อินสแตนซ์ DB ตามความต้องการ

อินสแตนซ์ DB ตามความต้องการช่วยให้คุณชำระเงินสำหรับความจุการประมวลผลตามแต่ละชั่วโมงที่อินสแตนซ์ DB ของคุณทำงานได้โดยไม่มีภาระผูกพันระยะยาว ซึ่งช่วยให้คุณไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายและไม่มีความยุ่งยากในการวางแผน การซื้อ และการบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ และเปลี่ยนค่าใช้จ่ายคงที่ก้อนใหญ่ให้เป็นค่าใช้จ่ายผันแปรที่น้อยลง

ขณะนี้ RDS บน VMware รองรับการปรับใช้ AZ เดียวแล้ว โดยคิดราคาตามชั่วโมงที่อินสแตนซ์ DB ใช้ไป นับตั้งแต่เวลาที่เปิดใช้อินสแตนซ์ DB ไปจนกระทั่งหยุดทำงานหรือถูกลบไป เศษเวลาไม่ถึงชั่วโมงที่ใช้อินสแตนซ์ DB จะคิดค่าบริการเป็นส่วนเพิ่มหนึ่งชั่วโมง หลังจากการเปลี่ยนแปลงสถานะที่เรียกเก็บค่าบริการได้ เช่น การสร้าง การเริ่ม หรือการแก้ไขระดับอินสแตนซ์ DB ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเรียกใช้อินสแตนซ์ DB เป็นเวลา 30 นาทีแล้วจึงหยุดอินสแตนซ์ ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการคุณเป็นหนึ่งชั่วโมงของอินสแตนซ์ DB

 • MySQL
 • PostgreSQL
 • Microsoft SQL Server
 • MySQL
 • ราคาด้านล่างเป็นราคาสำหรับอินสแตนซ์ DB ที่ติดตั้งเพื่อใช้จริงใน Availability Zone ที่กำหนดเอง

 • PostgreSQL
 • ราคาด้านล่างเป็นราคาสำหรับอินสแตนซ์ DB ที่ติดตั้งเพื่อใช้จริงใน Availability Zone ที่กำหนดเอง

 • Microsoft SQL Server
 • ราคาด้านล่างเป็นราคาสำหรับอินสแตนซ์ DB ที่ติดตั้งเพื่อใช้จริงใน Availability Zone ที่กำหนดเอง ลูกค้าที่ใช้ Microsoft SQL Server ต้องมีสื่อและใบอนุญาตของตน (ใบอนุญาตของลูกค้าในองค์กร)

AWS PrivateLink

จำเป็นต้องมีบริการ PrivateLink เพื่อรักษาการเชื่อมต่อระหว่างการปรับใช้ VMware ในองค์กรและชั้นการบริหารจัดการฐานข้อมูลอัตโนมัติของ Amazon RDS จะมีการแยกค่าใช้จ่าย PrivateLink

อินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย

อินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย Amazon RDS ให้ตัวเลือกในการเก็บรักษาอินสแตนซ์ DB ในช่วงระยะเวลาหนึ่งปี และยังมอบส่วนลดเมื่อเทียบกับราคาอินสแตนซ์ตามความต้องการสำหรับอินสแตนซ์ DB ตัวเลือกการชำระเงินของ Amazon RDS on VMware เป็นแบบค่าบริการล่วงหน้าทั้งหมด

อินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย Amazon RDS มีความยืดหยุ่นด้านขนาดสำหรับกลไกจัดการฐานข้อมูล MySQL, PostgreSQL และ MS SQL ตามต้องการ ด้วยความยืดหยุ่นทางขนาด จึงมีการปรับใช้อัตราส่วนลดของ RI กับการใช้งานทุกขนาดในกลุ่มประเภทอินสแตนซ์เดียวกันโดยอัตโนมัติ (mv, rv และ cv)

โปรดทราบว่าราคาอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายไม่รวมค่าใช้จ่ายพื้นที่จัดเก็บหรือ I/O หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติ ตัวเลือกการชำระเงินและกฎต่างๆ โปรดไปที่หน้าอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย

คุณสามารถกำหนดอินสแตนซ์ฐานข้อมูลเป็นอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายได้โดยเรียกใช้ Purchasing API หรือเลือกตัวเลือกอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายในคอนโซล AWS เมื่อกำหนดอินสแตนซ์ฐานข้อมูลเป็นอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย คุณจะต้องกำหนดเขต ประเภทอินสแตนซ์ และปริมาณอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายที่ใช้ได้ โดยอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายสามารถใช้งานได้ในเขตที่กำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ เราอาจสิ้นสุดโปรแกรมราคาอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายได้ทุกเมื่อ นอกจากต้องอยู่ภายใต้ราคาอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายแล้ว อินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายยังมีค่าธรรมเนียมการถ่ายโอนข้อมูลและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่บังคับใช้ภายใต้ข้อตกลงของลูกค้าของ AWS หรือข้อตกลงอื่นโดยมีเราเป็นผู้ควบคุมดูแลการใช้บริการ

 • MySQL
 • PostgreSQL
 • SQL Server
 • MySQL
 • PostgreSQL
 • SQL Server

ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

AWS Pricing Calculator

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

ศูนย์ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับการสลับเปลี่ยนเป็น AWS

Standard Product Icons (Features) Squid Ink
เรียนรู้เพิ่มเติม

อ่านคำถามที่พบบ่อยเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ Amazon RDS on VMware

เรียนรู้เพิ่มเติม 
Next Step: Video
ดูตัวอย่าง

ดูบทนำสู่เว็บบินาร์หัวข้อการเสวนาเชิงเทคนิคของ Amazon RDS on VMware

รับชมตัวอย่าง 
Sign up for a free account
เริ่มต้นใช้งาน

เริ่มต้นใช้งาน Amazon RDS on VMware

เรียนรู้เพิ่มเติม