Bộ cân bằng tải mạng

Cân bằng tải Giao thức điều khiển truyền tải, Giao thức dữ liệu người dùng và lưu lượng truy cập Bảo mật lớp truyền tải với hiệu năng cao.

Bộ cân bằng tải mạng hoạt động ở cấp độ kết nối (Lớp 4), định tuyến kết nối đến mục tiêu (các phiên bản Amazon EC2, vi dịch vụ và bộ chứa) trong Amazon VPC, dựa trên dữ liệu giao thức IP. Là lựa chọn lý tưởng để cân bằng tải lưu lượng truy cập TCP và UDP, Bộ cân bằng tải mạng có khả năng xử lý hàng triệu yêu cầu trên giây mà vẫn duy trì được độ trễ siêu thấp. Bộ cân bằng tải mạng được tối ưu hóa để xử lý các mẫu lưu lượng truy cập đột ngột và dễ biến động trong khi chỉ sử dụng một địa chỉ IP tĩnh duy nhất trên mỗi Vùng sẵn sàng. Dịch vụ này được tích hợp với các dịch vụ AWS phổ biến khác như Tự động điều chỉnh quy mô, Dịch vụ bộ chứa EC2 (ECS) của Amazon, Amazon CloudFormation và Trình quản lý chứng chỉ của AWS (ACM).

Tính năng

Cân bằng tải lớp 4 dựa trên kết nối
Bạn có thể cân bằng tải lưu lượng truy cập TCP và UDP, định tuyến kết nối đến các mục tiêu - các phiên bản Amazon EC2, vi dịch vụ và bộ chứa.

Giảm tải TLS
Bộ cân bằng tải mạng hỗ trợ chấm dứt phiên TLS của máy khách. Điều này giúp bạn giảm tải các tác vụ chấm dứt TLS nhờ bộ cân bằng tải, đồng thời giữ nguyên địa chỉ IP nguồn cho các ứng dụng back-end của bạn. Bạn có thể chọn từ các chính sách bảo mật định sẵn cho trình xử lý sự kiện TLS của mình để đáp ứng các tiêu chuẩn tuân thủ và bảo mật. Trình quản lý chứng chỉ của AWS (ACM) hoặc Quản lý danh tính và truy cập (IAM) trong AWS có thể được sử dụng để quản lý chứng chỉ máy chủ của bạn.

Bạn có thể sử dụng SNI để phục vụ nhiều trang web an toàn bằng cách sử dụng một trình xử lý sự kiện TLS duy nhất. Nếu tên máy chủ trong máy khách khớp với nhiều chứng chỉ, bộ cân bằng tải sẽ chọn chứng chỉ tốt nhất để sử dụng dựa trên thuật toán lựa chọn thông minh.

Phiên dính
Các phiên dính (tính bám dính IP nguồn) đóng vai trò là cơ chế định tuyến các yêu cầu từ cùng một máy khách đến cùng một đích. Tính chất dính được định nghĩa ở cấp độ nhóm đích.

Độ trễ thấp
Bộ cân bằng tải mạng mang đến độ trễ cực kỳ thấp cho những ứng dụng có đòi hỏi cao về độ trễ.

Bảo toàn địa chỉ IP nguồn
Network Load Balancer bảo toàn IP nguồn từ phía máy khách, cho phép lớp back-end xem địa chỉ IP của máy khách. Tính năng này sau đó có thể được các ứng dụng khác sử dụng để tiếp tục xử lý.

Hỗ trợ IP tĩnh
Bộ cân bằng tải mạng tự động cung cấp IP tĩnh trên mỗi Vùng sẵn sàng (mạng con) mà các ứng dụng có thể sử dụng làm IP front-end của bộ cân bằng tải.

Hỗ trợ IP động
Bộ cân bằng tải mạng cũng mang đến cho bạn tùy chọn gán một IP linh hoạt trên mỗi Vùng sẵn sàng (mạng con), qua đó cung cấp IP cố định cho riêng bạn.

Chuyển đổi dự phòng DNS
Nếu không có mục tiêu khỏe mạnh nào đăng ký với Bộ cân bằng tải mạng hoặc nếu các nút Bộ cân bằng tải mạng ở một vùng nhất định không khỏe mạnh, Amazon Route 53 sẽ hướng lưu lượng truy cập đến các nút bộ cân bằng tải ở các Vùng sẵn sàng khác.

Tích hợp với Amazon Route 53
Trong trường hợp Bộ cân bằng tải mạng không phản hồi, việc tích hợp với Route 53 sẽ xóa địa chỉ IP của bộ cân bằng tải không sẵn sàng khỏi dịch vụ và hướng lưu lượng truy cập sang một Bộ cân bằng tải mạng thay thế ở khu vực khác.

Tích hợp với Dịch vụ AWS
Bộ cân bằng tải mạng được tích hợp với các dịch vụ AWS khác như Tự động điều chỉnh quy mô, Dịch vụ bộ chứa linh hoạt (ECS), CloudFormation, Elastic BeanStalk, CloudWatch, Config, CloudTrail, CodeDeploy và Trình quản lý chứng chỉ của AWS (ACM).

Kết nối TCP lâu dài
Bộ cân bằng tải mạng hỗ trợ kết nối TCP lâu dài lý tưởng cho loại ứng dụng WebSocket.

Hỗ trợ API trung tâm
Bộ cân bằng tải mạng sử dụng cùng API với Trình cân bằng tải ứng dụng. Điều này sẽ cho phép bạn làm việc với các nhóm mục tiêu, kiểm tra tình trạng và cân bằng tải trên nhiều cổng trong cùng một phiên bản Amazon EC2 để hỗ trợ các ứng dụng được bộ chứa hóa.

Cách ly theo vùng
Network Load Balancer được thiết kế cho các kiến trúc ứng dụng trong một vùng duy nhất. Nếu có cấu phần nào trong Vùng sẵn sàng gặp sự cố, chúng tôi sẽ tự động chuyển đổi dự phòng sang các Vùng sẵn sàng mạnh khác. Dù chúng tôi khuyên khách hàng nên cấu hình bộ cân bằng tải và các mục tiêu trong nhiều Vùng sẵn sàng để đạt được độ sẵn sàng cao, bạn vẫn có thể kích hoạt Bộ cân bằng tải mạng trong một Vùng sẵn sàng duy nhất để hỗ trợ các kiến trúc đòi hỏi cách ly theo vùng.

Tìm hiểu thêm về Cân bằng tải linh hoạt

Truy cập trang tính năng.

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu với Elastic Load Balancing trong Bảng điều khiển AWS.

Đăng nhập