AWS Thai Blog

แนะนำขั้นตอนการ Claim เบอร์โทรศัพท์บน Amazon Connect

หลังจากที่ได้มีการสร้าง Amazon Connect เส็จเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถขอเบอร์โทรศัพท์ไว้ใช้สำหรับระบบ Contact center ได้และยังสามารถใช้เป็นระบบ production เผื่อให้ลูกค้าของคุณสามารถติดต่อเผื่อใช้บริการได้ หรือสามารถใช้เป็นเบอร์สำหรับการทดสอบว่าระบบทำงานเป็นปกติ คุณไม่ต้องกังวลเรื่องการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการโทรศัพท์หรือจำนวนคู่สายที่ต้องใช้งาน. Amazon Connect จะช่วยบริหารจัดการการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการโทรศัพท์หรือจำนวนคู่สายที่คุณจำเป็นต้องใช้ให้เอง โดยคุณสามารถเปิดเคสไปยัง AWS support และระบุความต้องการไปในเคส

 • ราคาสำหรับการขอเบอร์โทรศัพท์ สามารถดูได้จาก Amazon connect pricing
 • รายชื่อของประเทศที่ Amazon connect สามารถให้บริการการขอเบอร์โทรศัพท์ สามารถดูได้จาก Amazon Connect Telecoms Country Coverage Guide. 

โพสต์นี้จะอธิบายวิธีเปิดเคสขอเบอร์โทรศัพท์ใช้งาน Amazon Connect

สำหรับ New Amazon Connect Users:

ลงชื่อเข้าใช้ AWS Management Console และเลือกหัวข้อไปยัง  your AWS Management Console –> select Support –> Support Center.

1. เลือกกดปุ่มสร้าง case ใหม่

2. เลือกไปยัง “Service limit increase”

3. ระบุ Service ที่ต้องการเป็น  “Amazon Connect”. หลังจากนั้นให้ใส่ข้อมูลค่า Amazon Connect ARN ของ Amazon connect ที่ได้สร้างขึ้นมาด้วย ถ้าในหัวข้อของ Severity สามารถเลือกได้ให้ปรับเป็น System impaired

หาหมายเลข Amazon Connect ARN ของคุณได้ที่ไหน ?

เข้าไปยัง AWS Management Console และเลือกไปที่ Amazon connect service หลังจากนั้นให้กดไปยัง Amazon connect instance ที่ได้สร้างไว้. จะเข้าสู่หน้า setting และเลือกเมนูไปที่ Overview ค่าของ instance ARN จะปรากฏอยู่ทางขวามือเหมือนรูปข้างล่าง หลังจากนั้นทำการ copy ค่า ARN ไประบุใน case

4. ระบุข้อมูลดังต่อไปนี้

Choose Region – Asia Pacific (Singapore).

Limit – Phone Numbers per instance.

New limit value – ใส่จำนวนหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการ

5. ให้กดปุ่ม “Add another request” เผื่อที่ต้องกำหนดสิทธิ์ให้หมายเลขโทรศัพท์ที่ขอทำการโทรออกได้

Note :  วิธีการระบุประเทศที่ต้องการให้สามารถโทรออกได้ให้ระบุรหัสประเทศตามตัวอย่างต่อไปนี้เช่น

TH – Thailand (+66)
MY – Malaysia (+60)
SG – Singapore (+65)
KR – South Korea (+82)
VN – Vietnam (+84)

หรือสามารถดูเพิ่มเติมได้จาก link นี้ https://countrycode.org/

6. หลังจากระบุข้อมูลแล้วเตรียมเอกสารที่จำเป็นที่ต้องใช้ในการของเบอร์โทรศัพท์ไว้เผื่อที่จะต้อง upload เอกสารหลังจากที่กด submit case ไปแล้ว ส่วนเอกสารที่ต้องใช้สำหรับการขอเลขหมายจะประกอบไปด้วย

Country Requirements Note
Thailand(+66)
 1. เอกสารการจดทะเบียนธุรกิจ หรือ
 2. หลักฐานแสดงที่อยู่ธุรกิจ
 3. บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
สามารถขอเบอร์ Toll-free ได้แต่เอกสารที่ยื่นขอต้องเป็นที่อยู่ต่างประเทศ *
    • Company Name/ชื่อบริษัท:
    • Company Description/รายละเอียดบริษัท (optional):
    • City/เมือง:
    • Zip Code/ไปรษณีย์:
    • Street Name/ถนน:
    • Building Number/อาคาร:
    • Business Registration Number/เลขทะเบียนธุรกิจ :
    • Proof of Address/หลักฐานที่อยู่

ระบุรายละเอียดข้อมูลดังต่อไปนี้ :

7. ระบุความต้องการที่จะของใช้เลขหมาย ตัวอย่างเช่น

Request 1:

I would like to request for claiming a +66 Thailand phone number with national outbound call supported in my amazon connect instance (Region: ap-southeast-1)

Request 2:

I would like to allow outbound country whitelisting for TH - Thailand(+66), SG - Singapore(+65)

8. กำหนดเลือกช่องทางที่ให้ customer support ติดต่อกลับ และทาง customer support จะตอบกลับพร้อมทั้งจะส่ง link และวิธีการ upload เอกสารที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการ claim เบอร์โทรศัพท์ โดยจะใช้เวลาประมาณ 2-4 สัปดาห์

บทสรุป
เมื่อทำขั้นตอนที่กล่าวมาเรียบร้อย คุณสามารถเข้าไปตรวจเบอร์โทรศัพท์ผ่านทาง Amazon connect console และสามารถทำการโทรเข้าโโทรออกได้ทันที หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้ทุกท่านทราบถึงขั้นตอนการขอเบอร์โทรศัพท์สำหรับ Amazon connect