Ngày đăng: Dec 1, 2016

AWS Glue là một dịch vụ ETL được quản lý toàn phần giúp dễ dàng di chuyển dữ liệu giữa các kho lưu trữ dữ liệu của bạn. AWS Glue đơn giản hóa và tự động hóa các tác vụ khó khăn và tốn thời gian như khám phá dữ liệu, chuyển đổi, ánh xạ và lên lịch công việc. AWS Glue hướng dẫn bạn trong quá trình di chuyển dữ liệu của bạn với bảng điều khiển dễ sử dụng giúp bạn nắm rõ các nguồn dữ liệu của mình, chuẩn bị dữ liệu để phân tích và tải dữ liệu từ các nguồn dữ liệu đến đích một cách đáng tin cậy.

Hôm nay, chúng tôi vui mừng thông báo rằng AWS Glue sẽ sớm ra mắt. Để tìm hiểu thêm và đăng ký để cập nhật dịch vụ, hãy xem trang web AWS Glue