Xây dựng tích hợp ứng dụng

miễn phí trên AWS

Những sản phẩm và dịch vụ miễn phí mà bạn cần để tích hợp các hệ thống phân tán và ứng dụng phi máy chủ trên đám mây

Tìm hiểu thêm về Tích hợp ứng dụng 

Lợi ích của sản phẩm

Tích hợp ứng dụng trên AWS là một bộ dịch vụ cho phép giao tiếp giữa các thành phần được tách riêng trong vi dịch vụ, hệ thống phân tán và các ứng dụng phi máy chủ. Bạn không cần phải tái cấu trúc toàn bộ kiến trúc của mình để đạt được lợi ích - việc phân tách ứng dụng ở bất kỳ quy mô nào cũng có thể làm giảm tác động của các thay đổi, giúp dễ dàng cập nhật và nhanh chóng phát hành tính năng mới hơn.

Quản lý API
Xây dựng, triển khai và quản lý API ở bất kỳ quy mô nào.
Nhắn tin
Chủ đề tin nhắn được quản lý cho cơ chế phát hành/đăng ký, hàng đợi và dịch vụ truyền tải.
Quy trình làm việc
Điều phối dành cho ứng dụng phân tán.
Các sản phẩm miễn phí

 Xây dựng các giải pháp tích hợp ứng dụng bằng những ưu đãi sản phẩm này từ Bậc miễn phí của AWS.

Quản lý API

SẢN PHẨM  MÔ TẢ  CHI TIẾT VỀ ƯU ĐÃI CHO BẬC MIỄN PHÍ ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM 
Cổng API Amazon

Quản lý API
Tạo, phát hành, duy trì, theo dõi và bảo mật API REST và Websocket ở mọi quy mô.
12 THÁNG MIỄN PHÍ

1 triệu lệnh gọi API được tiếp nhận
mỗi tháng 
Định giá Cổng API Amazon 
AWS AppSync

Quản lý API GraphQL
Tạo, phát hành, duy trì, theo dõi và bảo mật API GraphQL và Gói đăng ký ở mọi quy mô.   12 THÁNG MIỄN PHÍ

Bậc miễn phí cho phép bạn sử dụng miễn phí trong 12 tháng với mức dùng hàng tháng như dưới đây:

250.000 hoạt động truy vấn hoặc điều chỉnh dữ liệu

250.000 lần cập nhật theo thời gian thực

600.000 phút kết nối 
Định giá AWS AppSync 

Nhắn tin

SẢN PHẨM  MÔ TẢ  CHI TIẾT VỀ ƯU ĐÃI CHO BẬC MIỄN PHÍ ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM 
Dịch vụ thông báo đơn giản (SNS) của Amazon

Phát hành/Đăng ký tin nhắn
Thông báo đẩy bằng cơ chế phát hành/đăng ký, SMS, email và di động với thông lượng cao đáng tin cậy
LUÔN MIỄN PHÍ

1.000.000
lượt phát hành

100.000 lượt phân phối qua HTTP/S

1.000
lượt phân phối qua email

Định giá Amazon SNS
Dịch vụ hàng đợi đơn giản (SQS) của Amazon

Hàng đợi tin nhắn
Hàng đợi tin nhắn có chức năng gửi, lưu trữ và nhận tin nhắn giữa các thành phần ứng dụng ở bất cứ dung lượng nào   LUÔN MIỄN PHÍ

1.000.000
yêu cầu 
Định giá Amazon SQS 
Amazon MQ

Trình truyền tải tin nhắn
Dịch vụ truyền tải tin nhắn được quản lý cho Apache ActiveMQ và RabbitMQ giúp dễ dàng di chuyển và cho phép sử dụng các kiến trúc lai  12 THÁNG MIỄN PHÍ

750 giờ
sử dụng trình truyền tải mq.t2.micro hoặc mq.t3 đơn phiên bản mỗi tháng

5 GB dung lượng lưu trữ trên Amazon EFS mỗi tháng cho ActiveMQ và 20 GB dung lượng lưu trữ trên Amazon EBS cho RabbitMQ 
Định giá Amazon MQ

Quy trình làm việc

SẢN PHẨM  MÔ TẢ  CHI TIẾT VỀ ƯU ĐÃI CHO BẬC MIỄN PHÍ ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM 

AWS Step Functions

Quy trình làm việc trực quan

Điều phối nhiều dịch vụ AWS thành quy trình làm việc phi máy chủ để bạn có thể nhanh chóng xây dựng và cập nhật ứng dụng

LUÔN MIỄN PHÍ

4.000 lượt chuyển đổi trạng thái mỗi tháng

Định giá AWS Step Functions

Tìm hiểu thêm về việc xây dựng Tích hợp ứng dụng

Duyệt qua bộ sưu tập video và hướng dẫn của chúng tôi để nâng cao kiến thức cũng như chuyên môn của bạn về AWS

