Ngày đăng: Nov 30, 2016

AWS Greengrass là phần mềm cho phép bạn chạy các tính năng điện toán, nhắn tin và lưu bộ đệm dữ liệu cục bộ một cách bảo mật trên các thiết bị kết nối. Với AWS Greengrass, các thiết bị kết nối có thể chạy các hàm AWS Lambda, duy trì đồng bộ dữ liệu thiết bị và giao tiếp với các thiết bị khác một cách bảo mật – ngay cả khi không có kết nối với Internet. Sử dụng AWS Lambda, Greengrass đảm bảo các thiết bị IoT của bạn có thể phản ứng nhanh chóng trước các sự kiện cục bộ, vẫn hoạt động khi kết nối bị gián đoạn và giảm thiểu chi phí truyền tải dữ liệu IoT lên đám mây.

AWS Greengrass mở rộng AWS đến các thiết bị một cách trơn tru để các thiết bị có thể hoạt động cục bộ dựa trên dữ liệu mà chúng tạo ra, đồng thời vẫn sử dụng đám mây để quản lý, phân tích và lưu trữ lâu bền. Với Greengrass, bạn có thể sử dụng các ngôn ngữ và mô hình lập trình quen thuộc để tạo và kiểm thử phần mềm cho thiết bị trên đám mây, sau đó triển khai phần mềm lên thiết bị của bạn. Có thể lập trình AWS Greengrass để lọc dữ liệu thiết bị và chỉ truyền thông tin cần thiết quay trở lại đám mây. AWS Greengrass xác thực và mã hóa dữ liệu thiết bị tại tất cả các điểm kết nối bằng các chức năng quản lý truy cập và bảo mật của AWS IoT. Theo cách này, dữ liệu sẽ không bao giờ bị trao đổi giữa các thiết bị khi các thiết bị giao tiếp với nhau và với đám mây mà không kiểm chứng định danh.

AWS Greengrass có sẵn trong Bản xem trước giới hạn. Để đăng ký truy cập, hãy nhấp vào đây.