AWS Türkçe Blog

Kâr amacı gütmeyen müşterilerimizi değişim ve dönüşüm yoluyla desteklemek

Orijinal makale: Link (Allyson Fryhoff)

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, insanlığın en büyük ve en kalıcı zorluklarını ele alıyor. Yeni sağlık, çevresel, politik ve insani krizler ortaya çıktıkça, kar amacı gütmeyen kuruluşların faaliyet gösterdiği ortam her zaman değişiyor. Bu hızla değişen ortam aynı zamanda kâr amacı gütmeyen kuruluşların kendi topluluklarının, yararlanıcılarının ve paydaşlarının ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli uyum sağlamaları ve dönüşmeleri gerektiği anlamına gelir.

Federal Rezerv Sistemi tarafından yürütülen yakın tarihli bir anket, pandemi nedeniyle kar amacı gütmeyen kuruluşların yüzde 75’inden fazlasının hizmetlerine olan talebin arttığını tespit etti. Ancak, yanıt verenlerin yaklaşık dörtte üçü için harcamalar arttı ve diğer zorlukların yanı sıra, yanıt verenlerin yaklaşık yarısı için bireysel bağışlar ve kurumsal bağışlar azaldı.

Amazon Web Services’te (AWS) bunların zorlu zamanlar olduğunu biliyoruz ve kâr amacı gütmeyen kuruluşları desteklemeye kararlıyız. Kısa süre önce, kuruluşların bulut teknolojisine erişim yoluyla misyon etkisini iyileştirmede çevik, duyarlı ve etkili kalmasına yardımcı olmaya odaklanan AWS Kâr Amacı Gütmeyen Ekibine liderlik etmek için AWS’e katıldım. AWS Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar ekibi ve AWS Çözüm Ortağı topluluğu, ister bir krize müdahale ediyor olun, ister bir sonraki adım için kuruluşunuzu modernleştirmeye odaklanıyor olun, kuruluşunuza yardımcı olmaya hazırdır.

Yeni rolüme adım atarken, kâr amacı gütmeyen topluluğun, hibeler ve krediler, açık veri erişimi, bulut eğitimi, eğitim etkinlikleri ve daha fazlası dahil olmak üzere misyonunuzu desteklemek için yararlanabileceğiniz AWS kaynaklarının kapsamından haberdar olduğundan emin olmak istiyorum. Aşağıda, her büyüklükteki kuruluşun, görev operasyonlarının ölçeğini, performansını ve yeteneklerini geliştirirken, teknolojinin benimsenmesinin önündeki engelleri aşmasını sağlamak için tasarlanmış programların bir örneği yer almaktadır.

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için AWS hibeleri ve kredileri

 • AWS Imagine Grant: AWS Imagine Grant Programı, 150.000,00 USD’ye kadar sınırsız nakit finansman sunan bir kamu hibe fırsatıdır. Dünyanın en acil sorunlarını çözmek için teknolojiyi kullanan ABD’deki kayıtlı 501(c) kar amacı gütmeyen kuruluşlara açıktır.
 • AWS Nonprofit Credit Program (AWS Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Kredi Programı): AWS Kredi Programı, yıllık 1.000 ABD Doları tutarındaki AWS Promosyon Kredisine erişim sağlayarak, dünyanın dört bir yanındaki kâr amacı gütmeyen kuruluşların kuruluş ve misyon hedeflerine ulaşmak için bulut tabanlı çözümleri denemelerine ve uygulamalarına olanak tanır.
 • Amazon Research Awards: Amazon Araştırma Ödülleri (ARA) programı, araştırmaları finanse etmek, bilgi paylaşmak ve yeniliği teşvik etmek için bilim insanlarıyla işbirliği yapar. ARA, çığır açan bilimi ilerleten alanlarda kâr amacı gütmeyen kuruluşlarda araştırmaları desteklemek için sınırsız nakit fonlar ve AWS Promosyon Kredisi sunar.
 • Health equity program (Sağlıkta Eşitlik Programı): AWS, kuruluşların sağlık sonuçlarını iyileştirecek çözümler geliştirmesine yardımcı olmak için 40 milyon ABD doları tutarında kredi ve teknik uzmanlık taahhüt etmiştir. Bu program, aşağıdaki ihtiyaçlardan herhangi birini karşılamak için AWS’ten yararlanmak isteyen tüm dünyadaki tüm kuruluşlara açıktır: 1) yetersiz hizmet alan topluluklar için sağlık hizmetlerine erişimin artırılması; 2) sağlığın sosyal belirleyicilerini ele almak; ve 3) daha eşitlikçi ve kapsayıcı bakım sistemlerini teşvik etmek için verilerden yararlanmak.
 • AWS Cloud Credit for Research (Araştırma için AWS Bulut Kredisi): Araştırma için AWS Bulut Kredisi programı, araştırma kurumlarına ve ayrıca bireysel araştırmacılara hizmet olarak bilim uygulamaları oluşturma, kavram kanıtlama başlatma ve karşılaştırma testi gerçekleştirme amacıyla AWS Promosyon kredileri sağlar. Program ayrıca, araştırma iş yükleri için bulut kullanımı konusunda daha geniş araştırma topluluğunu eğitmek için atölye çalışmaları ve eğitimler sunar.
 • AWS Migration Acceleration Program: AWS Migration Acceleration Program (MAP), kuruluşların sonuca dayalı bir metodolojiyle buluta geçiş ve modernizasyon yolculuklarını hızlandırmasına yardımcı olur. MAP aracılığıyla, güçlü AWS Bulut temelleri oluşturabilir, riski azaltabilir ve AWS Promosyon kredileri, teknik rehberlik, kanıtlanmış çerçeveler ve özel eğitim aracılığıyla geçişlerin ilk maliyetini dengeleyebilirsiniz.

