Amazon ElastiCache เป็นบริการแคชในหน่วยความจำที่มีการจัดการอย่างเต็มรูปแบบซึ่งรองรับกรณีการใช้งานแบบเรียลไทม์ที่ยืดหยุ่น คุณสามารถใช้ ElastiCache สำหรับการแคชซึ่งเร่งความเร็วของแอปพลิเคชันและประสิทธิภาพของฐานข้อมูล หรือเป็นที่จัดเก็บข้อมูลหลักสำหรับกรณีการใช้งานที่ไม่จำเป็นต้องมีความทนทาน เช่น การจัดเก็บเซสชัน ตารางอันดับคะแนนของเกม การสตรีม และการวิเคราะห์ ElastiCache ทำงานร่วมกันได้กับ Redis และ Memcached ElastiCache ทำงานร่วมกันได้กับ Redis และ Memcached เพื่อรองรับการปรับขนาดที่ยืดหยุ่นสำหรับแอปพลิเคชันแบบเรียลไทม์ที่มีความต้องการสูง สำหรับ ElastiCache คุณจ่ายเฉพาะสิ่งที่ใช้เท่านั้นโดยไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ ระบบจะคิดค่าบริการเป็นรายชั่วโมง โดยอิงตามจำนวนโหนด ประเภทโหนด และโมเดลราคาที่คุณเลือก

ElastiCache สนับสนุนทั้งโหนดแบบตามความต้องการ ซึ่งอนุญาตให้คุณชำระค่าบริการตามชั่วโมงโดยไม่มีข้อผูกมัดระยะยาว และโหนดแบบเหมาจ่าย ซึ่งมอบส่วนลดให้แก่ลูกค้าที่ยอมรับเงื่อนไขหนึ่งปีหรือสามปี นอกจากนี้ยังอาจมีค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับที่จัดเก็บข้อมูลสำรอง การถ่ายโอนข้อมูลภายในหรือข้ามรีเจี้ยน หรือการใช้งาน AWS Outposts อีกด้วย

เริ่มต้นใช้งาน Amazon ElastiCache ฟรี

คุณสามารถเริ่มต้นใช้งาน Amazon ElastiCache ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ AWS Free Tier ได้ฟรี เมื่อสมัครใช้งาน ลูกค้าใหม่ของ AWS จะได้รับสิทธิ์ใช้งานโหนด ElastiCache cache.t2.micro หรือ cache.t3.micro จำนวน 750 ชั่วโมงฟรีเป็นเวลาสูงสุด 12 เดือน

Amazon AWS Free Tier ใช้ได้กับบริการที่เข้าร่วมในรีเจี้ยนต่างๆ ทั่วโลก การใช้งานฟรีของคุณภายใต้ AWS Free Tier จะได้รับการคำนวณในแต่ละเดือนทั่วทุกรีเจี้ยนและมีผลกับใบเรียกเก็บค่าบริการของคุณโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้การใช้งานฟรีจะไม่สะสม AWS Free Tier ยังไม่พร้อมใช้งานในรีเจี้ยน AWS GovCloud (สหรัฐฯ) หรือรีเจี้ยนจีน (ปักกิ่ง) ในขณะนี้

โหนดตามความต้องการ

โหนดคือบล็อกการสร้างขนาดเล็กที่สุดของคลัสเตอร์ ElastiCache โดยทั่วไปแล้ว ประเภทโหนดที่เป็นรุ่นปัจจุบันจะให้หน่วยความจำและประสิทธิภาพการคำนวณมากกว่าในราคาที่ถูกกว่า เมื่อเทียบกับประเภทโหนดรุ่นก่อนหน้าที่เทียบเท่ากัน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับขนาดโหนดที่ควรเลือกใช้ โปรดดูการเลือกขนาดโหนดของคุณ

