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ

เราให้แนวทางทั่วไปในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) ด้านล่าง

NLP ที่อยู่ภายใต้การฝึกฝน

สำหรับ NLP ที่อยู่ภายใต้การฝึกฝนจะฝึกซอฟต์แวร์ด้วยชุดของอินพุตและเอาต์พุตที่มีป้ายกำกับหรือที่รู้จัก โปรแกรมจะประมวลผลข้อมูลจำนวนมากที่รู้จักเป็นลำดับแรก และเรียนรู้วิธีสร้างเอาต์พุตที่ถูกต้องจากอินพุตที่ไม่รู้จัก ตัวอย่างเช่น บริษัทฝึกอบรมเครื่องมือ NLP เพื่อจัดหมวดหมู่เอกสารตามป้ายกำกับเฉพาะ 

NLP ที่ไม่มีการฝึกฝน

NLP ที่ไม่มีการฝึกฝน ใช้โมเดลภาษาแบบสถิติในการทำนายรูปแบบที่เกิดขึ้นเมื่อถูกป้อนโดยอินพุตที่ไม่มีป้ายกำกับ ตัวอย่างเช่น ฟีเจอร์การเติมข้อความอัตโนมัติในการส่งข้อความจะแนะนำคำเกี่ยวข้องที่เหมาะสมกับประโยค โดยตรวจสอบจากการตอบสนองของผู้ใช้  

ความเข้าใจภาษาธรรมชาติ

ความเข้าใจภาษาธรรมชาติ (NLU) เป็นส่วนย่อยของ NLP ที่เน้นการวิเคราะห์ความหมายที่อยู่เบื้องหลังประโยค NLU ช่วยให้ซอฟต์แวร์สามารถค้นหาความหมายที่คล้ายกันในประโยคต่างๆ หรือเพื่อประมวลคำที่มีความหมายต่างกัน 

การสร้างภาษาธรรมชาติ

การสร้างภาษาธรรมชาติ (NLG) เน้นการสร้างข้อความสนทนาเหมือนที่มนุษย์ใช้ตามคำหลักหรือหัวข้อที่เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น Chatbot อัจฉริยะที่มีความสามารถของ NLG สามารถพูดคุยกับลูกค้าในลักษณะที่คล้ายคลึงกับที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าทำ 

AWS สามารถช่วยงาน NLP ของคุณได้อย่างไร

AWS มอบชุดบริการปัญญาประดิษฐ์และแมชชีนเลิร์นนิง (AI/ML) ที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุดเพื่อลูกค้าในทุกระดับความเชี่ยวชาญ บริการเหล่านี้เชื่อมต่อกับชุดแหล่งข้อมูลที่ครอบคลุม

สำหรับลูกค้าที่ยังขาดทักษะด้าน ML และต้องการออกสู่ตลาดเร็วขึ้น หรือต้องการเพิ่มความอัจฉริยะให้กับกระบวนการหรือแอปพลิเคชันที่มีอยู่ AWS ขอนำเสนอบริการภาษาแบบ ML ที่หลากหลาย สิ่งเหล่านี้ช่วยให้บริษัทต่าง ๆ สามารถเพิ่มคุณสมบัติอัจฉริยะให้กับแอปพลิเคชัน AI ได้อย่างง่ายดายผ่าน API ที่ผ่านการฝึกอบรมล่วงหน้าสำหรับการพูด การถอดความ การแปล การวิเคราะห์ข้อความ และฟังก์ชันการแชทบอท

นี่คือรายการบริการภาษาที่ใช้ AWS ML:

 • Amazon Comprehend ช่วยในการค้นพบข้อมูลเขิงลึกและความสัมพันธ์ที่มีอยู่ในข้อความ
 • Amazon Transcribe ดำเนินการรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติ
 • Amazon Translate แปลข้อความได้อย่างคล่องแคล่ว
 • Amazon Polly เปลี่ยนข้อความให้กลายเป็นคำพูดที่ฟังเป็นธรรมชาติ
 • Amazon Lex ช่วยสร้างแชทบอทเพื่อมีส่วนร่วมกับลูกค้า
 • Amazon Kendra ทำการค้นหาระบบองค์กรอัจฉริยะเพื่อค้นหาเนื้อหาที่กำลังมองหาได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับลูกค้าที่ต้องการสร้างโซลูชันการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) มาตรฐานในธุรกิจของตน ให้พิจารณา Amazon SageMaker. SageMaker เป็นต้วช่วยให้ง่ายต่อการเตรียมข้อมูล สร้าง ฝึกฝน และปรับใช้โมเดล ML สำหรับกรณีการใช้งานใด ๆ ด้วยโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือ และเวิร์กโฟลว์ที่มีการจัดการเต็มรูปแบบ รวมถึงการเสนอแบบไม่มีโค้ดสำหรับนักวิเคราะห์ธุรกิจ

ด้วย Hugging Face บน Amazon SageMaker คุณสามารถปรับใช้และปรับแต่งโมเดลที่ผ่านการฝึกอบรมล่วงหน้าจาก Hugging Face ผู้ให้บริการโอเพนซอร์สของโมเดล NLP ที่รู้จักกันในชื่อ Transformers ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการตั้งค่าและใช้โมเดล NLP เหล่านี้จากสัปดาห์เป็นนาที

เริ่มต้นใช้งาน NLP ด้วยการสร้างบัญชี AWS วันนี้

ขั้นตอนถัดไปของการประมวลผลภาษาธรรมชาติของ AWS

ดูแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
บริการแมชชีนเลิร์นนิ่งฟรีบน AWS 
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นสร้างใน AWS Management Console

ลงชื่อเข้าใช้