Ngày đăng: Dec 1, 2016

Giờ đây, bạn có thể nhận thông báo và hướng dẫn khắc phục khi AWS đang gặp sự kiện có thể ảnh hưởng đến bạn. Có sẵn cho tất cả khách hàng AWS, AWS Personal Health Dashboard cung cấp chế độ xem được cá nhân hóa về hiệu năng và tính khả dụng của các dịch vụ AWS bạn đang sử dụng cũng như các cảnh báo được kích hoạt tự động khi có những thay đổi về tình trạng của các dịch vụ đó.

Ngoài các cảnh báo dựa trên sự kiện, Personal Health Dashboard cung cấp thông báo chủ động về các hoạt động được lên lịch, chẳng hạn như mọi thay đổi đối với cơ sở hạ tầng hỗ trợ cho tài nguyên của bạn, cho phép bạn lên kế hoạch tốt hơn cho các sự kiện có thể ảnh hưởng đến bạn. Các thông báo này có thể được gửi cho bạn qua email hoặc thiết bị di động để hiển thị nhanh và luôn có thể được xem từ trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Khi nhận được cảnh báo, bạn sẽ thấy thông tin và hướng dẫn chi tiết, cho phép bạn thực hiện hành động ngay lập tức để giải quyết các sự kiện AWS ảnh hưởng đến tài nguyên của mình. Ngoài Personal Health Dashboard, chúng tôi đã ra mắt API AWS Health dành cho khách hàng của gói Hỗ trợ kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp, cho phép tích hợp liền mạch với các công cụ Quản lý CNTT nội bộ hoặc bên thứ ba hiện có của bạn.

Tìm hiểu thêm về AWS Personal Health Dashboard hoặc xem bảng thông tin của bạn ngay hôm nay.