การใช้โหนดแบบตามความต้องการช่วยให้คุณชำระค่าความจุของหน่วยความจำตามชั่วโมงได้โดยไม่มีข้อผูกมัดระยะยาว โมเดลนี้ช่วยให้คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและไม่มีความยุ่งยากในการวางแผน การซื้อ และการบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ และเปลี่ยนค่าใช้จ่ายคงที่ก้อนใหญ่ให้เป็นค่าใช้จ่ายผันแปรที่น้อยลง เมื่อใช้โหนดแบบตามความต้องการ คุณจะถูกเรียกเก็บเงินเป็นรายชั่วโมงนับจากเวลาที่เปิดใช้งานโหนดจนกระทั่งสิ้นสุดการใช้งาน ทั้งนี้ ชั่วโมงโหนดที่ใช้ไปไม่ครบชั่วโมงจะถูกเรียกเก็บเงินเป็นหนึ่งชั่วโมงเต็ม

การจัดระดับข้อมูล

โหนดที่มีการจัดระดับข้อมูลจะใช้โซลิดสเตตไดรฟ์ (SSD) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่ายของคลัสเตอร์ ElastiCache ของคุณโดยอัตโนมัติด้วยการย้ายรายการที่ใช้น้อยที่สุดจากหน่วยความจำไปยัง SSD ข้อมูลที่จัดเก็บบน SSD จะแสดงเวลาแฝงที่สูงขึ้นเล็กน้อยและปริมาณงานต่ำกว่าเมื่อเทียบกับข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำ โหนดที่มีการจัดระดับข้อมูลใน ElastiCache for Redis นั้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับปริมาณงานที่มีการเข้าถึงเป็นประจำไม่เกิน 20% ของข้อมูล และสำหรับแอปพลิเคชันที่ยอมรับเวลาแฝงเพิ่มเติมในครั้งแรก จำเป็นต้องมีรายการที่เข้าถึงน้อยครั้งกว่า โหนด R6gd ของ Amazon ElastiCache ที่มีหน่วยความจำและโซลิดสเตตไดรฟ์มีความจุรวมเพิ่มขึ้นเกือบ 5 เท่า และช่วยลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า 60% เมื่อใช้งานด้วยการใช้งานสูงสุด เมื่อเทียบกับโหนด R6g ของ ElastiCache ที่มีเฉพาะหน่วยความจำเท่านั้น ดูการเปรียบเทียบว่าการจัดระดับข้อมูลช่วยลดค่าใช้จ่ายของคุณได้อย่างไรที่ตัวอย่างที่ 4 ด้านล่างนี้

โหนดแบบเหมาจ่าย

โหนดแบบเหมาจ่ายมอบส่วนลดจำนวนมากจากอัตราการใช้งานรายชั่วโมงอย่างต่อเนื่องสำหรับโหนดที่คุณเหมาจ่ายในระยะเวลาหนึ่งปีหรือสามปี สำหรับโหนดแบบเหมาจ่าย คุณสามารถเลือกที่จะ:

  • จ่ายค่าบริการรายชั่วโมงในราคาถูกโดยไม่ต้องชำระเงินล่วงหน้า
  • ชำระเงินล่วงหน้าบางส่วนแบบครั้งเดียวด้วยค่าบริการรายชั่วโมงที่ถูกกว่า
  • จ่ายล่วงหน้าทั้งหมดเพื่อให้ได้รับค่าบริการรายชั่วโมงที่ถูกลงยิ่งขึ้น

คุณสามารถกำหนดโหนดให้เป็นโหนดแบบเหมาจ่ายได้โดยการเรียกใช้ API การซื้อ หรือเลือกตัวเลือกโหนดแบบเหมาจ่ายในคอนโซล AWS เมื่อซื้อโหนดแบบเหมาจ่าย คุณต้องกำหนดรีเจี้ยน ประเภทโหนด เงื่อนไขการชำระเงิน และปริมาณ โหนดแบบเหมาจ่ายสามารถใช้งานได้เฉพาะในรีเจี้ยนที่กำหนดเท่านั้น

