AWS Thai Blog

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมงาน AWS re:Invent 2023 สำหรับด้าน Serverless

ใกล้เข้ามาแล้วนะครับ สำหรับงาน AWS re:Invent 2023 ซึ่งได้รวบรวมเหล่า Builder จำนวนมากมายหลายหมื่นคนมารวมตัวกันที่ Las Vegas ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อมาอัพเดตเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ จากทาง AWS ในเดือนพฤศจิกายนนี้ อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่สามารถเข้าร่วมงานแบบ In-person ได้ คุณก็ยังสามารถติดตามข่าวสารด้วยต่าง ๆ แบบ On-demand ได้ด้วย

Breakout session คือ session ที่จะมาให้ข้อมูลในรูปแบบ Lecture ภายในเวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งนำเสนอโดย ผู้เชี่ยวชาญ, ลูกค้า และ Partner ของ AWS โดย Session จะครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ระดับเริ่มต้น (Level 100) จนถึงระดับสูงและเชี่ยวชาญ (Level 300-400) ซึ่งจะถูกบันทึกและอัปโหลดหลังจากงานทาง AWS Events YouTube Channel

โดยบทความนี้จะมาแนะนำ Breakout Session ที่ห้ามพลาดเกี่ยวกับหัวข้อด้าน Architectures และ Services ของ Serverless

บทความนี้ได้รับการแปลมาจาก The serverless attendee’s guide to AWS re:Invent 2023

Sessions ที่เกี่ยวข้องกับ Serverless architecture

SVS401 | Best practices สำหรับนักพัฒนาด้าน Serverless

นำเสนอ Best practices ด้าน Architecture, Optimization และเทคนิคลัดที่มีประโยชน์ที่ผู้เชี่ยวชาญใช้ในการสร้าง Serverless applications ให้มีความปลอดภัย สามารถขยายตัวและประสิทธิภาพที่สูงได้

Chris Munns, Startup Tech Leader, AWS
Julian Wood, Principal Developer Advocate, AWS

SVS305 | การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง (Refactor) สู่ Serverless

โชว์เกี่ยวกับการ Refactor application ของคุณไปสู่ Serverless ด้วยการใช้ตัวอย่างจริงในชีวิตประจำวัน

Gregor Hohpe, Senior Principal Evangelist, AWS
Sindhu Pillai, Senior Solutions Architect, AWS

SVS308 | การสร้าง Low-latency, Event-driven applications

ร่วมค้นหาแนวทางในการสร้าง Serverless web applications ให้รองรับ Low-latency และ Event-driven โดยทาง Marvel Snap จะมาแบ่งปันว่าพวกเขาสามารถทำให้เกมของพวกเขานั้นรองรับ Low-latency โดยใช้ Serverless ได้อย่างไร

Marcia Villalba, Principal Developer Advocate, AWS
Brenna Moore, Second Dinner

SVS309 | เพิ่ม Productivity โดยการโยกย้ายความรับผิดชอบไปที่นักพัฒนามากขึ้น

เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางในการเร่งการพัฒนา Serverless ด้วย Feedback cycle ที่เร็วขึ้น ค้นพบ Best practices และเครื่องมือ และชมการสาธิตวิธีการปรับปรุงประสบการณ์สำหรับนักพัฒนาในการสร้าง Serverless applications ในขณะ Comply กับความต้องการ Governance ขององค์กร

Heeki Park, Principal Solutions Architect, AWS
Sam Dengler, Capital One

GBL203-ES | มาสร้าง Serverless-first application กับ MAPFRE

Session นี้จะนำเสนอในภาษาสเปน มาเรียนรู้ว่าอะไรคือ Modern, Serverless-first applications และ เราจะสร้างมันอย่างไรด้วย Services เช่น AWS Lambda หรือ AWS Fargate และค้นหาว่าทาง MAPFRE ได้นำกลยุทธ์ด้าน serverless ไปใช้และพัฒนาอย่างไร

Jesus Bernal, Senior Solutions Architect, AWS
Iñigo Lacave, MAPFRE
Mat Jovanovic, MAPFRE

