Ngày đăng: Dec 1, 2016

Lambda@Edge, hiện có thể xem trước, cho phép bạn viết các hàm được triển khai đến mạng lưới các vị trí Biên của AWS để phản hồi lại CloudFront. Tính năng mới này cho phép bạn tùy chỉnh hoặc cá nhân hóa nội dung ở gần người dùng cuối của bạn, giúp giảm thiểu độ trễ mạng. Chẳng hạn, bạn có thể sửa đổi các tiêu đề HTTP để cá nhân hóa ứng dụng của mình cho từng người dùng, triển khai xác thực tùy chỉnh hoặc logic mã hóa ngay ở biên, phát hiện và nhóm người dùng theo thiết bị, hỗ trợ các thiết bị cũ bằng cách định dạng lại nội dung trên phản hồi của người xem và hơn thế nữa.

Lambda@Edge được tích hợp với Amazon CloudFront và sử dụng các sự kiện CloudFront làm bộ kích hoạt để thực thi hàm một cách tự động tại các vị trí biên của AWS mà không cần bạn phải chạy hoặc quản lý máy chủ. Bạn chỉ cần viết và tải lên hàm Node.js của mình bằng bảng điều khiển Lambda và chọn sự kiện kích hoạt CloudFront. Lambda@Edge sẽ đảm nhiệm việc phân phối hàm của bạn đến các vị trí biên gần người dùng cuối của bạn nhất. Giống như với Lambda hiện tại, bạn phải trả một khoản phí cho mỗi lần hàm của bạn thực thi và cho thời gian điện toán bạn tiêu thụ – bạn không mất phí khi hàm của bạn không chạy.

Để biết thêm thông tin về Lambda@Edge, hãy nhấp vào đây. Để biết thêm chi tiết và giới hạn dịch vụ, hãy xem Hướng dẫn CloudFront dành cho nhà phát triển. Để đăng ký sử dụng bản xem trước công khai, hãy nhấp vào đây.