Ngày đăng: Dec 1, 2016

AWS OpsWorks đã giới thiệu một tính năng mới, AWS OpsWorks for Chef Automate. OpsWorks for Chef Automate cung cấp một máy chủ Chef được quản lý toàn phần và bộ công cụ tự động hóa cho phép bạn tự động hóa luồng công việc nhằm triển khai liên tục, kiểm thử tự động để tuân thủ và bảo mật, cùng với giao diện người dùng cho bạn thấy được các nút và trạng thái của nút. Máy chủ Chef cung cấp cho bạn khả năng tự động hóa hoàn toàn bằng cách xử lý các tác vụ vận hành như cấu hình phần mềm và hệ điều hành, cài đặt gói, thiết lập cơ sở dữ liệu, v.v. Máy chủ Chef lưu trữ tập trung các tác vụ cấu hình của bạn và cung cấp cho từng nút trong môi trường điện toán ở mọi quy mô, từ một vài nút đến hàng nghìn nút. OpsWorks for Chef Automate hoàn toàn tương thích với các công cụ và cẩm nang từ cộng đồng Chef và tự động đăng ký các nút mới với máy chủ Chef của bạn. 

Dịch vụ OpsWorks cũ hiện được gọi là AWS OpsWorks Stacks.

AWS OpsWorks for Chef Automate hiện đã có mặt. Hãy truy cập tại đây để tìm hiểu thêm.