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için veri erişimi ve stratejisi

 • AWS Data Driven Everything Program: AWS Data Driven Everything (D2E) programı, veriye dayalı dönüşümleri takip eden kuruluşların başarıyı tanımlamasına ve veriye dayalı kültürler oluşturmasına yardımcı olur. AWS, hedeflerinize hizmet ederken daha hızlı ve daha hassas hareket etmenizi sağlamak için güvenlik ve uyumluluk ihtiyaçları dahil olmak üzere kişiler, süreç ve teknolojiyle ilgili hususları ele almak için kuruluşlarla birlikte çalışır.
 • Open Data on AWS Program (AWS’te Açık Veri Programı): AWS’te Açık Veriler, kuruluşların açık verilerini daha etkili bir şekilde paylaşmalarını sağlar ve kuruluşların verilere erişmesine yardımcı olur, böylece analize daha fazla ve satın almaya daha az zaman ayırabilirler. AWS’teki Açık Veri Kaydı, AWS hizmetleri aracılığıyla herkese açık hale getirilen veri kümelerini bulmayı kolaylaştırır. Mevcut verilere göz atın ve kendi veri kümelerinizi nasıl kaydedeceğinizi öğrenin.
 • AWS Data Exchange: AWS Data Exchange (ADX), bulutta üçüncü parti verilerini bulmayı, bunlara abone olmayı ve kullanmayı kolaylaştırır. Verileri AWS’e entegre etmek için ADX’i kullanın ve ardından bu verileri çok çeşitli AWS analitiği ve makine öğrenimi ile analiz edin. Örneğin, araştırmacılar karbondioksit emisyonlarına ilişkin verilere abone olarak iklim değişikliği üzerine çalışmalar yürütebilir ve sağlık araştırmacıları, araştırma faaliyetlerini hızlandırmak için tarihsel klinik araştırma verilerine abone olabilir.
 • Amazon Sustainability Data Initiative: Amazon Sustainability Data Initiative (ASDI), büyük sürdürülebilirlik veri kümelerini elde etmek ve analiz etmek için gereken maliyeti ve zamanı en aza indirerek sürdürülebilirlik araştırmalarını ve inovasyonunu hızlandırmayı amaçlar. ASDI, yenilikçileri ve araştırmacıları, sürdürülebilirlik girişimlerini optimize etmek için ihtiyaç duydukları veriler, araçlar ve teknik uzmanlıkla destekler.