นอกจากนั้น ราคาโหนดแบบเหมาจ่ายยังใช้ได้กับโหนดคลัสเตอร์ที่ใช้การจัดระดับข้อมูล 

โหนดแบบเหมาจ่ายมาตรฐาน

* เป็นการชำระเงินรายเดือนโดยเฉลี่ยตลอดระยะเวลาที่ใช้ Reserved Instance สำหรับแต่ละเดือน การชำระเงินรายเดือนที่เกิดขึ้นจริงจะเท่ากับจำนวนชั่วโมงที่เกิดขึ้นจริงในเดือนนั้นคูณด้วยอัตราการใช้งานรายชั่วโมงหารด้วย 3,600 โดยขึ้นอยู่กับประเภทอินสแตนซ์ของ Elasticache ที่คุณเรียกใช้ อัตราการใช้งานรายชั่วโมงจะเท่ากับเงินที่ชำระเงินเฉลี่ยรายเดือนทั้งหมดตลอดระยะเวลาที่ใช้ Reserved Instance หารด้วยจำนวนชั่วโมงทั้งหมด (โดยอิงกับ 365 วันในหนึ่งปี) ตลอดระยะเวลาที่ใช้ Reserved Instance

** ราคารายชั่วโมงที่มีผลบังคับใช้ช่วยให้คุณคำนวณจำนวนเงินที่ Reserved Instance จะช่วยคุณประหยัดได้จากราคาแบบตามความต้องการ เมื่อคุณซื้อ Reserved Instance เราจะเรียกเก็บค่าบริการจากคุณทุกชั่วโมงตลอดระยะเวลาของ Reserved Instance ที่คุณเลือก ไม่ว่าจะเรียกใช้อินสแตนซ์ดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม ราคารายชั่วโมงที่มีผลบังคับใช้จะแสดงค่าใช้จ่ายรายชั่วโมงที่หักลบแล้วของอินสแตนซ์ ซึ่งจะคิดค่าใช้จ่ายรวมสำหรับ Reserved Instance ตลอดระยะเวลาทั้งหมด รวมทั้งการชำระเงินล่วงหน้า และกระจายออกไปในแต่ละชั่วโมงของระยะเวลาที่ใช้ Reserved Instance ดังกล่าว

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรอง

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองคือพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสแน็ปช็อตที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและที่ผู้ใช้สร้างขึ้น Amazon ElastiCache ให้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับหนึ่งสแน็ปช็อตฟรีสำหรับแต่ละ ElastiCache ที่ใช้งานสำหรับคลัสเตอร์ Redis พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองเพิ่มเติมจะคิดค่าบริการที่ 0.085 USD ต่อ GB ต่อเดือน (ราคาเดียวกันในทุกรีเจี้ยน) การถ่ายโอนข้อมูลสำหรับการสร้างและกู้คืนสแนปช็อตเป็นบริการฟรี พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองมีให้บริการสำหรับ ElastiCache for Redis เท่านั้น

การถ่ายโอนข้อมูล

Outposts

AWS Outposts คือบริการที่มีการจัดการอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งขยายโครงสร้างพื้นฐาน, บริการ, API และเครื่องมือของ AWS ไปยังศูนย์ข้อมูลของลูกค้า พื้นที่ทำงานร่วมกัน หรือสถานที่ภายในองค์กร AWS Outposts มอบการเข้าถึงจากในพื้นที่ไปยังโครงสร้างพื้นฐานที่มีการจัดการของ AWS ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างและเรียกใช้แอปพลิเคชันในองค์กรได้โดยใช้อินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรมแบบเดียวกันกับในรีเจี้ยนของ AWS ขณะเดียวกันก็ใช้ทรัพยากรการคำนวณและที่จัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ เพื่อให้มีเวลาแฝงต่ำลงและตอบสนองความต้องการด้านการประมวลผลข้อมูลเฉพาะที่ ElastiCache สำหรับ Outposts รองรับเฉพาะโหนดตระกูล M5 และ R5 เท่านั้น

