Nhiều doanh nghiệp đang sử dụng Đám mây AWS để có thể phục hồi sau thảm họa nhanh hơn các hệ thống CNTT tối quan trọng của họ mà không phải mất thêm phí tổn của việc duy trì cơ sở vật lý phụ. Đám mây AWS hỗ trợ nhiều kiến trúc phục hồi sau thảm họa (DR) phổ biến từ các môi trường theo kiểu "phương hướng chuẩn" có thể thích hợp với các trường hợp hư hỏng trung tâm dữ liệu khối lượng công việc của khách hàng quy mô nhỏ đến các môi trường theo kiểu "chờ thường trực" cho phép chuyển đổi dự phòng nhanh chóng với quy mô lớn. Với nhiều trung tâm dữ liệu ở nhiều Khu vực trên khắp thế giới, AWS cung cấp một bộ dịch vụ phục hồi sau thảm họa trên nền tảng đám mây có khả năng phục hồi nhanh chóng cơ sở hạ tầng CNTT và dữ liệu của bạn.

Đăng ký miễn phí

Tìm hiểu cách kiến tạo DR trên Đám mây AWS.

Đọc báo cáo nghiên cứu chuyên sâu »

"Mở ra khả năng phục hồi sau thảm họa tiết kiệm chi phí"

– Enterprise Strategy Group.

Đọc báo cáo nghiên cứu chuyên sâu »

"Lưu trữ tệp trên đám mây ít tốn chi phí hơn so với lưu trữ nội bộ"

– Forrester.

Đọc báo cáo »


Giảm đến 50% chi phí phục hồi sau thảm họa.

Triển khai phục hồi sau thảm họa nhanh chóng với chi phí chỉ bằng một phần.

Haven Power được tiếp thêm sức mạnh với khả năng phục hồi sau thảm họa trên Đám mây AWS.


Lưu trữ và truy xuất tệp trên ổ đĩa tốc độ cao.

Loại bỏ chi phí liên quan đến việc vận chuyển, bảo quản và truy xuất phương tiện băng từ và phần mềm sao lưu bằng băng liên quan.

Khả năng truy xuất nhanh tệp giúp bạn tránh được các khoản phạt vì trễ hạn tuân thủ.

Thêm bất kỳ lượng dữ liệu nào một cách nhanh chóng. Dễ dàng kết thúc hiệu lực và xóa mà không phải xử lý phương tiện.

Nền tảng phục hồi sau thảm họa đám mây bảo mật và bền bỉ với nhiều chứng nhận và kiểm tra được ngành công nhận.

Nhà cung cấp giải pháp AWS và các đối tác tích hợp hệ thống sẽ giúp bạn triển khai.