Free Tier

Free Tier ของ Amazon API Gateway ประกอบด้วย การเรียกใช้ API หนึ่งล้านครั้ง ที่ได้รับสำหรับ REST API, การเรียกใช้ API หนึ่งล้านครั้ง ที่ได้รับสำหรับ HTTP API และ หนึ่งล้านข้อความ และ 750,000 นาทีที่เชื่อมต่อ สำหรับ WebSocket APIs ต่อเดือนเป็นเวลา สูงสุด 12 เดือน หากเรียกใช้เกินจำนวนนี้ต่อเดือน เราจะเรียกเก็บค่าบริการตามอัตราการใช้งานของ API Gateway

รับการเรียกใช้ REST API 1 ล้านครั้ง | การเรียกใช้ HTTP API 1 ล้านครั้ง | 1 ล้านข้อความ | การเชื่อมต่อ 750,000 นาที

ต่อเดือน

ข้อเสนอ Free Tier เหล่านี้ใช้ได้สำหรับลูกค้า AWS รายใหม่เท่านั้น และจะพร้อมใช้งานเป็นเวลา 12 เดือนหลังจากวันที่สมัครใช้งาน AWS เมื่อครบการใช้งานฟรี 12 เดือนหรือเมื่อใช้แอปพลิเคชันเกินที่กำหนด ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการในอัตรามาตรฐานตามการใช้งานจริง

HTTP API

ชำระค่าบริการเฉพาะการเรียกใช้ API ที่คุณได้รับและปริมาณข้อมูลที่ถ่ายโอนออกเท่านั้น สำหรับ HTTP API นั้น Free Tier ของ API Gateway ประกอบด้วยการเรียกใช้ API หนึ่งล้านครั้งต่อเดือนเป็นเวลาสูงสุด 12 เดือน

REST API

ชำระค่าบริการเฉพาะการเรียกใช้ API ที่คุณได้รับและจำนวนข้อมูลที่ถ่ายโอนออกเท่านั้น ไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการการถ่ายโอนข้อมูลออกสำหรับ API ส่วนตัว แต่จะมีการเรียกเก็บค่าบริการของ AWS PrivateLink เมื่อมีการใช้งาน API ส่วนตัวใน API Gateway นอกจากนั้น API Gateway ยังมีการแคชข้อมูลเสริมที่เรียกเก็บค่าบริการเป็นรายชั่วโมงซึ่งแตกต่างกันไปตามขนาดแคชที่คุณเลือก สำหรับ REST API นั้น Free Tier ของ API Gateway มีการเรียกใช้ API หนึ่งล้านครั้งต่อเดือนสูงสุด 12 เดือน

WebSocket API

จ่ายเฉพาะข้อความที่ส่งและรับ และนาทีที่เชื่อมต่อทั้งหมด คุณสามารถส่งและรับข้อความได้ในขนาดสูงสุด 128 กิโลไบต์ (KB) การคิดค่าบริการสำหรับข้อความจะเป็นไปตามส่วนเพิ่มครั้งละ 32 KB ดังนั้น ข้อความขนาด 33 KB จะคิดค่าบริการเป็นสองข้อความ

สำหรับ WebSocket API นั้น Free Tier ของ API Gateway ประกอบด้วยหนึ่งล้านข้อความ (ส่งหรือรับ) และ 750,000 นาทีที่เชื่อมต่อเป็นเวลาสูงสุด 12 เดือน​

ค่าบริการเพิ่มเติม

คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมหากใช้งาน API Gateway ร่วมกับบริการอื่นๆ ของ AWS หรือถ่ายโอนข้อมูลออกจาก AWS สำหรับรายละเอียดในส่วนราคาบริการของ AWS โปรดดูที่ส่วนราคาของหน้ารายละเอียดบริการของ AWS ที่เกี่ยวข้อง ลิงก์ไปยังส่วนราคาสำหรับบางบริการที่ใช้ทั่วไปจะแสดงด้านล่างนี้

การโอนถ่ายข้อมูล

หากคุณมีการถ่ายโอนข้อมูลภายนอก เราจะเรียกเก็บค่าบริการตามอัตราราคาการถ่ายโอนข้อมูลของ EC2

