AWS Directory Service

Microsoft Active Directory được quản lý trong AWS

AWS Directory Service cho Microsoft Active Directory, còn được gọi là AWS Microsoft Active Directory (AD), sẽ cho phép các khối lượng công việc phụ thuộc thư mục và tài nguyên AWS sử dụng Active Directory (AD) được quản lý trong AWS. AWS Managed Microsoft AD được dựng trên nền tảng Microsoft AD thực của Microsoft và không đòi hỏi bạn phải đồng bộ hóa hoặc nhân bản dữ liệu từ Active Directory của bạn lên đám mây. Bạn có thể sử dụng các công cụ quản trị AD tiêu chuẩn và tận dụng các tính năng được tích hợp của AD, như Chính sách nhóm và đăng nhập một lần. Với AWS Managed Microsoft AD, bạn có thể dễ dàng liên kết các phiên bản Amazon EC2Amazon RDS for SQL Server với miền của mình, cũng như sử dụng các dịch vụ AWS End User Computing (EUC) như Amazon WorkSpaces với người dùng và nhóm AD.

Giới thiệu AWS Directory Service (2:13)

Lợi ích

Dễ dàng di chuyển các khối lượng công việc tại chỗ, phụ thuộc thư mục

AWS Managed Microsoft AD khiến cho việc di chuyển các ứng dụng và khối lượng công việc Windows phụ thuộc vào AD lên AWS trở nên dễ dàng. Với AWS Managed Microsoft AD, bạn có thể sử dụng Chính sách nhóm để quản lý các phiên bản EC2 và chạy các ứng dụng phụ thuộc vào AD trên Đám mây AWS mà không cần triển khai cơ sở hạ tầng AD riêng.

Sử dụng Microsoft Active Directory (AD) thực

Tận dụng Microsoft Active Directory thực tế để quản lý người dùng, nhóm và thiết bị của bạn. Sử dụng các công cụ quản trị và tính năng quen thuộc của AD, chẳng hạn như đối tượng Chính sách nhóm (GPO), tin cậy miền, chính sách mật khẩu chi tiết, Tài khoản dịch vụ được quản lý theo nhóm (gMSA), mở rộng sơ đồ và đăng nhập một lần dựa trên Kerberos. Bạn cũng có thể trao quyền tác vụ quản trị và cấp phép truy cập bằng cách sử dụng các nhóm bảo mật của AD.

Dùng chung một thư mục duy nhất cho khối lượng công việc đám mây

Dùng chung một thư mục duy nhất cho tất cả phiên bản Amazon EC2, Amazon RDS for SQL Server và các dịch vụ AWS End User Computing phụ thuộc AD, chẳng hạn như Amazon WorkSpaces. Bạn cũng có thể chia sẻ AD của mình với nhiều tài khoản. Sử dụng AWS Managed Microsoft AD sẽ giúp bạn tránh được sự phức tạp của việc phải nhân bản và đồng bộ hóa dữ liệu trên nhiều thư mục.

Dễ dàng mở rộng các miền hiện có

AWS Managed Microsoft AD giúp dễ dàng mở rộng Active Directory hiện có của bạn lên AWS. AWS Managed Microsoft AD cho phép bạn sử dụng thông tin đăng nhập của người dùng tại chỗ hiện có để truy cập vào các tài nguyên đám mây chẳng hạn như Bảng điều khiển quản lý AWS, Amazon Workspaces, Amazon Chime và các khối lượng công việc Windows trong đám mây.

Quản lý tập trung quyền truy cập ứng dụng và thiết bị trong AWS

AWS Managed Microsoft AD sẽ cung cấp cho bạn tùy chọn quản trị người dùng, nhóm, ứng dụng và hệ thống tại chỗ của bạn mà không gặp phải sự phức tạp của việc vận hành và duy trì AD tại chỗ, có độ sẵn sàng cao. Bạn có thể dễ dàng liên kết máy tính, máy tính xách tay và máy in hiện có của mình với một miền AWS Managed Microsoft AD.

Đơn giản hóa công tác quản trị với dịch vụ được quản lý

AWS Managed Microsoft AD được xây dựng trên cơ sở hạ tầng được AWS quản lý có độ sẵn sàng cao. Mỗi thư mục được triển khai trên nhiều Vùng sẵn sàng đồng thời tự động phát hiện và thay thế các trình điều khiển miền bị hư hỏng. Bên cạnh đó, tính năng nhân bản dữ liệu và tự động hóa tạo bản kết xuất nhanh hàng ngày đã được cấu hình cho bạn. Bạn sẽ không phải cài đặt phần mềm và AWS sẽ đảm nhiệm toàn bộ công việc vá và cập nhật phần mềm.

