AWS Directory Service

Làm việc hiệu quả với dịch vụ Microsoft Active Directory được quản lý hoàn toàn

Lợi ích của Dịch vụ thư mục

Đơn giản hóa hoạt động AD, độ sẵn sàng, hoạt động bảo trì và quản lý khối lượng công việc tại chỗ của bạn.
Cải thiện thời gian ra mắt thị trường bằng cách di chuyển an toàn khối lượng công việc có sử dụng thư mục sang AWS.
Cung cấp trải nghiệm người dùng liền mạch hơn bằng cách sử dụng thông tin chứng thực Microsoft AD hiện có của bạn để truy cập tài nguyên AWS.
Nâng cao khả năng bảo mật và khả năng phục hồi của bạn với tính năng giám sát, tạo bản ghi và kết nối mạng trong Active Directory (AD) nâng cao.

Cách hoạt động

Dịch vụ thư mục của AWS dành cho Microsoft Active Directory, còn gọi là Microsoft AD được AWS quản lý, sẽ kích hoạt các khối lượng công việc nhận biết thư mục và tài nguyên AWS để sử dụng AD được quản lý trên AWS.

Sơ đồ thể hiện cách Dịch vụ thư mục của AWS giúp bạn quản lý thư mục, triển khai hoặc di chuyển ứng dụng, tích hợp với dịch vụ AWS nhận biết thư mục và quản lý quyền truy cập trong Microsoft AD được AWS quản lý.
Giới thiệu về Dịch vụ thư mục của AWS (5:31)
Tại sao nên sử dụng Dịch vụ thư mục?
Dịch vụ thư mục cung cấp nhiều lựa chọn thư mục cho khách hàng muốn sử dụng ứng dụng nhận biết được Microsoft AD hoặc Giao thức truy cập thư mục gọn nhẹ (LDAP) hiện có trên đám mây.

Trường hợp sử dụng

Di chuyển đến một cơ sở hạ tầng được quản lý, có độ sẵn sàng cao, bao gồm khả năng vá lỗi, cập nhật phần mềm và tự động thay thế bộ điều khiển miền.
Cung cấp các khối lượng công việc nhận biết được Microsoft AD cũng như nhận biết được không phải thư mục Microsoft theo nhu cầu để bạn có thể cải thiện thời gian tiếp cận thị trường.
Cung cấp liền mạch quyền truy cập của người dùng vào các tài nguyên AWS của bạn, chẳng hạn như Amazon Connect, Amazon QuickSight, Amazon WorkSpaces và những ứng dụng kinh doanh của bên thứ ba.
Triển khai Microsoft AD trên nhiều Khu vực AWS và tài khoản AWS để truy cập vào các ứng dụng nhận biết được AD và dịch vụ AWS.

Khám phá thêm về AWS