Cố vấn Phiên bản dùng ngay

Cố vấn phiên bản dùng ngay giúp bạn xác định các tập hợp có ít khả năng bị gián đoạn nhất và cung cấp khoản tiết kiệm bạn nhận được nhiều hơn so với tốc độ theo yêu cầu. Bạn nên cân nhắc khả năng chịu đựng gián đoạn của ứng dụng và mục tiêu tiết kiệm chi phí của bạn khi chọn một phiên bản Spot. Tỷ lệ gián đoạn càng thấp, các Phiên bản dùng ngay của bạn có khả năng chạy càng lâu.

Lời khuyên: Triển khai ứng dụng của bạn trên nhiều loại phiên bản sẽ tăng độ sẵn sàng hơn nữa. Cân nhắc sử dụng Tự động điều chỉnh quy mô EC2 giúp đa dạng hóa trên nhiều loại phiên bản và vùng sẵn sàng dễ dàng hơn.

Chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu với các loại phiên bản có tần suất bị gián đoạn thấp hơn và thêm nhiều loại phiên bản hơn khi bạn cải thiện tính linh hoạt và khả năng chịu lỗi tốt của ứng dụng. Xem phần Các phương pháp hay nhất để biết các mẹo và thủ thuật khác.

Tần suất gián đoạn trung bình trên tất cả các loại Khu vực và phiên bản là dưới 5%.

Chạy Phiên bản Amazon EC2 miễn phí


Bậc miễn phí của AWS bao gồm 750 giờ phiên bản Linux và Windows t2.micro mỗi tháng trong một năm. Để duy trì Bậc miễn phí, hãy chỉ sử dụng các phiên bản EC2 Micro.


* Phần chi phí tiết kiệm so với phiên bản Theo nhu cầu được tính trong 30 ngày gần nhất. Xin lưu ý rằng dữ liệu lịch sử giá được tính trung bình trên các Vùng sẵn sàng và có thể bị trì hoãn. Để xem giá phiên bản Dùng ngay hiện tại, hãy truy cập Lịch sử giá phiên bản Dùng ngay trong Bảng điều khiển quản lý AWS để biết thông tin giá mới nhất cho từng Vùng sẵn sàng.

Ghi chú:
Tần suất gián đoạn thể hiện tốc độ mà phiên bản Dùng ngay đã lấy lại công suất trong tháng liên tiếp trước. Điều đó nằm trong phạm vi < 5%, 5-10%, 10-15%, 15-20% và > 20%.

Để biết thêm ví dụ về cách sử dụng lịch sử giá phiên bản Dùng ngay để xây dựng các ứng dụng nhận biết giá, vui lòng truy cập (aws-spot-labs).