Ngày đăng: Jul 29, 2019

Amazon Web Services (AWS) vừa thông báo việc bắt đầu cung cấp ngay lập tức của Vùng Trung Đông (Bahrain), là Vùng AWS đầu tiên ở Trung Đông và bao gồm ba Vùng sẵn sàng. Với lần ra mắt này, AWS hiện cung cấp 22 Vùng và 69 Vùng sẵn sàng trên toàn thế giới, phục vụ khách hàng ở hơn 190 quốc gia.  

Công nghệ đám mây là tác nhân hiện thực hóa chính tạo cơ hội cho các tổ chức thuộc mọi quy mô ở Trung Đông. Các nhà phát triển, công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp, cũng như chính phủ, giáo dục và các tổ chức phi lợi nhuận có thể sử dụng dịch vụ AWS để chạy ứng dụng và tận dụng công nghệ tiên tiến như phân tích, cơ sở dữ liệu và không có máy chủ để thúc đẩy đổi mới trên khắp Trung Đông với độ trễ thấp hơn.

Để biết danh sách đầy đủ Dịch vụ AWS ở Trung Đông (Bahrain), vui lòng truy cập Bảng vùng AWS. Giá của Vùng AWS Trung Đông (Bahrain) có trên trang chi tiết cho mỗi dịch vụ AWS tương ứng.