บริการของ AWS ใน Local Zones

อินสแตนซ์ Amazon EC2 และทรัพยากรของ AWS อื่นๆ ใน Local Zones จะมีราคาแตกต่างจากเขตหลัก วิธีชำระค่าบริการ Amazon EC2 instances ใน Local Zones มี 3 วิธี ได้แก่ ตามความต้องการ, Savings Plans และอินสแตนซ์สปอต เรียนรู้เกี่ยวกับราคาของ EBS, FSx for Windows, FSx for LustreELB, EMR, ElastiCache, EKS และ RDSในหน้าราคาของบริการดังกล่าว 

การถ่ายโอนข้อมูล

ค่าบริการถ่ายโอนข้อมูล ใน AWS Local Zones จะเท่ากับค่าบริการใน Availability Zone ปัจจุบัน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาการถ่ายโอนข้อมูล “เข้า” และ “ออก” จาก Amazon EC2 ได้ที่นี่

ซอฟต์แวร์บน AWS Marketplace

คุณเสียค่าบริการของ AMI และบริการที่มีเขต AWS ด้วยราคาเดียวกันกับที่ซื้อจาก AWS Marketplace

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา

เครื่องคำนวนราคาของ AWS

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

ศูนย์ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการสลับเปลี่ยนเป็น AWS

Standard Product Icons (Features) Squid Ink
ดูคุณสมบัติต่างๆ ของผลิตภัณฑ์
เรียนรู้เพิ่มเติม 
Sign up for a free account
เริ่มต้นใช้งาน AWS Local Zones
เริ่มต้นใช้งาน 
Standard Product Icons (Features) Squid Ink
ดูคำถามที่พบบ่อย
เรียนรู้เพิ่มเติม