คุณสมบัติของ AWS Step Functions


AWS Step Functions จะจัดเตรียมการควบคุมระบบแบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์สำหรับแอปพลิเคชันสมัยใหม่ การควบคุมระบบจัดการเวิร์กโฟลว์จากส่วนกลางโดยแบ่งออกเป็นหลายขั้นตอน เพิ่มตรรกะของโฟลว์ และติดตามอินพุตและเอาต์พุตระหว่างขั้นตอนต่าง ๆ

ขณะที่แอปพลิเคชันของคุณดําเนินการ Step Functions จะรักษาสถานะของแอปพลิเคชัน โดยติดตามว่าแอปพลิเคชันของคุณอยู่ในขั้นตอนเวิร์กโฟลว์ใด และจัดเก็บข้อมูลบันทึกเหตุการณ์ของข้อมูลที่ส่งผ่านระหว่างส่วนประกอบของแอปพลิเคชัน นั่นหมายความว่าหากเครือข่ายล้มเหลวหรือส่วนประกอบค้างแอปพลิเคชันของคุณสามารถทํางานต่อจากที่ค้างไว้ได้

การพัฒนาแอปพลิเคชันทําได้รวดเร็วและใช้งานง่ายยิ่งขึ้นด้วย Step Functions เนื่องจากคุณสามารถกําหนดและจัดการเวิร์กโฟลว์ของแอปพลิเคชันของคุณได้อย่างอิสระจากตรรกะทางธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงสิ่งหนึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่ออีกสิ่งหนึ่ง

คุณสามารถอัปเดตและแก้ไขเวิร์กโฟลว์ได้อย่างง่ายดายในที่เดียว โดยไม่ต้องยุ่งยากกับการจัดการ ตรวจสอบ และบํารุงรักษาการผสานรวมแบบจุดต่อจุดหลายจุด คุณยังสามารถผสานเข้ากับแอปพลิเคชัน SaaS แทบทุกชนิดได้โดยตรงจากเวิร์กโฟลว์ของคุณ 

Step Functions ช่วยให้ฟังก์ชันและคอนเทนเนอร์ของคุณเป็นอิสระจากโค้ดส่วนเกิน ดังนั้นแอปพลิเคชันของคุณจึงเขียนได้เร็วขึ้น ยืดหยุ่นมากขึ้น และดูแลรักษาได้ง่ายขึ้น

คุณสมบัติของ Step Functions คืออะไร

การกําหนดค่าเวิร์กโฟลว์ที่เห็นภาพและใช้งานง่าย

เมื่อใช้ AWS Step Functions คุณจะกําหนดเวิร์กโฟลว์ของคุณเป็นเครื่องสถานะ ซึ่งจะแปลงโค้ดที่ซับซ้อนให้เป็นคําสั่งและไดอะแกรมที่เข้าใจง่าย การสร้างแอปและการยืนยันว่าแอปกําลังใช้การทํางานที่คุณต้องการนั้นรวดเร็วและง่ายขึ้น อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทํางานของ Step Functions

การจัดการข้อผิดพลาดในตัว การหมดเวลา และขั้นตอนการประมวลผลแบบขนานสําหรับแอปพลิเคชันแบบกระจาย

AWS Step Functions จัดเตรียมขั้นตอนสําเร็จรูปสําหรับเวิร์กโฟลว์ของคุณที่เรียกว่าสถานะ ที่ดำเนินการบริการขั้นพื้นฐานสําหรับคุณ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถลบตรรกะนั้นออกจากแอปพลิเคชันของคุณได้ สถานะสามารถส่งข้อมูลไปยังสถานะและไมโครเซอร์วิสอื่นๆ จัดการข้อยกเว้น เพิ่มการหมดเวลา ตัดสินใจ ดําเนินการหลายเส้นทางพร้อมกันและอื่นๆ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะ

การผสานรวมโดยตรงกับบริการของ AWS 220 รายการและ API มากกว่า 10,000 รายการ

เมื่อใช้การผสานรวมบริการ AWS Step Functions คุณสามารถกําหนดค่าเวิร์กโฟลว์ Step Functions ของคุณ เพื่อเรียกใช้บริการของ AWS มากกว่า 220 รายการ ซึ่งรวมถึง

