Ngày đăng: Nov 30, 2016

Amazon Rekognition là một dịch vụ giúp dễ dàng thêm quá trình phân tích hình ảnh vào ứng dụng của bạn. Với Rekognition, bạn có thể phát hiện đối tượng, cảnh vật và khuôn mặt trên hình ảnh. Bạn cũng có thể tìm kiếm và so sánh khuôn mặt. API của Rekognition giúp bạn dễ dàng xây dựng quá trình tìm kiếm và khám phá hình ảnh mạnh mẽ vào trong ứng dụng của mình. Với Amazon Rekognition, bạn chỉ trả tiền cho những hình ảnh bạn phân tích và dữ liệu mô tả về khuôn mặt bạn lưu trữ. Không áp dụng mức phí tối thiểu và cam kết trả trước.

Để bắt đầu với Rekognition, bạn chỉ cần đăng nhập vào bảng điều khiển Rekognition để dùng thử dịch vụ với hình ảnh mẫu hoặc hình ảnh của chính bạn. Tìm hiểu thêm về Rekognition và trường hợp sử dụng lý tưởng bằng cách đọc blog của chúng tôiTài liệu