Sessions ที่เกี่ยวข้องกับ AWS Lambda

BOA311 | ปลดล็อก Serverless web applications ด้วย AWS Lambda Web Adapter

เรียนรู้เกี่ยวกับ AWS Lambda Web Adapter และ การ Integrate กับ Frameworks และ Tools ต่าง ๆ รวมถึงจะทำอย่างไรในการจะย้าย Web application ที่มีอยู่มาเป็น Serverless หรือสร้าง Applications ใหม่ด้วย AWS Lambda

Betty Zheng, Senior Developer Advocate, AWS
Harold Sun, Senior Solutions Architect, AWS

OPN305 | แนวทางปฏิบัติสำหรับนักพัฒนา Serverless ในภาษา Python

นำเสนอแนวทางในการเริ่มต้น รวมถึงการ Testing, profiling, การพัฒนา และ ดูแล Python serverless project และเรียนรู้เกี่ยวกับ Open source tools เช่น Powertools สำหรับ AWS Lambda – toolkit ที่ช่วยให้คุณสร้าง Serverless ตาม Best practices และเพิ่มความรวดเร็วในการพัฒนา

Heitor Lessa, Principal Solutions Architect, AWS
Ran Isenberg, CyberArk

XNT301 | การสร้าง Production-ready serverless สำหรับ .NET apps ด้วย AWS Lambda

ค้นพบ Best practices ในการพัฒนาและออกแบบเมื่อสร้าง Serverless applicationss ด้วยภาษา .NET กับ AWS Lambda รวมถึงเมื่อต้องการใช้งาน ASP.NET บน Lambda โครงสร้าง code และการใช้ native AOT ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

James Eastham, Senior Cloud Architect, AWS
Craig Bossie, Solutions Architect, AWS

COM306 | “Rustifying” serverless: เพิ่มประสิทธิภาพ Serverless ด้วย Rust

เรียนรู้การ Deploy Rust function ด้วย AWS SAM และ Cargo-lambda ที่ช่วยให้กระบวนการพัฒนาเป็นไปอย่างราบรื่นจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ สำรวจวิธีการ Integrate Rust ลงใน Pythom Lambda อย่างไร้รอยต่อด้วยเครื่องมือเช่น PyO3 และ maturin ร่วมกับ AWS SDK for Rust และการพิสูจน์ว่า Rust สามารถ Optimize Lamda function อย่างไรรวมถึงการพัฒนาของ Lambda extensions ทั้งหมดโดยไม่ต้อง Rewrite code เดิม

Efi Merdler-Kravitz, Cloudex

COM305 | ไขข้อข้องใจและการเลี่ยงหลีก AWS Lambda cold starts

ร่วมตรวจสอบ Lambda initialization process ในระดับล่าง โดยใช้การ Benchmarks เปรียบเทียบกับรูปแบบสถาปัตยกรรมทั่วไป แล้วเทียบกับการปรับค่า RAM ที่แตกต่างกับขนาดของ Payload หลังจากนั้น เราจะมาอธิบายข้อผิดพลาดที่พบโดยทั่วไปที่สามารถทำให้การ Initialization เพิ่มขึ้น และมาเข้าใจการ Proactive initialization และ เรียนรู้กลยุทธ์ต่างๆที่คุณสามารถใช้เพิ่มลดทอน Cold starts ของ AWS Lambda ของคุณ

AJ Stuyvenberg, Datadog

Sessions ที่เกี่ยวข้องกับ Event-driven architecture

API302 | การสร้าง Next gen application ด้วย Event driven architecture

เรียนรู้รูปแบบโดยทั่วไปของ Integration และค้นพบว่าคุณสามารถใช้ AWS messafing services ในการเชื่อมต่อ Microservice และ Coordinate การไหลของข้อมูลโดยใช้ Custom code ให้น้อยที่สุด และเรียนรู้และวางแผนสำหรับ idempotency, การรับมือเหตุการณ์ซ้ำซ้อนและการสร้าง Resiliency ในสถาปัตยกรรมของคุณ