ตามความต้องการ

ตัวอย่างราคา

ตัวอย่างที่ 1: Memcached, AZ เดียว, ตามความต้องการ
คุณมีกรณีการใช้งานด้านการแคชฐานข้อมูลแบบง่ายๆ ที่ใช้ Amazon ElastiCache for
Memcached ขนาดของชุดข้อมูลรวมของคุณคือ 25 GB และแอปพลิเคชันของคุณได้รับการออกแบบมาสำหรับ Availability Zone เดียวซึ่งทำงานในสหรัฐอเมริกา ฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) คุณไม่จำเป็นต้องคงสภาพแวดล้อมการใช้งานของคุณไว้เป็นเวลานานนัก คุณจึงเลือกราคาแบบตามความต้องการได้ คุณตัดสินใจที่จะใช้
โหนด cache.m6g.large ในคลัสเตอร์แบบห้าโหนดเพื่อความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพเครือข่าย ความจุของหน่วยความจำ และการจำกัดการทำงานล้มเหลวของโหนดไม่ให้เกิดขึ้นเป็นวงกว้าง โดยการหันมาใช้โหนดขนาดเล็กลงเป็นจำนวนมากขึ้นในสถาปัตยกรรมคลัสเตอร์ ด้วยเหตุนี้ ค่าบริการรวมสำหรับปริมาณงานของคุณจึงเท่ากับ:

ค่าบริการโหนดแบบตามความต้องการ
cache.m6g.large = 0.149 USD / ชั่วโมง
รวม = 0.149 USD * คลัสเตอร์ 5 โหนด = 0.745 USD / ชั่วโมง

ตัวอย่างที่ 2: อัตราการอ่านสูง, Multi-AZ, หนึ่งปี, ไม่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า (การแคช)
คุณมีปริมาณงานที่มีอัตราการอ่านสูงซึ่งใช้ Amazon ElastiCache for Redis ขนาดของชุดข้อมูลรวมของคุณคือ 150 GB ซึ่งประกอบด้วยอ็อบเจ็กต์ต่างๆ ขนาด 200 ไบต์ ปริมาณงานของคุณประกอบด้วยการเขียน 20 เปอร์เซ็นต์ การอ่าน 80 เปอร์เซ็นต์ และมีการทำรายการประมาณ 600,000 รายการต่อวินาที เนื่องจากปริมาณงานนี้มีอัตราการอ่านสูง คุณจึงใช้สถาปัตยกรรม ElastiCache ที่มีโหนดหลักหนึ่งโหนด และโหนดแบบจำลอง 5 โหนด เนื่องจากแบบจำลองสามารถให้บริการรับส่งข้อมูลการอ่านได้ คุณเลือกประเภทโหนด cache.r6g.8xlarge เนื่องจากมีหน่วยความจำเพียงพอที่จะบรรจุชุดข้อมูลที่ใช้งานทั้งชุดในแต่ละโหนด (โปรดอย่าลืมคำนึงถึงความจำเป็นของหน่วยความจำที่สงวนไว้) คุณยังเลือกที่จะปรับใช้ปริมาณงานของคุณ
ใน Availability Zone สองแห่งในในสหรัฐอเมริกา ฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) ขนาดของปริมาณงานโดยรวมนั้นคาดการณ์ว่าจะคงที่ คุณจึงเลือกที่จะใช้อินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายหนึ่งปีโดยไม่มีการซื้อล่วงหน้า นอกจากนี้ คุณยังใช้คุณสมบัติการสำรองข้อมูลรายวันฟรีของ ElastiCache และทำการสำรองข้อมูลรายเดือนเพิ่มเติม ค่าบริการรวมของคุณจะได้รับการคำนวณดังนี้

ค่าบริการสำหรับโหนดแบบเหมาจ่ายตามสัญญาหนึ่งปี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
1 โหนดหลัก + 5 โหนดแบบจำลอง = ทั้งหมด 6 โหนด
ราคารายชั่วโมงแบบไม่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 1 ปีของ cache.r6g.8xlarge = 2.241 USD/ชั่วโมง
6 โหนด * 2.241 USD = 13.446 USD/ชั่วโมง

ค่าบริการสำหรับการถ่ายโอนข้อมูล
ธุรกรรม 600,000 รายการต่อวินาที * 200 ไบต์ * 60 นาที/ชั่วโมง * 60 วินาที/นาที = 432 GB/ชั่วโมง
ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของข้อมูลของคุณจะข้าม AZ เนื่องจากเป็นสถาปัตยกรรมแบบ Multi-AZ
432 GB * 50% * 0.01 USD/GB = 2.16 USD/ชั่วโมง

ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรอง
1 สแน็ปช็อตขนาด 150 GB * 0.085 USD ต่อ GB/เดือน= 12.75 USD/เดือน
12.75 USD / 730 ชั่วโมงในหนึ่งเดือน = 0.017 USD/ชั่วโมง

ค่าบริการทั้งหมด
ค่าบริการโหนด Amazon ElastiCache = 13.446 USD/ชั่วโมง
ค่าบริการสำหรับการถ่ายโอนข้อมูล = 2.16 USD/ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรอง = 0.017 USD/ชั่วโมง
รวม = 13.446 USD + 2.16 USD + 0.017 USD = 15.623 USD/ชั่วโมง

ตัวอย่างที่ 3: อัตราการเขียนสูงที่มี Global Datastore สำหรับ Amazon ElastiCache for Redis, มีค่าบริการล่วงหน้าสามปี (กรณีใช้งานของที่จัดเก็บเซสชันแบบกระจาย)
คุณมีปริมาณงานของที่เก็บเซสชันแบบกระจายที่มีอัตราการเขียนสูงซึ่งใช้ Amazon ElastiCache for Redis เนื่องจากผู้ใช้ของคุณกระจายอยู่ทั่วสหรัฐฯ คุณจึงเลือกที่จะใช้ประโยชน์จาก Global Datastore ทั้งในสหรัฐอเมริกา ฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) เป็นรีเจี้ยนหลัก และสหรัฐอเมริกา ฝั่งตะวันตก (แคลิฟอร์เนียเหนือ) เป็นรีเจี้ยนรอง ขนาดของชุดข้อมูลรวมของคุณคือ 25 GB ซึ่งประกอบด้วยอ็อบเจ็กต์ต่างๆ ขนาด 200 ไบต์ และรูปแบบการรับส่งข้อมูลของคุณคือ 50,000 การเขียนต่อวินาทีและ 50,000 การอ่านต่อวินาทีในรีเจี้ยนหลัก และ 50,000 การอ่านในรีเจี้ยนรอง คุณได้เลือกที่จะติดตั้งใช้งานสถาปัตยกรรมแบบคลัสเตอร์ใน AZ สามแห่ง โดยมีสาม Shard และสองโหนดแบบจำลองต่อ Shard ในแต่ละรีเจี้ยน Shard คือชุดของโหนด Redis จำนวน 1-6 โหนด คุณคาดว่าปริมาณงานนี้จะคงที่เป็นอย่างมาก และได้เลือกที่จะใช้อินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายตลอดระยะเวลาสามปีด้วยการซื้อแบบชำระเงินล่วงหน้าเต็มจำนวน สำหรับการสำรองข้อมูล คุณใช้บริการสำรองข้อมูลฟรีที่ให้มาด้วย ค่าบริการรวมของคุณจะคำนวณได้ดังนี้

ค่าบริการสำหรับโหนดแบบเหมาจ่ายตามสัญญา 3 ปี โดยชำระเงินล่วงหน้าเต็มจำนวน
3 Shard * 3 โหนดต่อ Shard * 2 รีเจี้ยน = ทั้งหมด 18 โหนด
ราคารายชั่วโมงแบบชำระเงินล่วงหน้าเต็มจำนวน 3 ปีของ cache.m6g.xlarge = 0.134 USD/ชั่วโมง
18 โหนด * 0.134 USD = 2.412 USD/ชั่วโมง

ค่าบริการสำหรับการถ่ายโอนข้อมูล
การอ่าน 100,000 รายการต่อวินาที * 200 ไบต์ * 60 นาที/ชั่วโมง * 60 วินาที/นาที = 72 GB/ชั่วโมง

การเขียน 50,000 รายการต่อวินาที * 200 ไบต์ * 60 นาที/ชั่วโมง * 60 วินาที/นาที = 36 GB/ชั่วโมง
ประมาณ 66% ของข้อมูลของคุณจะข้าม AZ เนื่องจากเป็นสถาปัตยกรรมแบบ Multi-AZ
(72 GB + 36 GB) * 50% * 0.01 USD/GB = 0.475 USD + 0.238 USD = 0.713 USD/ชั่วโมง

การรับส่งข้อมูลการจำลองแบบของ Global Datastore ขาออก = 36 GB/ชั่วโมง
36 GB * 0.02 USD = 0.72 USD/ชั่วโมง

