Ngày đăng: Dec 1, 2016

Amazon Pinpoint giúp dễ dàng chạy các chiến dịch được nhắm mục tiêu để thúc đẩy mức độ tương tác của người dùng vào các ứng dụng di động. Amazon Pinpoint giúp bạn nắm bắt hành vi của người dùng, xác định đối tượng người dùng mục tiêu, xác định thông điệp cần gửi, đặt lịch trình thời điểm tốt nhất để phân phối thông điệp và sau đó là theo dõi kết quả chiến dịch của bạn.

Thông báo đẩy được nhắm mục tiêu dựa trên xu hướng sử dụng ứng dụng và hành vi người dùng đã trở thành một cách tiếp cận phổ biến đối với mức độ tương tác của người dùng ứng dụng di động vì tỷ lệ phản hồi thường cao hơn nhiều lần so với các chiến dịch tiếp thị email truyền thống. Bằng cách sử dụng thông báo đẩy được nhắm mục tiêu, bạn có thể tăng mức độ liên quan và hiệu quả của thông điệp, đo lường mức độ tương tác và liên tục cải thiện các chiến dịch của mình.

Bắt đầu với Amazon Pinpoint thật dễ dàng. Đầu tiên, AWS Mobile Hub hướng dẫn bạn trong suốt quá trình tích hợp AWS Mobile SDK với ứng dụng của bạn. Tiếp theo, bạn xác định phân khúc mục tiêu, thông điệp chiến dịch và chỉ định lịch phân phối. Khi chiến dịch của bạn đang chạy, Pinpoint cung cấp chỉ số để bạn có thể chạy phân tích và theo dõi tác động của chiến dịch.

Amazon Pinpoint hiện đã có mặt. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập http://aws.amazon.com/pinpoint.