AWS PrivateLink

รวมราคารายชั่วโมงสำหรับการจัดเตรียมตำแหน่งข้อมูล VPC ในแต่ละ Availability Zone

AWS Lambda

รวมราคาสำหรับคำขอและระยะเวลา

Amazon CloudWatch

รวมราคาสำหรับตัวชี้วัดและแดชบอร์ด

ตัวอย่างราคา

HTTP API

ตัวอย่างราคาที่ 1: API ที่ใช้ในเว็บแอปพลิเคชันแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ที่เรียก Lambda เพื่อให้ส่งคืนเนื้อหาเว็บเพจแบบไดนามิก ไซต์ได้รับการโหลด 10,000 หน้าต่อนาที คำขอ API แต่ละรายการมีขนาด 12 KB และการตอบกลับมีขนาด 46 KB

การโหลดเพจ 10,000 หน้า/นาที * 60 นาที/ชั่วโมง * 24 ชั่วโมง/วัน * 30 วัน/เดือน / 1,000,000 = 432 ล้านคำขอต่อเดือน
300 ล้าน * 1.00 USD/ล้าน = 300 USD
132 ล้าน * 0.90 USD/ล้าน = 118.8 USD
ทั้งหมด = 418.8 USD (0.97 USD ต่อหนึ่งล้าน)

ตัวอย่างราคาที่ 2: API ที่ใช้ในการอัปโหลดข้อมูลไปยังแบ็คเอนด์ HTTPS ของคุณ API ถูกเรียกใช้ให้อัปโหลดเอกสาร 25 ครั้งต่อนาที แต่ละเอกสารมีขนาด 4.5 MB โดยเฉลี่ย

25 การเรียกใช้/นาที * 60 นาที/ชั่วโมง * 24 ชั่วโมง/วัน * 30 วัน/เดือน * 4.5 MB/512 KB/คำขอ = 9,720,000 คำขอต่อเดือน * 1 USD/ล้าน = 9.72 USD
ทั้งหมด = 9.72 USD 

REST API

Edge Optimized และ Regional API

Edge Optimized หรือ Regional API ได้รับการเรียกใช้ API ห้าล้านครั้งต่อเดือน พร้อมทั้งมีการเรียกใช้ API ที่แต่ละครั้งจะส่งคืนการตอบสนองขนาด 3 กิโลไบต์ (KB) แบบไม่มีการแคช

ตัวอย่างด้านล่างนี้แสดงราคาสำหรับสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ, โอไฮโอ) สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) เอเชียแปซิฟิก (มุมไบ)

ค่าบริการเรียกใช้ API ของ Amazon API Gateway = 5 ล้าน * 3.50 USD/ล้าน = 17.50 USD

ขนาดการถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมด = 3 KB * 5 ล้าน = 15 ล้าน/KB = 14.3 GB

ค่าบริการถ่ายโอนข้อมูล Amazon API Gateway = 14.3 GB * 0.09 USD = 1.29 USD

ค่าบริการทั้งหมดของ Amazon API Gateway = 17.50 USD + 1.29 USD = 18.79 USD

Edge Optimized และ Regional API

Edge Optimized หรือ Regional API ได้รับการเรียกใช้ API 15,000 ล้านครั้งต่อเดือน พร้อมทั้งมีการเรียกใช้ API ที่แต่ละครั้งจะส่งคืนการตอบสนองขนาด 4 กิโลไบต์ (KB) แบบไม่มีการแคช

ตัวอย่างด้านล่างนี้แสดงราคาสำหรับสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ, โอไฮโอ) สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) เอเชียแปซิฟิก (มุมไบ)

ค่าบริการเรียกใช้ API ของ Amazon API Gateway = 333 ล้าน * 3.50 USD/ล้าน = 1,165.50 USD

                                                                     667 ล้าน * 2.80 USD/ล้าน = 1,867.60 USD

                                                                     14 พันล้าน * 2.38 USD/ล้าน = 33,320.00 USD

ค่าบริการทั้งหมดของ Amazon API = 1,165.50 USD + 1,867.60 USD + 33,320.00 USD = 36,353.10 USD

ขนาดการถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมด = 4 KB * 15 พันล้าน = 57,220.46 GB

ค่าบริการถ่ายโอนข้อมูล Amazon API Gateway = 57,220.46 GB * 0.09 USD = 5,149.84 USD

ค่าบริการทั้งหมดของ Amazon API Gateway = 36,353.10 USD + 5,149.84 USD = 41,502.94 USD

API ส่วนตัว

API ส่วนตัวได้รับการเรียกใช้ API ห้าล้านครั้ง ซึ่งการเรียกใช้ API แต่ละครั้งมีขนาดคำขอ 0.3 กิโลไบต์ (KB) และส่งกลับขนาด 3 กิโลไบต์ (KB) มีการจัดเตรียมตำแหน่งข้อมูล VPC ไว้ใน 1 Availability Zone (AZ) ตลอดทั้งเดือน (720 ชั่วโมง)

ตัวอย่างด้านล่างนี้แสดงราคาสำหรับสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก, สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน)

ค่าบริการเรียกใช้ API ของ Amazon API Gateway = 5 ล้าน * 3.50 USD/ล้าน = 17.50 USD

ค่าบริการทั้งหมด Amazon API Gateway = 17.50 USD

ขนาดการถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมด (ขนาดที่ร้องขอ + ขนาดที่ได้รับ) = (3 KB + 0.3 KB) * 5 ล้าน = 16.5 ล้าน/KB = 15.7 GB

ค่าบริการตำแหน่งข้อมูล VPC = 720 ชั่วโมง * 0.01 USD/AZ/ชม. = 7.20 USD

ค่าบริการประมวลผลตำแหน่งข้อมูล VPC = 15.7 GB * 0.01 USD/GB = 0.16 USD

ค่าบริการ Amazon VPC (AWS PrivateLink) ทั้งหมด = 7.20 USD + 0.16 USD = 7.36 USD

ค่าบริการทั้งหมด = 17.50 USD + 7.36 USD = 24.86 USD

ตัวอย่างราคาที่ต้องมีการแคช (สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก, สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก, สหภาพยุโรป (ไอร์แลนด์))

หาก API ของคุณต้องใช้แคชขนาด 1.5 GB ในส่วนของข้อมูล คุณสามารถจัดเตรียมแคชขนาด 1.6 GB ได้ในราคา 0.038 USD/ชม.

0.038 USD * 24 = 0.912 USD/วัน

WebSocket API

แอปพลิเคชันการแชท: ผู้ใช้ 1,000 รายเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันแชทเป็นเวลา 12 ชั่วโมงในหนึ่งวัน ผู้ใช้แต่ละรายส่ง 100 ข้อความและได้รับ 500 ข้อความต่อวัน แต่ละข้อความมีขนาด 3 KB

ตัวอย่างด้านล่างนี้แสดงราคาในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ)

ราคาการส่งข้อความ

ข้อความทั้งหมดต่อเดือน = (100 (ข้อความที่ส่ง) + 500 (ข้อความที่รับ)) * 1,000 (ผู้ใช้) * 30 (วัน) = 18 ล้าน

ต้นทุนการส่งข้อความทั้งหมด = 18,000,000/1,000,000 * 1.00 USD (ต่อหนึ่งล้าน) = 18 USD

ต้นทุนการเชื่อมต่อ

นาทีที่เชื่อมต่อต่อเดือนทั้งหมด = 1000 (ผู้ใช้) * 12 (ชม.) * 60 (นาที) * 30 (วัน) = 21,600,000

ต้นทุนการเชื่อมต่อทั้งหมด = 21,600,000/1,000,000 * 0.25 (ต้นทุนต่อหนึ่งล้าน) = 5.40 USD

ต้นทุนทั้งหมด = 18 USD (ต้นทุนการรับส่งข้อความ) + 5.40 USD (ต้นทุนการเชื่อมต่อ) = 23.40 USD

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

AWS Pricing Calculator

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับราคา

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ AWS เพื่อรับการเสนอราคาแบบส่วนบุคคล

เริ่มต้นใช้งาน Amazon API Gateway