AWS Thai Blog

Tag: aws lambda

10 ข้อ ที่นักออกแบบสถาปัตยกรรมแบบ serverless ควรรู้

อ้างอิงจากสามบทความก่อนหน้าของการออกแบบและแนวทางปฏิบัติของ AWS Lambda scaling ที่ผู้ใช้จะได้เรียนรู้วิธีการสร้าง Application แบบไร้ Server สำหรับเสกลขนาดใหญ่, โมเดลการเรียกใช้งาน AWS Lambda’s ในแบบต่าง ๆ และวิธีในการพัฒนาด้วย AWS Lambda ที่ดีที่สุด ซึ่งในบทความต่อไปนี้ จะช่วยให้ผู้ใช้ได้พัฒนาความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับการทำงานแบบ serverless ไปอีกขั้นด้วยหลักการ 10 ข้อดังต่อไปนี้