  • บริการประมวลผล (AWS Lambda, Amazon ECS, Amazon EKS และ AWS Fargate)
  • บริการฐานข้อมูล (Amazon DynamoDB)
  • บริการส่งข้อความ (Amazon SNS และ Amazon SQS) การประมวลผลข้อมูล
  • บริการวิเคราะห์ (Amazon Athena, AWS Batch, AWS Glue, Amazon EMR และ AWS Glue DataBrew)
  • บริการ AI ช่วยสร้างและแมชชีนเลิร์นนิง (Amazon SageMaker, Amazon Bedrock)
  • API ที่สร้างโดยเกตเวย์ของ Amazon API

 เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการผสานรวมบริการ

ผสานรวมกับแอปพลิเคชัน SaaS แทบทุกชนิดโดยตรงจากเวิร์กโฟลว์ของคุณ

การผสานรวมตําแหน่งข้อมูล HTTPS ของ AWS Step Functions ช่วยให้คุณสามารถผสานรวมบริการที่ใช้ HTTP เข้ากับเวิร์กโฟลว์ของคุณได้โดยตรง คุณสามารถสร้าง จัดการ และการควบคุมระบบเวิร์กโฟลว์หลายขั้นตอนซึ่งประกอบด้วยบริการของ AWS และแอปพลิเคชัน SaaS ได้จากที่เดียว การผสานรวมตำแหน่งข้อมูล HTTPS ช่วยให้คุณประสานงานส่วนประกอบต่าง ๆ ของแอปพลิเคชันของคุณ จัดการการรับรองความถูกต้อง ทดสอบการผสานรวม และจัดการข้อผิดพลาดโดยไม่จําเป็นต้องเขียนโค้ดที่กําหนดเองหรือบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม การผสานรวมตำแหน่งข้อมูล HTTPS ช่วยเพิ่มความคล่องตัวของนักพัฒนาและช่วยให้คุณขยายฟังก์ชันการทํางานของแอปพลิเคชัน SaaS ที่สนับสนุนธุรกิจของคุณได้ง่าย

การประสานงานของส่วนประกอบแบบกระจาย

AWS Step Functions สามารถประสานงานแอปพลิเคชันที่ทำการเชื่อมต่อ HTTPS ได้ ไม่ว่าจะโฮสต์อยู่ที่ใด เช่น บนอินสแตนซ์ Amazon EC2 อุปกรณ์มือถือ หรือเซิร์ฟเวอร์ในองค์กร การใช้ Step Functions ช่วยให้คุณสร้างแอปพลิเคชันแบบกระจายที่ใช้ประโยชน์จากบริการของ AWS รวมถึงไมโครเซอร์วิสของคุณเองได้อย่างรวดเร็ว เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานกิจกรรม

การนำส่วนประกอบกลับมาใช้ใหม่จะช่วยในการพัฒนาแอปพลิเคชันได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ

AWS Step Functions จะประสานฟังก์ชัน Lambda และไมโครเซอร์วิสที่มีอยู่ของคุณ เข้ากับแอปพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพ และช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงฟังก์ชันเหล่านั้นใหม่เข้ากับองค์ประกอบใหม่ได้อย่างรวดเร็ว งานในเวิร์กโฟลว์ของคุณสามารถทําได้ทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นบนอินสแตนซ์ คอนเทนเนอร์ ฟังก์ชัน และอุปกรณ์มือถือ เรียนรู้วิธีนําส่วนประกอบแอปพลิเคชันที่มีอยู่กลับมาใช้ใหม่

ร่นระยะเวลาการพัฒนาด้วยการแยกตรรกะเวิร์กโฟลว์

AWS Step Functions แยกตรรกะของแอปพลิเคชันของคุณออกจากการใช้งานแอปพลิเคชันของคุณอย่างเคร่งครัด คุณสามารถเพิ่ม ย้าย สลับ และจัดลําดับขั้นตอนใหม่ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตรรกะทางธุรกิจของคุณ ด้วยการแยกส่วนเหล่านี้ เวิร์กโฟลว์ของคุณจะมีลักษณะเป็นโมดูล บํารุงรักษาง่ายขึ้น สามารถปรับขนาด และการนําโค้ดกลับมาใช้ใหม่ได้