Cách thức hoạt động

Cách sử dụng AWS Directory Service

Trường hợp sử dụng

Cung cấp quyền truy cập nhanh vào AWS cho người dùng AD tại chỗ

Dùng quan hệ tin cậy AD với AWS Managed Microsoft AD để duy trì sự tách biệt giữa các thư mục tại chỗ và trên đám mây, trong khi vẫn cho phép tất cả người dùng truy cập AWS nếu cần. Quan hệ tin cậy theo cụm và tin cậy bên ngoài 1 hoặc 2 chiều (đến, đi và song hướng) có thể được dùng để thiết lập kết nối cho người dùng tại chỗ để họ truy cập Bảng điều khiển quản lý AWS hoặc các dịch vụ được quản lý của AWS như Amazon RDS for SQL Server, Oracle, PostgreSQL, MySQL và Amazon FSx. Để tìm hiểu thêm, hãy tham khảo Hướng dẫn dành cho quản trị viên.

Tận dụng các tiện ích tích hợp nhờ Amazon RDS và Amazon FSx

AWS Managed Microsoft AD cho phép ứng dụng và dịch vụ của bạn tích hợp và tận dụng tốt hơn Amazon FSx for Windows File Server cũng như các dịch vụ cơ sở dữ liệu được quản lý của AWS, chẳng hạn như Amazon RDS for SQL Server, Oracle, PostgreSQL và MySQL. Bạn có thể chia sẻ một AWS Managed Microsoft AD trên khắp các tài khoản AWS và VPC. Để tìm hiểu thêm, hãy tham khảo Hướng dẫn dành cho quản trị viên.

Bật tính năng đăng nhập một lần cho các dịch vụ điện toán người dùng cuối AWS

Cung cấp khả năng đăng nhập một lần cho các dịch vụ Điện toán người dùng cuối AWS như Amazon Workspaces, Amazon WorkDocs, Amazon WorkLink và Amazon AppStream 2.0 để cho phép người dùng truy cập vào những dịch vụ này từ máy tính có liên kết với AWS Managed Microsoft AD mà không cần phải nhập lại thông tin đăng nhập. Để tìm hiểu thêm, hãy tham khảo Hướng dẫn dành cho quản trị viên.

Nhanh chóng cung cấp quyền truy cập liên kết vào Bảng điều khiển quản lý AWS và AWS CLI cho người dùng AD tại chỗ

Bạn có thể cấp cho người dùng AD tại chỗ quyền truy cập chỉ với một lần bấm vào Bảng điều khiển quản lý AWS và AWS CLI bằng cách chọn AWS Managed Microsoft AD làm nguồn định danh trong AWS Single Sign-On (SSO). Điều này cho phép người dùng đăng nhập bằng thông tin tài khoản AD hiện tại của họ, giả định một trong các vai trò lúc đăng nhập, cũng như truy cập và đưa ra hành động đối với các tài nguyên theo các quyền của vai trò đó. Một cách khác là dùng AWS Managed Microsoft AD với AWS Identity and Access Management (IAM) để cho phép người dùng giả định một vai trò AWS IAM. Để tìm hiểu thêm, hãy tham khảo Hướng dẫn dành cho quản trị viên.

Cấp cho người dùng AD tại chỗ quyền truy cập chỉ với một lần bấm vào các ứng dụng trên đám mây của doanh nghiệp

Bạn có thể dùng AWS Managed Microsoft AD với AWS SSO để thêm các chức năng nhà cung cấp danh tính SAML (IdP) cho AWS Managed Microsoft AD hoặc miền tin cậy của bạn. Người dùng của bạn có thể tận hưởng lợi ích từ các tiện ích tích hợp vào nhiều ứng dụng của doanh nghiệp, trong đó có Salesforce, Box và Office 365. Bạn có thể dễ dàng đặt cấu hình quyền truy cập đăng nhập một lần vào những ứng dụng này bằng cách làm theo hướng dẫn từng bước. AWS SSO hướng dẫn bạn các bước nhập URL, giấy phép và siêu dữ liệu bắt buộc. Để tìm hiểu thêm, hãy tham khảo Hướng dẫn dành cho quản trị viên.

Standard Product Icons (Features) Squid Ink
Xem các tính năng của sản phẩm

Tím hiểu thêm về các tính năng của AWS Managed Microsoft AD để hỗ trợ khối lượng công việc có sử dụng thư mục.

Tìm hiểu thêm 
Sign up for a free account
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với AWS Directory Service trên Bảng điều khiển AWS.

Đăng nhập