Amazon ECS 功能

Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 是全受管容器協同運作服務,協助組織輕鬆部署、管理和擴展容器化應用程式。Amazon ECS 控制平面無版本且強勢,可與 AWS 環境的其他部分深度整合,為雲端執行容器的工作負載提供安全且易於使用的解決方案。Amazon ECS 可以使用 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)、AWS Fargate,甚至可以使用 Amazon ECS Anywhere 的內部部署基礎設施執行。