การจัดการสถานะในตัวและการติดตามความคืบหน้าของเวิร์กโฟลว์

AWS Step Functions จะรักษาสถานะของแอปพลิเคชันของคุณในระหว่างการดําเนินการ รวมถึงการติดตามว่าแอปพลิเคชันนั้นอยู่ในขั้นตอนใด และการจัดเก็บข้อมูลที่เคลื่อนไหวระหว่างขั้นตอนต่างๆ ของเวิร์กโฟลว์ของคุณ ซึ่งหมายความว่าคุณไม่จําเป็นต้องจัดการสถานะด้วยตัวคุณเองด้วยการจัดเก็บข้อมูลหรือโดยการสร้างการจัดการสถานะที่ซับซ้อนในงานทั้งหมดของคุณ

การจัดการกับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในตัว

AWS Step Functions จัดการข้อผิดพลาดและข้อยกเว้นโดยอัตโนมัติด้วยการทดลอง/จับและลองใหม่ในตัว ไม่ว่างานจะใช้เวลาไม่กี่วินาทีหรือเป็นเดือนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถทดลองงานที่ล้มเหลวหรือหมดเวลาซ้ำโดยอัตโนมัติ ตอบสนองต่อข้อผิดพลาดประเภทต่างๆ และกู้คืนได้อย่างง่ายดาย โดยกลับไปใช้รหัสล้างข้อมูลและกู้คืนที่กําหนดไว้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การจัดการข้อผิดพลาดของ Step Functions และวิธีที่คุณสามารถจัดการกับเงื่อนไขข้อผิดพลาดโดยใช้เครื่องสถานะ

ประวัติการเรียกใช้เวิร์กโฟลว์แบบเรียลไทม์และที่สามารถตรวจสอบได้

AWS Step Functions มอบการวินิจฉัยและแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ ผสานรวมกับ Amazon CloudWatch และ AWS CloudTrail และบันทึกทุกการดําเนินการ รวมถึงสถานะโดยรวม ขั้นตอนที่ล้มเหลว อินพุต และเอาต์พุต หากเกิดข้อผิดพลาดคุณสามารถระบุได้อย่างรวดเร็วไม่เพียงแต่ที่ไหน แต่ทําไม รวมถึงแก้ไขปัญหาและแก้ไขความล้มเหลวได้อย่างรวดเร็ว เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Step Functions การตรวจสอบและการบันทึก

แดชบอร์ดตัวดําเนินการแบบภาพสําหรับการตรวจสอบและการแก้ไขปัญหา

การเปิดแอปพลิเคชันทําได้ง่ายเพียงแค่กดปุ่ม จากนั้นดูขั้นตอนที่ดําเนินการด้วยสายตาเพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วว่าทุกอย่างทํางานตามลําดับและเป็นไปตามที่คาดไว้ คอนโซลจะเน้นข้อผิดพลาดอย่างชัดเจน เพื่อให้คุณสามารถระบุสาเหตุที่แท้จริง และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

เวิร์กโฟลว์ที่มีความพร้อมใช้งานสูงและทนต่อข้อผิดพลาด

AWS Step Functions มีความทนทานต่อข้อผิดพลาดในตัวและรักษาความสามารถในการให้บริการข้าม Availability Zone ต่างๆ ในแต่ละรีเจี้ยน เพื่อปกป้องแอปพลิเคชันจากความล้มเหลวของเครื่องหรือศูนย์ข้อมูลแต่ละเครื่อง สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจว่ามีความพร้อมใช้งานสูงสําหรับทั้งตัวบริการเอง และสําหรับเวิร์กโฟลว์แอปพลิเคชันที่ทํางานอยู่

โซลูชันแบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ปรับขนาดได้

AWS Step Functions จะปรับขนาดการดําเนินงานและการประมวลผลพื้นฐานโดยอัตโนมัติเพื่อเรียกใช้ขั้นตอนของแอปพลิเคชันให้กับคุณตามปริมาณงานที่เปลี่ยนไป Step Functions จะปรับขนาดอัตโนมัติเพื่อช่วยให้แน่ใจว่าประสิทธิภาพเวิร์กโฟลว์แอปพลิเคชันของคุณยังสอดคล้องกันเมื่อจำนวนคําขอเพิ่มขึ้น

การควบคุมระบบปริมาณสูงสําหรับเวิร์กโฟลว์การประมวลผลเหตุการณ์ เช่น IoT และการนําข้อมูลเข้า