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için bulut eğitimi ve daha fazlası

 • Nonprofit Technical Hub (Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Teknik Merkezi): Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Teknik Merkezi, erişiminizi ve etkinizi artırmak için beceri kazanmanın, derinlere dalmanın ve buluttan yararlanmanın yollarını sağlayarak kâr amacı gütmeyen kuruluşların bulut yolculuğuna başlamasına yardımcı olur. Merkez, web sitelerine, web uygulamalarına ve ölçeklenen görev çözümlerine odaklanarak öğreticiler, mimari kalıplar ve daha fazlasını sağlar.
 • AWS Skill Builder: AWS Skill Builder, buluta yeni başlayanlardan ileri düzey kullanıcılara kadar herkes için özel öğrenme yollarına sahip, ücretsiz bir dijital bulut eğitimi koleksiyonudur. Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için, başlamak için Bulut Temelleri, Güvenlik Öğrenim Planı ve Geçiş Öğrenimi serilerini öneririz.
 • AWS Re/Start: AWS Re/Start programı, gaziler, aileleri ve gençler de dahil olmak üzere işsiz veya eksik istihdam edilen bireylere bulut teknolojisinde kariyer yapmaları için destek verir. Senaryo tabanlı öğrenme, uygulamalı laboratuvarlar ve kurs çalışmaları sayesinde öğrenciler, giriş düzeyinde bir bulut rolü için ihtiyaç duydukları teknik ve sosyal becerileri kazanabilirler. AWS re/Start ayrıca öğrencilere işveren toplantılarına ve daha fazlasına hazırlanmaları için özgeçmiş ve mülakat koçluğu sağlar.

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için etkinlikler ve eğitim deneyimleri

 • AWS Imagine: Nonprofit conference (Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar konferansı): Son altı yıldır AWS, kar amacı gütmeyen kuruluşlara özel bir etkinlik düzenledi. AWS Imagine: Nonprofit etkinliği, teknolojinin insanlar ve gezegen için olumlu etki yaratmada nasıl bir rol oynayabileceğini tartışmak üzere kâr amacı gütmeyen liderleri, teknoloji uzmanlarını ve yenilikçileri bir araya getiren ücretsiz bir konferanstır.
 • AWS Nonprofit webinars (Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar web seminerleri): AWS Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar web seminerleri, bu kuruluşların ihtiyaçları için bulut teknolojisini bağlamsallaştırmaya yardımcı olur. Bulutta bağış toplama, buluta geçiş yoluyla etkiyi hızlandırma veya bulut aracılığıyla üye katılımını artırma hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, sanal etkinliklerimiz, misyon ve çözümleri bir araya getirmeye yardımcı olur.
 • AWS Yerel ve Küresel Zirveleri: AWS Küresel Zirveleri, dünyanın dört bir yanındaki büyük şehirlerde düzenlenen ücretsiz etkinliklerdir. AWS’in hızla yenilik yapmalarına ve geniş ölçekte esnek, güvenilir çözümler sunmalarına nasıl yardımcı olabileceğini keşfetmek isteyen tüm sektörlerden ve beceri düzeylerinden teknoloji uzmanlarının ilgisini çekmektedir. AWS Zirveleri, katılımcılara uygulamalı öğrenme oturumları, AWS ve bulut uzmanlarıyla konuşma fırsatları, liderlik öngörüleri ve daha fazlasını sağlar.
 • AWS re:Invent: AWS re:Invent, küresel bulut bilişim topluluğu için bir öğrenme konferansıdır. Yüz yüze etkinlik, açılış duyuruları, eğitim ve sertifika fırsatları, 1.500’den fazla öğrenim oturumuna erişim, mesai sonrası etkinlikler ve daha fazlasını içerir.

Kâr amacı gütmeyen kuruluşunuzun misyonunu desteklemek için bu kaynakları kullanmanızı öneririz. 2022 boyunca, kâr amacı gütmeyen kuruluşların misyon etkisini hızlandırmak için bulutu kullanmasına yardımcı olacak yeni programlar ve teklifler başlatırken bizi izlemeye devam edin. Ayrıca, hedeflerinizi en iyi şekilde anlayabilmemiz ve sizi kuruluşunuz için doğru olan programlar, ekipler ve girişimlerle uyumlu hale getirebilmemiz için bizimle bir görüşme başlatabilirsiniz.


AWS Kamu Sektörü Blog bültenine abone olun ve AWS kamu sektöründen, gelen kutunuza gönderilen en son AWS araçları, çözümleri ve yenilikleri alın veya bizimle iletişime geçin.