รวม = 0.72 USD + 0.713 USD = 1.433 USD/ชั่วโมง

ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรอง
การสำรองข้อมูลต่อคลัสเตอร์ที่ให้มา = ฟรี

ค่าบริการทั้งหมด
ค่าบริการโหนด Amazon ElastiCache = 2.412 USD/ชั่วโมง
ค่าบริการสำหรับการถ่ายโอนข้อมูล = 1.433 USD/ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรอง = ฟรี
รวม = 2.412 USD + 1.433 USD + 0 USD = 3.845 USD/ชั่วโมง

ตัวอย่างที่ 4: การโฮสต์แคชขนาดเทราไบต์ที่มีเวลาแฝงต่ำระดับมิลลิวินาทีโดยใช้การจัดระดับข้อมูล

คุณกำลังเรียกใช้แอปพลิเคชันการรายงาน และเลือกใช้ ElastiCache เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฐานข้อมูลพื้นฐาน โดยแอปพลิเคชันนี้จะทำงานแบบชั่วคราว ซึ่งส่วนใหญ่เข้าถึงข้อมูลที่สร้างขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมา แต่จำเป็นต้องเก็บข้อมูลในช่วง 12 เดือนไว้เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนด แอปพลิเคชันจัดเก็บข้อมูลขนาด 85 GiB ต่อเดือน รวมเป็น 1 TiB เนื่องจากแอปพลิเคชันของคุณใช้ข้อมูลล่าสุดเป็นส่วนใหญ่ คุณจึงเลือกประเภทโหนด cache.r6gd.16xlarge พร้อมการจัดระดับข้อมูล แอปพลิเคชันของคุณทำงานในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) คุณไม่ได้ใช้แบบจำลองการอ่าน, สแนปช็อต, Global Datastore หรือคุณสมบัติอื่นๆ ของ ElastiCache ที่มีค่าบริการ ค่าบริการรวมของคุณจะได้รับการคำนวณดังนี้

ค่าบริการโหนดแบบตามความต้องการ
ขนาดชุดข้อมูล: 1 TiB (หรือ 1024 GiB)
ความจุหน่วยความจำที่ใช้งานได้ของ cache.r6gd.16xlarge: 419.1 GiB/โหนด, หน่วยความจำที่สำรองไว้น้อยลง 25%: 419.1*.75 = 314.33 GiB/โหนด
ความจุโซลิดเสตตไดรฟ์ (SSD) ของ cache.r6gd.16xlarge: 1592.56 GiB
ความจุทั้งหมดต่อโหนด: 314.33 + 1592.56 = 1906.89 GiB/โหนด
โหนดที่ต้องใช้สำหรับชุดข้อมูล: 1024 GiB ÷ 1906.89 GiB/โหนด = 1 โหนด
ราคาแบบตามความต้องการของ cache.r6gd.xlarge: 12.477 USD/ชม.
ค่าบริการรายชั่วโมงทั้งหมด: 1 โหนด * 12.477 USD/ชม. = 12.48 USD

โหนดที่ต้องใช้หากเรียกใช้ทั้งหมดในหน่วยความจำ: 1024 GiB ÷ 314.33 GiB/โหนดสำหรับ cache.r6g.16xlarge = 4 โหนด
ราคาแบบตามความต้องการของ cache.r6g.16xlarge: 6.567 USD/ชม.
ค่าบริการรายชั่วโมงเพื่อเรียกใช้ทั้งหมดในหน่วยความจำ: 4 โหนด * 6.567 USD/ชม. = 26.27 USD
อัตราประหยัดเมื่อเทียบกับการเรียกใช้ทั้งหมดในหน่วยความจำ: 26.27 USD – (12.48 USD / 26.27 USD) = 52.5%

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

AWS Pricing Calculator

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับราคา

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ AWS เพื่อรับการเสนอราคาแบบส่วนบุคคล

ดูว่าลูกค้า AWS ใช้งาน Amazon ElastiCache กันอย่างไร

ไปที่หน้าลูกค้า
พร้อมสร้างหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน Amazon ElastiCache
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา