บริการของ AWS ใน Local Zone

อินสแตนซ์ของ Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) และทรัพยากรของ AWS อื่นๆ ใน Local Zones จะมีราคาต่างจากเขตหลัก วิธีการชำระค่าบริการอินสแตนซ์ Amazon EC2 ใน Local Zone มี 3 วิธี ได้แก่ ตามความต้องการ, Savings Plans และ Amazon EC2 Spot Instances ดูราคาสำหรับ Amazon Elastic Block Store (EBS), Amazon FSx สำหรับ Windows, Amazon FSx สำหรับ Lustre, Elastic Load Balancing (ELB), Amazon EMR, Amazon ElastiCache, Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) และ บริการฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ของ Amazon(RDS) ในหน้าราคาบริการที่เกี่ยวข้อง 

การถ่ายโอนข้อมูล

การถ่ายโอนข้อมูลบน AWS Local Zones จะถูกคิดราคาตามอัตราเฉพาะ Local Zone เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาการถ่ายโอนข้อมูล “เข้า” และ “ออก” จาก Amazon EC2 ได้ ที่นี่

ซอฟต์แวร์ของ AWS Marketplace

จ่ายค่าบริการของ Amazon Machine Image (AMI) และบริการที่ซื้อจาก AWS Marketplace ด้วยราคาเดียวกันกับที่ซื้อใน AWS Region

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา

AWS Pricing Calculator

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

ศูนย์ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการสลับเปลี่ยนเป็น AWS

ดูคุณสมบัติต่างๆ ของผลิตภัณฑ์
เรียนรู้เพิ่มเติม 
เริ่มต้นใช้งาน AWS Local Zones
เริ่มต้นใช้งาน 
ดูคำถามที่พบบ่อย
เรียนรู้เพิ่มเติม