Eric Johnson, Principal Developer Advocate, AWS

API303 | เดินทางไปการเส้นทางของ Serverless event-driven architecture

เรียนรู้เกี่ยวกับการเดินทางทางธุรกิจเมื่อมีการใช้ EDA ตั้งแต่การเริ่มออกแบบแล้วการสร้างจนถึงการดูแลและการบำรุงรักษา โดยมีการไฮไลท์ประโยชน์หลากหลายของ EDA ที่ให้แก่ให้องค์กรและการเจาะจง area ของ EDA ที่ท้าทายและถูกมองข้าม ผ่านการรวมกันของ Patterns, best practice และ Practical tips ที่ Session นี้จะมาสรุปภาพรวมของโอกาสและความท้าทายของการนำ EDA มาใช้งานและช่วยให้คุณเข้าใจว่าจะใช้มันในการขับเคลื่อนธุรกิจคุณอย่างไร

David Boyne, Senior Developer Advocate, AWS

API309 | รูปแบบการ Integration ขั้นสูงและ Trade-offs สำหรับการแยก Coupled apps

ใน Session นี้ เราจะมาเรียนรู้ Trade-offs ทั่วไปด้านการออกแบบสำหรับระบบแบบกระจายตัว และการวางแผนพวกมันด้วย Design patterns กับการ Embed patterns เหล่านั้นลงใน Cloud automation ของคุณ

Dirk Fröhner, Principal Solutions Architect, AWS
Gregor Hohpe, Senior Principal Evangelist, AWS

SVS205 | มาเริ่มต้นสร้าง Serverless event-driven applications กันเถอะ

เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการสร้างแบบจำลองของ Solution จากแนวคิดตั้งต้นจนถึง Application เต็มรูปแบบที่ใช้ Amazon API Gateway, AWS Lambda, Amazon EventBridge, AWS Step Functions, Amazon DynamoDB, AWS Application Composer และอื่น ๆ อีกมากมาย ร่วมเรียนรู้ว่าทำไม Serverless ถึงเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทดลองไอเดียใหม่และการความสามารถในการขยายตัวและการแยกโมดูลของ Serverless applications ที่อนุญาตให้คุณสามารถเริ่มต้นแบบเล็ก ๆ แล้วสร้างไอเดียคุณให้เป็นจริงได้อย่างรวดเร็ว

Emily Shea, Head of Application Integration Go-to-Market, AWS
Naren Gakka, Solutions Architect, AWS

API206 | รวม Workloads เข้าด้วยกันด้วย Event-driven architecture

เข้าร่วม Session นี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ ในการนำ Container ที่มีอยู่ของคุณมาทำงานใกล้กันมากขึ้นโดยใช้ Event-driven architecture กับการแก้ไข Code เพียงเล็กน้อยกับการใช้ซ้ำที่มากขึ้น โดยใช้ตัวอย่างทางธุรกิจในชีวิตจริง Session นี้จะไกด์คุณผ่าน Demo ที่ไฮไลท์พลังของกระบวนการนี้

Dhiraj Mahapatro, Principal Solutions Architect, AWS
Nicholas Stumpos, JPMorgan Chase & Co

COM301 | ยกระดับ Event-driven patterns ด้วย Amazon EventBridge

มาเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของ EventBridge และการที่มันมีส่วนสำคัญในสถาปัตยกรรมแบบ Serverless เรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบหลักของ Event-driven architecture และ Best practices ด้วย Use-case ในชีวิตจริง กับสำรวจฟีเจอร์ต่าง ๆ ของ EventBridge ที่จะมาช่วยในการสนับสนุนการสร้าง Advance architectural patterns ของ Serverless

Sheen Brisals, The LEGO Group

Sessions ที่เกี่ยวข้องกับ serverless APIs

SVS301 | การสร้าง APIs: วิธีเลือก API solution และกลยุทธ์ที่ดีที่สุดสำหรับงานของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบการเชื่อมต่อและการวัดผลเทคโนโลยี API ที่ดีที่สุดสำหรับ Applications ของเรา โดย Session นี้จะคำนึงถึงฟีเจอร์และประโยชน์ของ Amazon API Gateway, AWS AppSync, Amazon VPC Lattice และตัวเลือกอื่น ๆ

Josh Kahn, Tech Leader Serverless, AWS
Arthi Jaganathan, Principal Solutions Architect, AWS

SVS323 | Amazon API Gateway ทำแบบนั้นได้ด้วยหรอนี้

สำหรับ Session นี้จะมาแนะนำให้รู้จัก Amazon API Gateway และปัญหาที่สามารถใช้มันในการแก้ได้ เรียนรู้เกี่ยวกับส่วนต่าง ๆ ของ API Gateway และการทำงานของมัน รวมถึง Use cases ทั้งทั่วไปและไม่ค่อยนิยมนัก และาสำรวจว่าทำไมคุณควรใช้ API Gateway และอะไรที่มันสามารถทำได้

Eric Johnson, Principal Developer Advocate, AWS

FWM201 | สำรวจสิ่งใหม่ ๆ ของ AWS AppSync สำหรับนักพัฒนา API ของบริษัท

ร่วมเข้าร่วม Session ที่จะเรียนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่ ๆ อันน่าตื่นเต้นของ AWS AppSync ที่เปิดตัวในปีนี้ที่ทำให้นักพัฒนา API ได้รับผลประโยชน์จาก GraphQL อย่างไร้รอยต่อมากขึ้นสำหรับการพัฒนา Applications

Michael Liendo, Senior Developer Advocate, AWS
Brice Pellé, Principal Product Manager, AWS

FWM204 | วิธีการสร้าง Real-time event patterns ด้วย WebSockets และ AWS AppSync

เรียนรู้วิธีการที่ PGA Tour ใช้ AWS AppSync ในการจัดส่ง Real-time event อัพเดตไปสู่ผู้ใช้ รีวิวฟีเจอร์ใหม่ ๆ เช่นการ Enhanced filtering options และ Native integration ด้วย Amazon EventBridge และการเปิดเผย Sneak peek ของสิ่งใหม่ ๆ ต่อจากนี้

Ryan Yanchuleff, Senior Solutions Architect, AWS
Bill Fine, Senior Product Manager, AWS
David Provan, PGA Tour

Sessions ที่เกี่ยวข้องกับ AWS Step Functions

API401 | ยกระดับรูปแบบ Workflow และ กระบวนการทางธุรกิจด้วย AWS Step Functions

เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบตาม Best pratices และรูปแบบที่ซ้ำกันได้ของการสร้าง Workflow และการควบคุม Cost ร่วมถึงค้นพบสูตรลับในการที่คุณสามารถใช้สร้าง Serverless applications ที่มีประสิทธิภาพสูงและปลอดภัย

Ben Smith, Principal Developer Advocate, AWS

BOA304 | ใช้งาน AI และ Serverless ในการสร้างสรรวิดีโออย่างอัตโนมัติ

เรียนรู้วิธีการใช้งาน Step Functiojns ในการสร้าง workflows โดยใช้ AI services และการใช้ Amazon EventBridge สำหรับ real-time events

Marcia Villalba, Principal Developer Advocate, AWS

SVS204 | การสร้าง Serverlesspresso: การสร้างสถาปัตยกรรม event-driven

Session นี้จะพาคุณมาสำรวจการตัดสินใจด้านการออกแบบระบบตอนที่มีการเริ่มสร้าง Serverlesspresso แล้วฟีเจอร์ใหม่ ๆ ที่ถูก Influenced ในกระบวนการพัฒนา และบทเรียนตอนที่สร้างระบบที่พร้อมใช้งานโดยใช้กระบวนการนี้ ร่วมสำรวจ Patterns ที่มีประโยชน์และตัวเลือกต่าง ๆ สำหรับความสามารถในการขยายตัวที่ช่วยในการออกแบบระบบที่แข็งแกร่งและสเกลได้โดยใช้เงินแค่ 1$ ต่อวันเท่านั้น Session นี้ยังรวมตัวอย่างที่คุณสามารถใช้มันลงไปใน Serverless applications ของคุณและความท้าทายทางสถาปัตยกรรมที่ซับซ้อนสำหรับ Application ขนาดใหญ่

James Beswick, Senior Manager Developer Advocacy, AWS

API310 | การสเกลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Interactive ด้วย Step Functions Distributed Map

เรียนรู้การสร้าง Data processing หรือ ระบบอัตโนมัติอื่น ๆ และพร้อมสำหรับการสเกลเพื่อรองรับการประมวลผลแบบขนานจำนวนหลายพันด้วยเทคโนโลยี Serverless สำรวจวิธีการนำกระบวนการนี้ไปใช้ในการพัฒนาที่ง่ายขึ้นและรองรับข้อผิดพลาดได้โดยที่ยังปรับปรุงความเร็วและลดค่าใช้จ่ายด้วย พร้อมฟังจากลูกค้าของเราที่ได้ทำการ Refactor ML application เพื่อใช้งาน Distributed Map และ บทเรียนระหว่างการพัฒนาของพวกเขา

Adam Wagner, Principal Solutions Architect, AWS
Roberto Iturralde, Vertex Pharmaceuticals

Sessions ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลโดยใช้ serverless services และ serverless databases

SVS307 | สเกลการประมวลผลข้อมูลด้วย serverless ของคุณด้วย Amazon Kinesis และ Kafka

มาเรียนรู้ว่าเราจะทำอย่างไรในการสร้าง Data processing application ที่สเกลได้ด้วย AWS Lambda และรู้ข้อมูลเชิงลึกในการใช้งาน Lambda กับ Amazon Kinesis และ Apache Kafka โดยใช้โมเดล Event-driven สำหรับการ Streaming ข้อมูลแบบ Real-time

Julian Wood, Principal Developer Advocate, AWS

DAT410 | การทำ data modeling ขั้นสูงด้วย Amazon DynamoDB

สำหรับ Session นี้จะมาแสดงให้คุณเห็นเทคนิคขั้นสูงในการใช้งาน DynamoDB ร่วมเรียนรู้วิธีการ “Think in DynamoDB” โดยเรียนรู้พื้นฐานของ DynamDB และ หลักการสำหรับการทำ Data modeling เรียนรู้กลยุทธ์ต่างๆและฟีเจอร์ของ DynamoDB ในการรองรับ Use-case ต่าง ๆ ของ Application คุณ

Alex De Brie – Independent consultant

COM308 | การ Streaming ข้อมูลด้วย serverless: Amazon Kinesis Data Streams และ AWS Lambda

ร่วมสำรวจความซับซ้อนในการสร้างสถาปัตยกรรม Data streaming ที่สามารถสเกลและพร้อมใช้งานโดยใช้ Kinesis Data Streams และ Lambda พร้อมกับคำแนะนำและ Best practices ที่จำเป็นในการเดินทางผ่านอุปสรรคในการทำระบบที่กระจายกันอยู่ แล้วมาร่วมสังเกตการทำงานของ AWS services ว่าทำงานและติดต่อกันอย่างไร

Anahit Pogosova, Solita

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

ถ้าคุณกำลังจะไปเข้าร่วมที่งาน ยังมีอีกหลายกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ Chalk talks, workshops, และ sessions อื่น ๆ ให้เข้าร่วม โดยสามารถไปที่ ServerlessLand เพื่อดูข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดของ session ที่เกี่ยวข้องกับ serverless รวมถึงรายการที่ทาง Serverless Hero, Danielle Heberling’s Serverless re:Invent attendee guide ได้คัดสรรไว้

และสามารถมาพบเจอกันที่ AWS Village ใน Expo Hall ซึ่งคุณสามารถพบกับบูธ Serverless และ Containers พร้อมกับดื่มด่ำกับกาแฟฟรีที่ Serverlesspresso

สำหรับ serverless learning resources อื่น, สามารถไปที่ Serverless Land