Ngày đăng: Dec 1, 2016

AWS Batch cho phép nhà phát triển, nhà khoa học và kỹ sư chạy hàng trăm nghìn tác vụ điện toán theo lô trên AWS một cách dễ dàng và hiệu quả. AWS Batch cung cấp số lượng và loại tài nguyên điện toán tối ưu (ví dụ: phiên bản CPU hoặc bộ nhớ tối ưu) một cách linh hoạt dựa trên khối lượng và yêu cầu tài nguyên cụ thể của các tác vụ theo lô được gửi đến. Với AWS Batch, bạn không cần cài đặt và quản lý phần mềm điện toán theo lô hay các cụm máy chủ chạy các tác vụ của bạn, cho phép bạn tập trung phân tích kết quả và khắc phục sự cố. AWS Batch lên kế hoạch, đặt lịch và thực thi khối lượng công việc điện toán theo lô của bạn trên toàn bộ dịch vụ và tính năng điện toán của AWS như Amazon EC2 và Phiên bản Spot.

Chúng tôi không tính thêm phí khi sử dụng AWS Batch. Bạn chỉ trả tiền cho các tài nguyên AWS (ví dụ: phiên bản EC2) mà bạn tạo ra để lưu và chạy các tác vụ theo lô của mình.

AWS Batch có sẵn dưới dạng Bản xem trước. Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập Trang chi tiết sản phẩm.