Ngày đăng: Nov 30, 2016

AWS Snowball Edge là thiết bị truyền dữ liệu có dung lượng 100TB được tích hợp các tính năng lưu trữ và điện toán. Bạn có thể sử dụng Snowball Edge để di chuyển lượng lớn dữ liệu vào và ra khỏi AWS dưới dạng bậc lưu trữ tạm thời cho các bộ dữ liệu cục bộ lớn, hoặc để hỗ trợ các khối lượng công việc cục bộ độc lập tại các vị trí từ xa. 

Snowball Edge kết nối với các ứng dụng và cơ sở hạ tầng hiện có của bạn thông qua giao diện lưu trữ tiêu chuẩn, tinh giản quy trình truyền dữ liệu và giảm thiểu công tác thiết lập và tích hợp. Snowball Edge có thể nhóm lại với nhau để tạo thành một bậc lưu trữ cục bộ và xử lý dữ liệu tại chỗ, giúp đảm bảo ứng dụng của bạn vẫn chạy ngay cả khi bạn không thể truy cập đám mây.  

Bạn có thể chạy mã AWS Lambda trên Snowball Edge để thực hiện các tác vụ như phân tích luồng dữ liệu cảm biến, chuyển mã nội dung đa phương tiện hoặc nén hình ảnh trong thời gian thực. Dữ liệu được thu thập, lưu trữ và xử lý bằng Snowball Edge độc lập với bất kỳ tài nguyên điện toán hoặc lưu trữ nào khác. Snowball Edge được thiết kế để giữ an toàn cho dữ liệu tại chỗ hoặc đang được truyền tới AWS, giúp thiết bị này thích hợp cho cả những dữ liệu nhạy cảm nhất. 

Đọc thêm về AWS Snowball Edge bằng cách truy cập blog AWS. Để biết thêm thông tin về AWS Snowball Edge, hãy truy cập https://aws.amazon.com/snowball-edge