BƯỚC 1

Thiết lập và đăng nhập vào tài khoản AWS của bạn

Đăng nhập vào Bảng điều khiển »
BƯỚC 2

Đăng ký CloudEndure Disaster Recovery

Truy cập AWS Marketplace »
BƯỚC 3

Bắt đầu bảo vệ khối lượng công việc của bạn

Làm theo Hướng dẫn bắt đầu của chúng tôi »
Product-Page_Standard-Icons_01_Product-Features_SqInk
Tìm hiểu thêm về định giá sản phẩm

Truy cập vào trang giá

Tìm hiểu thêm 
Product-Page_Standard-Icons_02_Sign-Up_SqInk
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Product-Page_Standard-Icons_03_Start-Building_SqInk
Bắt đầu ngay hôm nay

Dùng thử CloudEndure Disaster Recovery.

Đăng ký ngay