 • Video
 • Tạo API GraphQL AWS AppSync đầu tiên của bạn (2:33)
  Giới thiệu về AWS Step Functions (2:27)
  Giới thiệu về Amazon MQ (2:33)
  Kiến trúc định hướng theo sự kiện phi máy chủ có thể điều chỉnh quy mô với AWS SNS, SQS & Lambda (32:48)
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn

  Bắt đầu bằng những hướng dẫn miễn phí và đơn giản này để khám phá tích hợp ứng dụng

  Bắt đầu sử dụng Cổng API Amazon

  Trong phần luyện tập mở đầu này, bạn sẽ tạo một API phi máy chủ. API phi máy chủ cho phép bạn tập trung vào các ứng dụng của mình thay vì dành thời gian để cung cấp và quản lý máy chủ.

  Tìm hiểu thêm »

  Bắt đầu sử dụng AWS AppSync

  Trong hội thảo này, bạn sẽ được khám phá chức năng của AWS AppSync. Hội thảo sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn từ việc quản lý dịch vụ trong bảng điều khiển AWS đến triển khai chức năng nâng cao bằng AWS CDK.

  Tìm hiểu thêm »

  Bắt đầu sử dụng Amazon SNS

  Hướng dẫn này giúp bạn quen thuộc hơn với Amazon SNS bằng cách hướng dẫn bạn phương thức quản lý chủ đề, lượt đăng ký và tin nhắn bằng bảng điều khiển Amazon SNS.

  Tìm hiểu thêm »

  Gửi tin nhắn giữa các ứng dụng phân tán bằng Dịch vụ hàng đợi đơn giản (SQS) của Amazon

  Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách thiết lập nhắn tin không đồng bộ bằng Dịch vụ hàng đợi đơn giản của Amazon. Bạn sẽ sử dụng bảng điều khiển Amazon SQS để tạo và định cấu hình hàng đợi tin nhắn, gửi tin nhắn, nhận và xóa tin nhắn đó, sau đó xóa hàng đợi.

  Tìm hiểu thêm »

  Tạo trình truyền tải tin nhắn được kết nối bằng Amazon MQ

  Trong phần hướng dẫn này, bạn sẽ tạo một trình truyền tải tin nhắn Amazon MQ và sử dụng Dịch vụ thông báo Java (JMS) để tạo kết nối giữa một ứng dụng Java và trình truyền tải đó. Ta sẽ dùng Java vì loại này có phạm vi sử dụng rộng nhất trong các trình chuyển tiếp thương mại, nhưng trong thực tế, bạn có thể dùng ngôn ngữ khác. Sau khi tạo trình truyền tải, bạn sẽ tạo hàng đợi, rồi gửi tin nhắn.

  Tìm hiểu thêm »

  Làm thế nào để tạo quy trình làm việc phi máy chủ bằng AWS Step Functions và AWS Lambda?

  Trong phần hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng AWS Step Functions để thiết kế và chạy một quy trình làm việc phi máy chủ có khả năng điều phối nhiều hàm AWS Lambda.

  Tìm hiểu thêm »

Xây dựng tích hợp ứng dụng miễn phí trên AWS

Những sản phẩm và dịch vụ miễn phí mà bạn cần để tích hợp các hệ thống phân tán và ứng dụng phi máy chủ trên đám mây

Tìm hiểu các lợi ích khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi

Xây dựng, triển khai và quản lý API ở bất kỳ quy mô nào.

Chủ đề tin nhắn được quản lý cho cơ chế phát hành/đăng ký, hàng đợi và dịch vụ truyền tải.

Điều phối dành cho ứng dụng phân tán.

Các sản phẩm miễn phí

Xây dựng các giải pháp tích hợp ứng dụng bằng những ưu đãi sản phẩm này từ Bậc miễn phí của AWS.

Quản lý API
Cổng API Amazon
Tạo, phát hành, duy trì, theo dõi và bảo mật API REST và Websocket ở mọi quy mô.
12 THÁNG MIỄN PHÍ

1 triệu lệnh gọi API được tiếp nhận mỗi tháng

Định giá Cổng API Amazon »
AWS AppSync
Tạo, phát hành, duy trì, theo dõi và bảo mật API GraphQL và Gói đăng ký ở mọi quy mô.
12 THÁNG MIỄN PHÍ

250.000 hoạt động truy vấn hoặc điều chỉnh dữ liệu

250.000 lần cập nhật theo thời gian thực

600.000 phút kết nối

Định giá AWS AppSync »
Nhắn tin
Dịch vụ thông báo đơn giản (SNS) của Amazon
Thông báo đẩy bằng cơ chế phát hành/đăng ký, SMS, email và di động với thông lượng cao đáng tin cậy.
LUÔN MIỄN PHÍ

