AWS Elastic Disaster Recovery

Phục hồi ứng dụng sang AWS với khả năng điều chỉnh quy mô, tiết kiệm chi phí

Tiết kiệm chi phí bằng cách loại bỏ các tài nguyên của trang web phục hồi không hoạt động và chỉ thanh toán cho toàn bộ trang web phục hồi sau thảm họa của bạn khi cần thiết.

Phục hồi các ứng dụng của bạn trong vòng vài phút, ở trạng thái mới nhất hoặc từ thời điểm trước đó.

Sử dụng quy trình thống nhất để kiểm thử, phục hồi và khôi phục nhiều ứng dụng mà không cần bộ kỹ năng chuyên sâu.

Tự động hóa các hành động như cấu hình môi trường của bạn, dọn dẹp tài nguyên thử nghiệm hoặc kích hoạt các công cụ giám sát trên các phiên bản đã khởi chạy.

Cách thức hoạt động

AWS Elastic Disaster Recovery (AWS DRS) giúp giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động và mất dữ liệu nhờ khả năng phục hồi các ứng dụng tại chỗ và trên đám mây một cách nhanh chóng, đáng tin cậy bằng cách sử dụng kho lưu trữ có mức chi phí hợp lý, tài nguyên điện toán tối thiểu và phục hồi về một thời điểm.
Thiết lập AWS Elastic Disaster Recovery trên máy chủ nguồn của bạn để bắt đầu sao chép dữ liệu an toàn. Dữ liệu của bạn được sao chép sang mạng con của khu vực dịch chuyển trong tài khoản AWS của bạn, ở Khu vực AWS mà bạn chọn. Thiết kế khu vực dịch chuyển giúp giảm chi phí bằng cách sử dụng kho lưu trữ có mức chi phí hợp lý và tài nguyên điện toán tối thiểu để duy trì việc sao chép liên tục. Bạn có thể thực hiện các kiểm tra không gián đoạn để xác nhận rằng việc triển khai đã hoàn tất. Trong quá trình hoạt động bình thường, hãy duy trì độ sẵn sàng bằng cách giám sát việc sao chép và thực hiện định kỳ các cuộc diễn tập phục hồi và khôi phục không gián đoạn. Nếu cần phục hồi ứng dụng, bạn có thể khởi chạy các phiên bản phục hồi trên AWS trong vòng vài phút, sử dụng trạng thái máy chủ mới nhất hoặc thời điểm trước đó. Sau khi các ứng dụng của bạn chạy trên AWS, bạn có thể chọn giữ chúng ở đó hoặc bạn có thể bắt đầu sao chép dữ liệu trở lại trang web chính của mình khi sự cố được giải quyết. Bạn có thể khôi phục về trang web chính của mình bất cứ khi nào sẵn sàng.

Trường hợp sử dụng

Tại chỗ sang AWS

Nhanh chóng phục hồi hoạt động sau các sự kiện không mong muốn như sự cố phần mềm hoặc lỗi phần cứng trung tâm dữ liệu. AWS DRS cho phép đạt được RPO chỉ vài giây và RTO chỉ vài phút.

Đám mây sang AWS

Sử dụng AWS làm trang web phục hồi của bạn để tăng khả năng phục hồi cũng như đáp ứng các yêu cầu về tuân thủ. AWS DRS chuyển đổi các ứng dụng dựa trên đám mây của bạn để chạy riêng trên AWS.

Giữa các khu vực AWS

Tăng khả năng phục hồi và giúp đáp ứng các mục tiêu về mức độ sẵn sàng của các ứng dụng dựa trên AWS của bạn, sử dụng AWS DRS để phục hồi các ứng dụng ở một Khu vực AWS khác.

Cách bắt đầu sử dụng

Bắt đầu sử dụng AWS Elastic Disaster Recovery

Bắt đầu sao chép máy chủ của bạn sang AWS.

Đăng nhập vào tài khoản của bạn »

Tìm hiểu thêm về giá

Tìm hiểu cách giảm chi phí bằng cách sử dụng AWS làm trang web phục hồi.

Truy cập vào trang định giá »

Khám phá khóa đào tạo trực tuyến

Tìm hiểu cách thiết lập và vận hành AWS Elastic Disaster Recovery.

Tham gia khóa đào tạo miễn phí »

Khám phá thêm về AWS