WAN đám mây AWS

Xây dựng, quản lý và giám sát các mạng diện rộng trên toàn cầu

Hợp nhất các mạng AWS và mạng tại chỗ để giảm bớt sự phức tạp.

Tăng tính bảo mật bằng cách phân loại mạng để cô lập lưu lượng truy cập mạng nhạy cảm từ mọi dữ liệu.

Xem toàn bộ mạng trên một bảng thông tin.

Sử dụng mạng toàn cầu của AWS để kết nối các vị trí và tài nguyên của bạn.

Cách thức hoạt động

AWS Cloud WAN cung cấp một bảng điều khiển trung tâm cho quá trình tạo kết nối giữa các văn phòng chi nhánh, trung tâm dữ liệu và Đám mây riêng ảo của Amazon (Amazon VPC) của bạn – xây dựng mạng toàn cầu chỉ với vài cú nhấp chuột. Bạn có thể sử dụng các chính sách mạng để tự động hóa các tác vụ quản lý và bảo mật mạng trong một vị trí. Cloud WAN tạo ra một cái nhìn hoàn chỉnh về các mạng tại chỗ và mạng AWS, giúp bạn giám sát tình trạng, tính bảo mật và hiệu năng của mạng.

Trường hợp sử dụng

Xây dựng một mạng toàn cầu

Tùy ý sử dụng những nhà cung cấp mạng cục bộ để kết nối với AWS, sau đó sử dụng mạng toàn cầu AWS để kết nối vị trí và VPC của bạn.

Kết nối đám mây và môi trường tại chỗ

Liên kết các trung tâm dữ liệu tại chỗ, văn phòng chi nhánh và tài nguyên đám mây để mở rộng WAN của bạn sang đám mây.

Trực quan hóa và kiểm soát mạng của bạn

Cấu hình mạng, giám sát hiệu năng và tình trạng, cũng như tự động hóa các tác vụ thông thường - bạn có thể thực hiện mọi thao tác từ một nơi.

Cách bắt đầu sử dụng

Tìm hiểu về cách thức hoạt động của Cloud WAN

Tìm hiểu thêm về cách Cloud WAN có thể hỗ trợ bạn hợp nhất đám mây và các mạng tại chỗ.

Khám phá các tính năng của Cloud WAN »

Bắt đầu xây dựng từ hôm nay


Bắt đầu xây dựng trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Kết nối đến bảng điều khiển »

Khám phá các Câu hỏi thường gặp


Tìm hiểu thêm về điều tạo nên Cloud WAN.

Đọc các Câu hỏi thường gặp »

Khám phá thêm về AWS