BƯỚC 1

Thiết lập và đăng nhập vào tài khoản AWS của bạn

Đăng nhập vào Bảng điều khiển »
BƯỚC 2

Đăng ký CloudEndure Disaster Recovery

Truy cập AWS Marketplace »
BƯỚC 3

Bắt đầu bảo vệ khối lượng công việc của bạn

Làm theo Hướng dẫn bắt đầu của chúng tôi »
Standard Product Icons (Features) Squid Ink
Tìm hiểu thêm về định giá sản phẩm

Truy cập vào trang giá

Tìm hiểu thêm 
Sign up for a free account
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
Bắt đầu ngay hôm nay

Dùng thử CloudEndure Disaster Recovery.

Đăng ký ngay