Ngày đăng: Nov 29, 2016

Chúng tôi rất vui mừng được công bố các tính năng mới cho danh mục các khả năng Quản lý lưu trữ Amazon S3 ngày càng tăng để giúp bạn phân tích và quản lý lưu trữ tốt hơn. Bản phát hành hôm nay bao gồm:

  • Gắn thẻ đối tượng S3 – Với tính năng Gắn thẻ đối tượng S3, bạn có thể quản lý và kiểm soát truy cập cho các đối tượng Amazon S3. Thẻ đối tượng S3 là các cặp khóa-giá trị được áp dụng cho đối tượng S3 và có thể được tạo, cập nhật hoặc xóa vào bất kỳ lúc nào trong vòng đời của đối tượng. Với các cặp này, bạn có thể tạo các chính sách về Identity and Access Management (IAM), thiết lập các chính sách vòng đời S3 và tùy chỉnh các thông số dung lượng lưu trữ. Sau đó, các thẻ cấp đối tượng này có thể quản lý quá trình chuyển đổi giữa các lớp lưu trữ và làm hết hiệu lực các đối tượng trong nền.
  • Phân tích S3, Phân tích lớp lưu trữ – Với phân tích lớp lưu trữ, bạn có thể phân tích các mẫu truy cập lưu trữ và chuyển đúng dữ liệu sang đúng lớp lưu trữ. Tính năng Phân tích S3 mới này tự động xác định chính sách vòng đời tối ưu để chuyển đổi bộ nhớ lưu trữ được truy cập ít thường xuyên hơn sang SIA. Bạn có thể cấu hình chính sách về phân tích lớp lưu trữ để giám sát toàn bộ một bộ chứa, một tiền tố hoặc thẻ đối tượng. Sau khi phát hiện một cấu trúc truy cập không thường xuyên, bạn có thể dễ dàng tạo một chính sách mới về tuổi thọ vòng đời dựa trên kết quả. Phân tích lớp lưu trữ cũng cung cấp hình ảnh trực quan hóa hàng ngày về việc sử dụng bộ nhớ của bạn trong Bảng điều khiển quản lý AWS. Bạn có thể xuất hình ảnh này sang bộ chứa S3 để phân tích bằng các công cụ nghiệp vụ thông minh mà bạn chọn, chẳng hạn như Amazon QuickSight.
  • Kho S3 – Bạn có thể đơn giản hóa và tăng tốc luồng công việc kinh doanh và các tác vụ dữ liệu lớn bằng cách sử dụng Kho S3. Kho S3 cung cấp phương pháp thay thế theo lịch cho API Danh sách đồng bộ của Amazon S3. Kho S3 để cung cấp đầu ra là tệp phẳng CSV (Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy) của đối tượng và dữ liệu mô tả tương ứng hàng ngày hoặc hàng tuần cho bộ chứa S3 hoặc tiền tố dùng chung.
  • Chỉ số CloudWatch S3 – Hiểu rõ và cải thiện hiệu năng của các ứng dụng sử dụng Amazon S3 bằng cách giám sát và báo động trên 13 Chỉ số CloudWatch S3 mới. Bạn có thể nhận Chỉ số CloudWatch 1 phút, cài đặt cảnh báo CloudWatch và truy cập bảng thông tin CloudWatch để xem hoạt động và hiệu năng thời gian thực của bộ nhớ lưu trữ Amazon S3 của mình, chẳng hạn như số byte được tải xuống và số phản hồi HTTP 4xx. Đối với các ứng dụng web và di động có hoạt động phụ thuộc vào bộ nhớ lưu trữ trên đám mây, các tính năng này sẽ giúp bạn nhanh chóng xác định và hành động trước các vấn đề vận hành. Theo mặc định, các chỉ số 1 phút này được cung cấp ở cấp bộ chứa S3. Bạn cũng sẽ có được sự linh hoạt trong việc xác định bộ lọc cho số liệu được thu thập bằng cách sử dụng tiền tố dùng chung hoặc thẻ đối tượng để bạn có thể sắp xếp chỉ số theo ứng dụng dành cho doanh nghiệp, luồng công việc hoặc tổ chức nội bộ cụ thể. 

Bạn có thể bắt đầu với Bảng điều khiển quản lý AWS. Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập Hướng dẫn dành cho nhà phát triển.