Ngày đăng: Dec 1, 2016

AWS Shield là một dịch vụ bảo vệ DDoS được quản lý để bảo vệ các ứng dụng web của bạn trên AWS khỏi các cuộc tấn công DDoS. AWS Shield Standard có sẵn cho tất cả khách hàng AWS mà không mất thêm chi phí và bảo vệ các ứng dụng của bạn khỏi các cuộc tấn công DDoS phổ biến nhất, thường xuyên xảy ra. Nếu bạn cần mức độ bảo vệ cao hơn trước các cuộc tấn công lớn và tinh vi, bạn có thể đăng ký AWS Shield Advanced để bảo vệ các ứng dụng của mình trên Elastic Load Balancing, Amazon CloudFront và Amazon Route 53. Với AWS Shield Advanced, bạn cũng có thể truy cập AWS WAF mà không mất thêm chi phí, cho phép bạn linh hoạt viết các biện pháp giảm thiểu tùy chỉnh chống lại các cuộc tấn công lớp ứng dụng. AWS Shield Advanced cũng cung cấp quyền truy cập 24/7 cho Nhóm ứng phó với DDoS (DRT), những người có thể áp dụng các biện pháp giảm thiểu tùy chỉnh thay mặt bạn, cũng như cung cấp tính năng Bảo vệ chi phí DDoS để bảo vệ hóa đơn AWS của bạn trước tình trạng tăng vọt chi phí sử dụng trong quá trình giảm thiểu tấn công DDoS.

Để tìm hiểu thêm về AWS Shield, vui lòng truy cập http://aws.amazon.com/shield.