Cố vấn phiên bản spot giúp bạn xác định các tập hợp có ít khả năng bị gián đoạn nhất và cung cấp khoản tiết kiệm bạn nhận được nhiều hơn so với tốc độ theo yêu cầu. Bạn nên cân nhắc khả năng chịu đựng gián đoạn của ứng dụng và mục tiêu tiết kiệm chi phí của bạn khi chọn một phiên bản Spot. Tốc độ gián đoạn của bạn càng thấp, các phiên bản Spot của bạn có khả năng chạy càng lâu.

Lời khuyên: Triển khai ứng dụng của bạn qua nhiều loại phiên bản sẽ tăng độ khả dụng hơn nữa. Cân nhắc sử dụng EC2 Autoscaling giúp đa dạng hóa trên nhiều loại phiên bản và vùng sẵn sàng dễ dàng hơn.

Chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu với các loại phiên bản có tần suất bị gián đoạn thấp hơn và thêm nhiều loại phiên bản hơn khi bạn cải thiện tính linh hoạt và khả năng chịu lỗi tốt của ứng dụng. Xem phần Các phương pháp hay nhất để biết các mẹo và thủ thuật khác.

Tần suất gián đoạn trung bình trên tất cả các loại Khu vực và phiên bản là avg_rate.

Chạy Phiên bản Amazon EC2 miễn phí

Dùng thử Amazon EC2 miễn phí

Bậc miễn phí của AWS bao gồm 750 giờ phiên bản Linux và Windows t2.micro mỗi tháng trong một năm. Để duy trì Bậc miễn phí, hãy chỉ sử dụng các phiên bản EC2 Micro.

Xem chi tiết về Bậc miễn phí của AWS »

Bộ lọc loại phiên bản:
Loại phiên bản vCPU Bộ nhớ GiB Tiết kiệm hơn so với phiên bản Theo yêu cầu* Tần suất gián đoạn
Không có kết quả nào phù hợp với tiêu chí của bạn.
Hiển thị tất cả {{count}} loại phiên bản
Hiển thị {{count}} loại phiên bản hàng đầu
* Tiết kiệm so với Theo yêu cầu được tính trong 30 ngày qua. Xin lưu ý rằng dữ liệu lịch sử giá được tính trung bình trên các Vùng sẵn sàng và có thể bị trì hoãn. Để xem giá spot hiện tại, hãy truy cập Lịch sử giá spot trong Bảng điều khiển quản lý AWS để biết thông tin giá mới nhất cho từng Vùng sẵn sàng.

Ghi chú:
Tần suất gián đoạn thể hiện tốc độ mà Spot đã lấy lại công suất trong tháng theo dõi. Điều đó nằm trong phạm vi <5%, 5-10%, 10-15%, 15-20% và >20%.

Để biết thêm ví dụ về cách sử dụng lịch sử giá Spot để xây dựng các ứng dụng nhận biết giá, vui lòng truy cập (aws-spot-labs).