AWS Thai Blog

สรุปหัวข้อ Amazon EKS และ Kubernetes ที่งาน AWS re:Invent 2023

บทนำ

ในงาน AWS re:Invent 2023 ที่จะเกิดขึ้นในปลายพฤศจิกายนนั้น มี Session เกี่ยวกับ Kubernetes และ Cloud-native มากมาย เพื่อที่จะช่วยให้คุณได้ศึกษาค้นคว้าและเลือก Session ที่เหมาะสมกับคุณ เราได้รวบรวม session ต่างๆไว้ด้านล่างโดยทำการแบ่งกลุ่มตาม Core focus area และโยงเข้ากับ Session ใน re:Invent โปรดใช้เวลาลองอ่านรายละเอียดในแต่ละลิงค์ที่เลือก

บทความนี้แปลมาจาก Amazon EKS and Kubernetes sessions at AWS re:Invent 2023 โดยคุณ Roland Barcia และ Chris Short

Session ที่คุณจะพลาดไม่ได้คือ CON203: The future of Amazon EKS โดยคุณ Nate Taber ซึ่งเป็น Head of Product ของ Kubernetes จาก AWS คุณ Nova DasSarma ซึ่งเป็น Head of Cloud จาก Anthropic และ Alex Demetri ซึ่งเป็น Director of Engineering จาก Slack คุณ Nova จะแชร์ Anthropic ใช้ Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) เพื่อทำการ train large language models (LLMs) ของพวกเขาได้อย่างไร และ Alex จะแชร์ how Slack ทำให้ development platforms ภายในองค์กรของพวกเขาเป็นมาตรฐานบน Amazon EKS ได้อย่างไร คุณ Nate จะเล่าถึงนวัตกรรมล่าสุดของ Amazon EKS สิ่งที่โฟกัสในปัจจุบัน และ Roadmap ในอนาคต

หยุดที่ Booth Amazon EKS ใน Expo Hall หรือ AWS Modern Applications และโซนของ Open Source เพื่อพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราเกี่ยวกับ Kubernetes และ Amazon EKS ดูคำอธิบายและพบเพื่อนใหม่ในวงการ open source และทดสอบความโชคดีของคุณในไปกับเกมส์ Custom built arcade ของเรา!

Kubernetes สำหรับการสร้าง platforms

เราสร้างนวัตกรรมเพื่อแพลตฟอร์มสำหรับนักพัฒนาและแอปพลิเคชันอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ Container และ Kubernetes บน Amazon EKS ในปีนี้ re:Invent มีหลาย session เพื่อช่วยให้นักพัฒนาสามารถพัฒนาบน Kubernetes ได้เร็วยิ่งขึ้น ไม่ว่าคุณเพิ่งจะเริ่มทำ containerization หรือว่ากำลังมองหาทางในการ optimize workloads ปัจจุบัน ใน Session เหล่านี้จะมีความรู้ของ Kubernetes ที่คุณต้องการ คุณสามารถพบกับผู้เชี่ยวชาญของ AWS และได้พูดคัยกับนักพัฒนาที่ได้เจอความท้าทายแบบเดียวกัน ด้วยความร่วมมือกัน เราจะอธิบายว่าเราจะใช้ Amazon EKS ให้ Kubernetes สามารถจัดการได้ในทุกขนาดของทีม

CON206 | เพิ่มความเร็วของ Kubernetes journey ของคุณกับ Amazon EKS (แบ่งกลุ่ม)
CON207 | ใช้งาน OpenShift บน AWS ด้วย Red Hat OpenShift Service บน AWS (ROSA) (แบ่งกลุ่ม)
CON305 | พื้นฐานของการ scale Kubernetes ในองค์กรของคุณ (เวิร์คช็อป)
CON310 | Cloud-native Java บน AWS (Builders’ Session)
CON311 | Platform engineering กับ Amazon EKS (แบ่งกลุ่ม)
CON327 | Inner workings ของ Amazon EKS (แบ่งกลุ่ม)
CON406 | Amazon EKS: Infrastructure as code, GitOps, หรือ CI\CD? (Chalk Talk)
CON402 | การ Deploy แอปพลิเคชัน ใน Amazon EKS: Patterns, practices, และ designs (Workshop)

Data บน EKS (DoEKS)

เข้าร่วมกับเราเพื่อที่จะค้นคว้า patterns สำหรับการ Scale data processing ขนาดใหญ่ การ Deploy โมเดลของ Generative AI, และเข้าถึงรายละเอียดและ Best practices ของสถาปัตยกรรมของ Data บน Amazon EKS เราจะครอบคลุมถึงวิธีการในการจัดการ Machine Learning lifecycle บน Amazon EKS และมีเวิร์คช็อป เพื่อจะได้ลองสร้าง Generative AI แอปพลิเคชันโดย Data บน Amazon EKS.