1.000.000 lượt phát hành

100.000 lượt phân phối qua HTTP/S

1.000 lượt phân phối qua email

Định giá Amazon SNS »
Dịch vụ hàng đợi đơn giản (SQS) của Amazon
Hàng đợi tin nhắn có chức năng gửi, lưu trữ và nhận tin nhắn giữa các thành phần ứng dụng ở bất cứ dung lượng nào.
LUÔN MIỄN PHÍ

1.000.000 yêu cầu

Định giá Amazon SQS »
AWS Lambda
Amazon MQ
Dịch vụ truyền tải tin nhắn được quản lý cho Apache ActiveMQ và RabbitMQ giúp dễ dàng di chuyển và cho phép sử dụng các kiến trúc lai.
12 THÁNG MIỄN PHÍ

750 giờ sử dụng trình truyền tải mq.t2.micro hoặc mq.t3 đơn phiên bản mỗi tháng

5 GB dung lượng lưu trữ trên Amazon EFS mỗi tháng cho ActiveMQ và 20 GB dung lượng lưu trữ trên Amazon EBS cho RabbitMQ

Định giá Amazon MQ »
Quy trình làm việc
AWS Step Functions
Điều phối nhiều dịch vụ AWS thành quy trình làm việc phi máy chủ để bạn có thể nhanh chóng xây dựng và cập nhật ứng dụng.
LUÔN MIỄN PHÍ

4.000 lượt chuyển đổi trạng thái mỗi tháng

Định giá AWS Step Functions »

Tìm hiểu thêm về việc xây dựng Tích hợp ứng dụng

 • Video
 • Tạo API GraphQL AWS AppSync đầu tiên của bạn (2:33)
  Giới thiệu về AWS Step Functions (2:27)
  Giới thiệu về Amazon MQ (2:33)
  Kiến trúc định hướng theo sự kiện phi máy chủ có thể điều chỉnh quy mô với AWS SNS, SQS & Lambda (32:48)
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn

  Bắt đầu bằng những hướng dẫn miễn phí và đơn giản này để khám phá tích hợp ứng dụng

  Bắt đầu sử dụng Cổng API Amazon

  Trong phần luyện tập mở đầu này, bạn sẽ tạo một API phi máy chủ. API phi máy chủ cho phép bạn tập trung vào các ứng dụng của mình thay vì dành thời gian để cung cấp và quản lý máy chủ.

  Bắt đầu sử dụng AWS AppSync

  Trong hội thảo này, bạn sẽ được khám phá chức năng của AWS AppSync. Hội thảo sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn từ việc quản lý dịch vụ trong bảng điều khiển AWS đến triển khai chức năng nâng cao bằng AWS CDK.

  Bắt đầu sử dụng Amazon SNS

  Hướng dẫn này giúp bạn quen thuộc hơn với Amazon SNS bằng cách hướng dẫn bạn phương thức quản lý chủ đề, lượt đăng ký và tin nhắn bằng bảng điều khiển Amazon SNS.

  Gửi tin nhắn giữa các ứng dụng phân tán bằng Dịch vụ hàng đợi đơn giản (SQS) của Amazon

  Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách thiết lập nhắn tin không đồng bộ bằng Dịch vụ hàng đợi đơn giản của Amazon. Bạn sẽ sử dụng bảng điều khiển Amazon SQS để tạo và định cấu hình hàng đợi tin nhắn, gửi tin nhắn, nhận và xóa tin nhắn đó, sau đó xóa hàng đợi.

  Tạo trình truyền tải tin nhắn được kết nối bằng Amazon MQ

  Trong phần hướng dẫn này, bạn sẽ tạo một trình truyền tải tin nhắn Amazon MQ và sử dụng Dịch vụ thông báo Java (JMS) để tạo kết nối giữa một ứng dụng Java và trình truyền tải đó. Ta sẽ dùng Java vì loại này có phạm vi sử dụng rộng nhất trong các trình chuyển tiếp thương mại, nhưng trong thực tế, bạn có thể dùng ngôn ngữ khác. Sau khi tạo trình truyền tải, bạn sẽ tạo hàng đợi, rồi gửi tin nhắn.

  Làm thế nào để tạo quy trình làm việc phi máy chủ bằng AWS Step Functions và AWS Lambda?

  Trong phần hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng AWS Step Functions để thiết kế và chạy một quy trình làm việc phi máy chủ có khả năng điều phối nhiều hàm AWS Lambda.

Bậc miễn phí của AWS

Bậc miễn phí của AWS mang đến cho người dùng cơ hội khám phá các sản phẩm miễn phí, cùng các ưu đãi bao gồm các sản phẩm luôn miễn phí, miễn phí trong 12 háng và bản dùng thử miễn phí thời hạn ngắn.

Bắt đầu

Việc tạo tài khoản AWS hoàn toàn miễn phí và cho bạn quyền sử dụng ngay Bậc miễn phí của AWS.