AWS Step Functions เพิ่มเวิร์กโฟลว์ด่วน เวิร์กโฟลว์ด่วนรองรับอัตราเหตุการณ์มากกว่า 100,000 รายการต่อวินาที ช่วยให้คุณสร้างเวิร์กโฟลว์ที่มีปริมาณมากและมีระยะเวลาสั้นได้

Express Workflows สามารถประสานงานการเรียกดำเนินการฟังก์ชัน AWS Lambda AWS IoT Rules Engine และเหตุการณ์Amazon EventBridge จากแหล่งเหตุการณ์ SaaS ของบริษัทอื่นกว่าร้อยรายการ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเวิร์กโฟลว์ด่วนและมาตรฐาน รวมไปถึงวิธีการใช้ในตัวอย่างสถาปัตยกรรมอัตโนมัติที่หน้ากรณีการใช้งาน Step Functions

การประมวลผลแบบขนานขนาดใหญ่

Step Functions สามารถทําซ้ำบนอ็อบเจ็กต์ได้ เช่น รูปภาพ บันทึก หรือไฟล์ CSV ที่จัดเก็บไว้ใน Amazon S3 จากนั้นเปิดใช้งานและใช้ร่วมกับเวิร์กโฟลว์แบบขนานหลายพันรายการเพื่อประมวลผลข้อมูลได้ คุณสามารถปรับขนาดการดําเนินการเวิร์กโฟลว์พร้อมกันได้หลายพันรายการในทันทีและง่ายดายยิ่งขึ้น ช่วยให้คุณวิเคราะห์บันทึกนับล้านรายการได้ ทำข้อมูลซ้ำ หรือประมวลผลเอกสารรูปภาพและไฟล์วิดีโอ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะ Step Functions Map สําหรับการสร้างเวิร์กโฟลว์แบบขนานขนาดใหญ่

การรักษาความปลอดภัย

AWS Step Functions จะผสานรวมกับ AWS Identity and Access Management (IAM) และแนะนํานโยบาย IAM ที่ได้รับสิทธิ์น้อยกว่าสําหรับทรัพยากรทั้งหมดที่ใช้ในเวิร์กโฟลว์ของคุณ Step Functions รองรับตําแหน่งข้อมูลสำหรับ VPC (VPCE) โดยใช้ AWS PrivateLink คุณสามารถเข้าถึง AWS Step Functions ได้จากฟังก์ชัน AWS Lambda ที่เปิดใช้งาน VPC และบริการอื่นๆ ของ AWS โดยไม่ต้องเดินทางผ่านอินเทอร์เน็ตสาธารณะ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยและการรับรองความถูกต้องของ Step Functions

การปฏิบัติตามข้อกำหนด

AWS Step Functions เป็นบริการที่มีสิทธิ์ HIPAA และสามารถใช้กับแอปพลิเคชันที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ เช่น ข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล (PHI) นอกจากนี้ Step Functions ยังสอดคล้องกับมาตรการ SOC (System & Organization Control) และผลการตรวจสอบจากภายนอกเหล่านี้มีอยู่ในไซต์การปฏิบัติตามข้อกําหนด SOC ของ AWS AWS Step Functions ยังสอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกําหนดทั่วไปอื่นๆ อีกด้วย ทําความเข้าใจขอบเขตการปฏิบัติตามข้อกําหนดโดยตรวจสอบได้ที่ไซต์ AWS Cloud Security

ชำระเงินตามที่ใช้งาน

เมื่อใช้ AWS Step Functions คุณจะชําระเงินสําหรับการเปลี่ยนจากสถานะหนึ่งไปอีกสถานะหนึ่งสําหรับแต่ละสถานะ การเรียกเก็บเงินจะวัดจากการเปลี่ยนสถานะ โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาที่คงอยู่ในแต่ละสถานะ (สูงสุดหนึ่งปี) ซึ่งจะทําให้ Step Functions มีความคุ้มค่าเมื่อคุณปรับขนาดจากการดําเนินการไม่กี่ครั้งเป็นหลายสิบล้านครั้ง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของ Step Functions

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของ AWS Step Functions

ไปที่หน้าราคา
พร้อมเริ่มต้นใช้งานหรือยัง
ลงชื่อเข้าใช้คอนโซล AWS Step Functions
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา