Amazon DevOps Guru

Cải thiện tình trạng sẵn sàng của ứng dụng với các hoạt động đám mây được ML hỗ trợ

7.200 giờ sử dụng tài nguyên AWS hàng tháng cho mỗi nhóm trong 3 tháng

Cách thức hoạt động

Amazon DevOps Guru sử dụng ML để phát hiện những mẫu hoạt động bất thường, giúp bạn có thể xác định các vấn đề vận hành trước khi chúng gây ảnh hưởng đến khách hàng.

Trường hợp sử dụng

Cải thiện độ sẵn sàng và hiệu suất của ứng dụng phi máy chủ

Xác định và khắc phục các dấu hiệu ban đầu của vấn đề vận hành cho ứng dụng phi máy chủ của bạn trước khi chúng gây ảnh hưởng đến khách hàng.


Khám phá Amazon DevOps Guru dành cho phi máy chủ »

Giảm thời gian phục hồi cho cơ sở dữ liệu Amazon RDS

Phát hiện, đánh giá và khắc phục hàng loạt vấn đề liên quan đến cơ sở dữ liệu trong Dịch vụ cơ sở dữ liệu quan hệ (RDS) của Amazon.

Khám phá Amazon DevOps Guru dành cho RDS »

Mở rộng quy mô và duy trì tình trạng sẵn sàng


Tiết kiệm thời gian và công sức với các bản cập nhật tự động cho các quy tắc và cảnh báo tĩnh để bạn có thể giám sát hiệu quả các ứng dụng phức tạp và đang phát triển.

Tìm hiểu thêm về giám sát ứng dụng »

Chủ động xác định giới hạn tài nguyên


Nhận cảnh báo khi nào các tài nguyên có khả năng cạn kiệt như bộ nhớ, CPU và dung lượng ổ đĩa sẽ vượt quá dung lượng được cung cấp.

Tìm hiểu thêm về quản lý tài nguyên AWS »

Cách bắt đầu sử dụng

Khám phá các tính năng của Amazon DevOps Guru

Tìm hiểu cách Amazon DevOps Guru liên tục phân tích luồng dữ liệu hoạt động.

Bắt đầu »

Bắt đầu dùng thử miễn phí


Trải nghiệm miễn phí và thực tế với sản phẩm và dịch vụ AWS.

Đăng ký »

Bạn có thêm thắc mắc về Amazon DevOps Guru ư?

Nhận giải đáp về cách thức hoạt động của Amazon DevOps Guru.

Đọc các Câu hỏi thường gặp »

Khám phá thêm về AWS