Khung tiếp nhận đám mây AWS (AWS CAF)

Tăng tốc quá trình chuyển đổi kỹ thuật số doanh nghiệp hoạt động trên đám mây

Khung tiếp nhận đám mây AWS (AWS CAF) tận dụng trải nghiệm AWS và các phương pháp tốt nhất để giúp bạn chuyển đổi kỹ thuật số và tăng tốc kết quả kinh doanh thông qua việc sử dụng AWS một cách sáng tạo. AWS CAF xác định các khả năng cụ thể của tổ chức làm nền tảng cho quá trình chuyển đổi đám mây thành công. Những khả năng này cung cấp hướng dẫn về phương pháp tốt nhất giúp bạn cải thiện mức độ sẵn sàng áp dụng đám mây. AWS CAF phân nhóm các khả năng theo sáu khía cạnh: Kinh doanh, Con người, Quản trị, Nền tảng, Bảo mật và Hoạt động. Mỗi khía cạnh lại chứa một tập hợp các khả năng mà các bên liên quan về mặt chức năng sở hữu hoặc quản lý trong hành trình chuyển đổi đám mây. Sử dụng AWS CAF để xác định và ưu tiên các cơ hội chuyển đổi, đánh giá và cải thiện mức độ sẵn sàng áp dụng đám mây, đồng thời phát triển liên hồi lộ trình chuyển đổi của bạn.

Các khả năng và khía cạnh

Các khả năng AWS CAF cung cấp hướng dẫn về phương pháp tốt nhất giúp bạn cải thiện mức độ sẵn sàng áp dụng đám mây. Các khía cạnh AWS CAF chứa các khả năng mà các bên liên quan về mặt chức năng sở hữu hoặc quản lý trong hành trình chuyển đổi đám mây của bạn.

Kinh doanh

Khía cạnh Kinh doanh giúp đảm bảo rằng các khoản đầu tư vào đám mây của bạn giúp tăng tốc nguyện vọng chuyển đổi kỹ thuật số và kết quả kinh doanh của bạn. Các bên liên quan phổ biến bao gồm giám đốc điều hành (CEO), giám đốc tài chính (CFO), giám đốc hoạt động (COO), giám đốc thông tin (CIO) và giám đốc công nghệ (CTO).

Con người

Khía cạnh Con người đóng vai trò là cầu nối giữa công nghệ và kinh doanh, thúc đẩy hành trình đám mây, giúp các tổ chức phát triển nhanh hơn để có văn hóa liên tục tăng trưởng, học hỏi, nơi mà sự thay đổi trở thành một chuẩn mực trong kinh doanh, tập trung vào văn hóa, cơ cấu tổ chức, khả năng lãnh đạo và lực lượng lao động. Các bên liên quan phổ biến bao gồm giám đốc công nghệ, giám đốc vận hành, giám đốc công nghệ, giám đốc đám mây cùng các nhà lãnh đạo liên chức năng và toàn doanh nghiệp.

Quản trị

Khía cạnh Quản trị giúp bạn điều phối các sáng kiến đám mây của mình, đồng thời tối đa hóa lợi ích của tổ chức và giảm thiểu rủi ro liên quan đến chuyển đổi. Các bên liên quan phổ biến bao gồm giám đốc chuyển đổi, CIO, CTO, CFO, giám đốc dữ liệu (CDO) và giám đốc rủi ro (CRO).

Nền tảng

Khía cạnh Nền tảng giúp bạn xây dựng nền tảng đám mây kết hợp cấp doanh nghiệp, có thể mở rộng, hiện đại hóa khối lượng công việc hiện có và triển khai các giải pháp hoạt động trên đám mây mới. Các bên liên quan phổ biến bao gồm CTO, các nhà lãnh đạo công nghệ, kiến trúc sư và kỹ sư.

Bảo mật

Khía cạnh Bảo mật giúp bạn đạt được tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính khả dụng của dữ liệu và khối lượng công việc trên đám mây. Các bên liên quan phổ biến bao gồm giám đốc bảo mật thông tin (CISO), giám đốc tuân thủ (CCO), các nhà lãnh đạo kiểm tra nội bộ, kiến trúc sư và kỹ sư bảo mật.

Vận hành

Khía cạnh Hoạt động giúp đảm bảo rằng các dịch vụ đám mây của bạn được cung cấp ở mức đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp bạn. Các bên liên quan phổ biến bao gồm các nhà lãnh đạo cơ sở hạ tầng và vận hành, các kỹ sư về độ tin cậy của trang web và các nhà quản lý dịch vụ công nghệ thông tin.

Đánh giá độ sẵn sàng áp dụng đám mây AWS

Đánh giá độ sẵn sàng của tổ chức của bạn đối với chuyển đổi doanh nghiệp sang hoạt động số trên đám mây. Sử dụng đánh giá này để đánh giá độ sẵn sàng áp dụng đám mây của bạn và xác định các điểm còn thiếu hụt và cơ hội đối với 47 khả năng AWS CAF trên sáu khía cạnh.
 

Lợi ích

Giảm rủi ro kinh doanh

Giảm rủi ro kinh doanh

Giảm hồ sơ rủi ro thông qua cải thiện độ tin cậy, tăng năng suất và nâng cao tính bảo mật.

Cải thiện hiệu suất về môi trường, xã hội và quản trị

Cải thiện hiệu suất về môi trường, xã hội và quản trị

Tận dụng thông tin chuyên sâu để cải thiện tính bền vững và tính minh bạch của doanh nghiệp.

Gia tăng doanh thu

Gia tăng doanh thu

Tạo các sản phẩm và dịch vụ mới, tiếp cận khách hàng mới và tham gia vào các phân khúc thị trường mới.

Tăng hiệu quả hoạt động

Tăng hiệu quả hoạt động

Giảm chi phí vận hành, tăng năng suất và nâng cao trải nghiệm của nhân viên và khách hàng.

Cách thức hoạt động

Hình dung

Xác định và ưu tiên cơ hội chuyển đổi phù hợp với mục tiêu chiến lược của bạn. Việc liên kết các sáng kiến chuyển đổi của bạn với các bên liên quan chính và kết quả kinh doanh có thể đo lường sẽ giúp bạn chứng minh giá trị trong suốt hành trình chuyển đổi của mình.

Khung tiếp nhận đám mây (CAF) AWS – Hình dung (0:23)

Đồng nhất

Xác định khoảng cách về khả năng và sự phụ thuộc giữa các tổ chức. Việc này sẽ giúp bạn tạo ra các chiến lược để cải thiện mức độ sẵn sàng áp dụng đám mây của mình, đảm bảo sự đồng nhất giữa các bên liên quan và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động quản lý thay đổi tổ chức có liên quan.

Khung tiếp nhận đám mây (CAF) AWS – Đồng nhất (0:23)

Triển khai

Đưa ra các chương trình thí điểm trong sản xuất và chứng minh giá trị kinh doanh gia tăng. Các chương trình thí điểm phải có tác động mạnh mẽ và khi thành công, chúng sẽ tác động tới hướng đi trong tương lai. Bài học rút ra từ chương trình thí điểm sẽ giúp bạn điều chỉnh cách tiếp cận của mình trước khi mở rộng quy mô sản xuất toàn bộ.

Khung tiếp nhận đám mây (CAF) AWS – Triển khai (0:23)

Mở rộng quy mô

Mở rộng các chương trình thí điểm và giá trị kinh doanh đến quy mô mong muốn và đảm bảo rằng các lợi ích kinh doanh liên quan đến các khoản đầu tư vào đám mây của bạn được hiện thực hóa và duy trì bền vững.Khung tiếp nhận đám mây (CAF) AWS – Mở rộng quy mô (0:23)

Trường hợp sử dụng

Công nghệ

Di chuyển và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, ứng dụng, nền tảng phân tích và dữ liệu cũ. Đối chuẩn giá trị đám mây cho thấy rằng việc di chuyển từ mô hình tại chỗ sang AWS giúp giảm 27% chi phí cho mỗi người dùng, tăng 58% số máy ảo được quản lý trên mỗi quản trị viên, giảm 57% thời gian ngừng hoạt động và giảm 34% các sự kiện về bảo mật.

Quy trình

Số hóa, tự động hóa và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh của bạn. Điều này có thể bao gồm việc tận dụng các nền tảng phân tích và dữ liệu mới để tạo ra thông tin chuyên sâu thúc đẩy hành động hoặc sử dụng công nghệ máy học (ML) nhằm cải thiện trải nghiệm dịch vụ khách hàng, năng suất của nhân viên và quá trình ra quyết định, dự báo kinh doanh, phát hiện và phòng ngừa gian lận, cũng như các hoạt động kinh doanh trong ngành.

Tổ chức

Tái định hình cách đội ngũ kinh doanh và công nghệ của bạn tạo ra giá trị khách hàng và đáp ứng mục đích chiến lược của bạn. Việc sắp xếp các đội ngũ xoay quanh các sản phẩm và luồng giá trị, đồng thời tận dụng các phương pháp linh hoạt để nhanh chóng lặp lại và phát triển sẽ giúp bạn trở nên nhanh nhạy hơn và đặt khách hàng làm trọng tâm.

Sản phẩm

Tái định hình mô hình kinh doanh của bạn bằng cách tạo ra các đề xuất giá trị và mô hình doanh thu mới. Đối chuẩn giá trị đám mây cho thấy việc tiếp nhận AWS giúp giảm 37% thời gian đưa các tính năng và ứng dụng mới ra thị trường, tăng 342% tần suất triển khai mã và giảm 38% thời gian triển khai mã mới.

Câu chuyện thành công của khách hàng

Đại học Auckland

Đại học Auckland đã tận dụng AWS CAF làm hướng dẫn cho nhân viên, giáo viên và các nhà nghiên cứu về cách sử dụng đám mây.

Đọc về nghiên cứu điển hình »

Met Office

Met Office đã sử dụng AWS CAF để đánh giá mức độ sẵn sàng áp dụng đám mây và tối ưu hóa các khả năng nội bộ của họ.

Đọc về nghiên cứu điển hình »

Suntory

Tập đoàn Suntory đã sử dụng AWS CAF để giúp tăng tốc quá trình triển khai Lộ trình cơ sở hạ tầng CNTT toàn cầu của mình.

Đọc về nghiên cứu điển hình »

Sensis

Sensis đã sử dụng AWS CAF để hướng dẫn đội ngũ của mình về phương pháp hay nhất và giúp tăng tốc quá trình di chuyển sang đám mây.

Đọc về nghiên cứu điển hình »