AWS Local Zones

Chạy các ứng dụng đòi hỏi cao về độ trễ gần hơn với người dùng cuối

Đưa các ứng dụng sáng tạo yêu cầu độ trễ thấp đến gần hơn với người dùng cuối và hệ thống lắp đặt tại chỗ.

Xây dựng và vận hành với các công cụ, API, dịch vụ và cơ sở hạ tầng quen thuộc của AWS.

Tận dụng các dịch vụ đám mây cho điện toán biên với khả năng mở rộng quy mô theo nhu cầu, độ khả dụng cao và định giá thanh toán theo mức sử dụng.

Cách thức hoạt động

AWS Local Zones là một loại hình triển khai cơ sở hạ tầng đặt các dịch vụ điện toán, lưu trữ, cơ sở dữ liệu và các dịch vụ chọn lọc khác của AWS gần hơn với các trung tâm có dân số lớn và trung tâm ngành.
Giới thiệu về Khu vực địa phương AWS (1:50)
Giới thiệu về Khu vực địa phương AWS
Chạy các ứng dụng yêu cầu độ trễ chỉ vài mili giây hoặc xử lý dữ liệu cục bộ bằng cách đưa cơ sở hạ tầng AWS đến gần hơn với người dùng cuối và trung tâm kinh doanh của bạn.
Giới thiệu về Khu vực địa phương AWS
Chạy các ứng dụng yêu cầu độ trễ chỉ vài mili giây hoặc xử lý dữ liệu cục bộ bằng cách đưa cơ sở hạ tầng AWS đến gần hơn với người dùng cuối và trung tâm kinh doanh của bạn.

Trường hợp sử dụng

Chạy các ứng dụng có độ trễ thấp ở biên

Xây dựng và triển khai các ứng dụng gần hơn đến người dùng cuối để hỗ trợ chơi trò chơi trong thời gian thực, phát trực tiếp, thực tế tăng cường và thực tế ảo (AR/VR), máy trạm ảo và hơn thế nữa.

Đơn giản hóa việc di chuyển sang đám mây kết hợp

Di chuyển ứng dụng của bạn đến AWS Local Zone lân cận, nhưng vẫn đáp ứng các yêu cầu về độ trễ thấp của quá trình triển khai kết hợp.

Đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về lưu trữ dữ liệu

Tuân thủ những yêu cầu của tiểu bang và địa phương về lưu trữ dữ liệu trong các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, dịch vụ tài chính, iGaming và chính phủ.

Cách bắt đầu sử dụng

Khám phá các tính năng của Khu vực địa phương AWS


Tìm hiểu cách đem đến cho khách hàng các ứng dụng và dịch vụ nhanh chóng hơn.

Xem tính năng của Local Zones »

Bắt đầu sử dụng Khu vực địa phương AWS


Hướng dẫn Bắt đầu sử dụng của chúng tôi chỉ dẫn từng bước về cách kích hoạt và sử dụng Khu vực địa phương phù hợp với khối lượng công việc của bạn nhất.

Xem hướng dẫn Bắt đầu sử dụng Khu vực địa phương »

Đọc tóm tắt về giải pháp Di chuyển lên đám mây lai bằng Khu vực địa phương

Tìm hiểu thêm về cách Khu vực địa phương có thể hỗ trợ tổ chức của bạn di chuyển khối lượng công việc nhạy cảm về vị trí lên đám mây.

Tải xuống bản tóm tắt giải pháp »

Khám phá thêm về AWS