CON309 | การ Process Data ที่รองรับการ Scale ขนาดใหญ่บน Amazon EKS (แบ่งกลุ่ม)
CON312 | นำทางไปสู่อนาคตของ AI: การ Deploy generative โมเดล บน Amazon EKS (แบ่งกลุ่ม)
CON328 | รูปแบบของสถาปัตยกรรมสำหรับ MLOps บน Amazon EKS (แบ่งกลุ่ม)
CON404 | Generative AI กับ Data บน Amazon EKS (เวิร์คช็อป)
CMP327 | Optimize data และ Workloads ของการทำ Analytics บน Amazon EKS (Chalk Talk)
CMP401 | สร้าง Apache Spark data pipeline ที่ Cost-efficient บน Amazon EKS (เวิร์คช็อป)

Cost optimization และ cost performance

เข้าร่วมกับเราเพื่อที่จะเรียนรู้ Amazon EKS best practices ที่จะช่วยเพิ่ม Cluster efficiency ได้มากที่สุดและลดสิ่งที่สิ้นเปลือง เรียนรู้ว่า Karpenter scales node groups ได้อย่างอัตโนมัติเพื่อตอบสนองกับความต้องการ resource ได้อย่างและลด ค่าใช้จ่ายของ compute ค้นคว้าวิธีการของ FinOps เพื่อช่วยให้ค่าใช้จ่ายของ Kubernetes สอดคล้องกับ Business value ของธุรกิจ Cost optimization ช่วยสร้างนวัตกรรมโดยการทำให้มีต้นทุนเพิ่มมากขึ้นสำหรับการค้นคว้าสิ่งใหม่ ๆ คุณสามารถพบกับผู้เชี่ยวชาญของ AWS และพาร์ทเนอร์ ผู้ที่ช่วยอธิบายวิธีการและนวัตกรรมที่จะช่วยให้คุณจัดการและ Optimize environments ของคุณ

CON306 | Karpenter: Amazon EKS best practices และ Cloud cost optimization (เวิร์คช็อป)
CON331 | ใช้ประโยชน์ของ Karpenter เพื่อที่จะ Scale, Optimize, และ Upgrade Kubernetes (แบ่งกลุ่ม)
CON332 | นำ FinOps มาใช้กับ Kubernetes: Optimizing ค่าใช้จ่ายสำหรับ Business innovation (Chalk Talk)

Security

ที่ AWS เรารู้ว่า Security เป็น Top priority สำหรับลูกค้าของเราที่ใช้งาน Kubernetes workloads เราจะแสดงเครื่องมือและ Best practices ที่จะช่วย Secure การ Deploy ของ Amazon EKS เราจะเรียนรู้ลึกเข้าไปในการแยก Workload, Network policies, และ Runtime security ที่จะช่วยปกป้อง cluster ของคุณ เราจะครอบคลุมถึงการสร้างซอฟต์แวร์ Factory ที่ Secure ด้วย Amazon EKS เพื่อที่จะมี Security ตั้งแต่เริ่มต้น เรายังค้นคว้า Security controls สำหรับการ Governance และ Compliance ระหว่าง Multi-tenant ของ environments บน Amazon EKS อีกด้วย

CON335 | Securing Kubernetes Workloads ใน Amazon EKS (แบ่งกลุ่ม)
CON334 | กลยุทธ์ และ best practices สำหรับ securing environments ของ container (Chalk Talk)
CON302 | สร้าง ซอฟต์แวร์ factory ที่ secure บน AWS โดยใช้ Amazon EKS (เวิร์คช็อป)

Scalability, Resiliency, และ Connectivity

เรามุ่งมันที่จะช่วยให้ลูกค้าปลดล็อคการ Scales ของ Performance, Availability, และ นวัตกรรมด้วยกับ Amazon EKS. เรียนรู้เกี่ยวกับ Amazon EKS networking, scaling, และ การ Deploy แบบ Edge เราจะลงลึกไปใน Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) เพื่อที่จะใช้ Publish และ Secure container images รวมถึงเราจะพูดคุยเกี่ยวกับ Kubernetes API สามารถช่วยให้คุณ Provision AWS services ได้อย่างง่ายดายได้อย่างไร

CON308 | การเป็นเจ้าของของ Public images กับ Amazon ECR (Chalk Talk)
CON329 | การเลือก Edge container services สำหรับสถานปัตยกรรมของคุณ
CON330 | ไขข้อกระจ่างของ Amazon EKS networking (Chalk Talk)
CON333 | ขยายการใช้งาน Kubernetes API ที่จะ provision AWS services (Chalk Talk)
CON405 | ลงลึกในเรื่องของ Amazon ECR (แบ่งกลุ่ม)

ถ้าคุณสามารถเข้าร่วมกับเราในที่งาน คุณสามารถเข้าร่วมใน livestream ของ Keynotes และ Leadership Sessions คุณสามารถลงทะเบียนเข้ามร่วมงานและเลือก Virtual-only pass ใน sesssion แบบแบ่งกลุ่มจะมีให้รับชมผ่านทาง AWS Events YouTube หลังจาก re:Invent.

ติดต่อ AWS Account Team ของคุณถ้า คุณสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Session และทราบถึงผู้เชี่ยวชาญของเราว่าจะให้ประโยชน์กับองค์กรได้อย่างไรบ้าง

เราหวังว่าจะได้เจอคุณทั้งในงานและผ่านทางออนไลน์! ไปที่เว็บเพจของ Amazon EKS เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมในการที่จะใช้ Amazn EKS ในองค์กรของคุณได้อย่างไรบ้าง