Với Amazon EC2 Elastic GPU, bạn chỉ phải trả tiền cho những gì mình sử dụng. Giá Elastic GPU được niêm yết bên dưới.

Kích cỡ Elastic GPU

Bộ nhớ GPU

Giá

eg1.medium

1 GiB

0,05 USD/giờ

eg1.large

2 GiB

0,1 USD/giờ

eg1.xlarge

4 GiB

0,2 USD/giờ

eg1.2xlarge

8 GiB

0,4 USD/giờ

Kích cỡ Elastic GPU

Bộ nhớ GPU

Giá

eg1.medium

1 GiB

0.05 USD/giờ

eg1.large

2 GiB

0.1 USD/giờ

eg1.xlarge

4 GiB

0.2 USD/giờ

eg1.2xlarge

8 GiB

0.4 USD/giờ

Kích cỡ Elastic GPU

Bộ nhớ GPU

Giá

eg1.medium

1 GiB

0,093 USD/giờ

eg1.large

2 GiB

0,186 USD/giờ

eg1.xlarge

4 GiB

0,372 USD/giờ

eg1.2xlarge

8 GiB

0,744 USD/giờ

Kích cỡ Elastic GPU

Bộ nhớ GPU

Giá

eg1.medium

1 GiB

0,089 USD/giờ

eg1.large

2 GiB

0,178 USD/giờ

eg1.xlarge

4 GiB

0,356 USD/giờ

eg1.2xlarge

8 GiB

0,712 USD/giờ

Kích cỡ Elastic GPU

Bộ nhớ GPU

Giá

eg1.medium

1 GiB

0,103 USD/giờ

eg1.large

2 GiB

0,206 USD/giờ

eg1.xlarge

4 GiB

0,412 USD/giờ

eg1.2xlarge

8 GiB

0,824 USD/giờ

Kích cỡ Elastic GPU

Bộ nhớ GPU

Giá

eg1.medium

1 GiB

0.093 USD/giờ

eg1.large

2 GiB

0.186 USD/giờ

eg1.xlarge

4 GiB

0.372 USD/giờ

eg1.2xlarge

8 GiB

0.744 USD/giờ

Kích cỡ Elastic GPU

Bộ nhớ GPU

Giá

eg1.medium

1 GiB

0,054 USD/giờ

eg1.large

2 GiB

0,108 USD/giờ

eg1.xlarge

4 GiB

0,216 USD/giờ

eg1.2xlarge

8 GiB

0,432 USD/giờ

*Phí Elastic GPU được tính theo lượng sử dụng thực tế theo bảng giá được niêm yết bên trên, bất kể tùy chọn mua (phiên bản theo yêu cầu hay dự trữ) phiên bản EC2 sử dụng Elastic GPU.

*Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm. 

 

Chạy Phiên bản Amazon EC2 miễn phí

Dùng thử Amazon EC2 miễn phí

Bậc miễn phí của AWS bao gồm 750 giờ phiên bản Linux và Windows t2.micro mỗi tháng trong một năm. Để duy trì Bậc miễn phí, hãy chỉ sử dụng các phiên bản EC2 Micro.

Xem chi tiết về Bậc miễn phí của AWS »