Công cụ và tài nguyên DevOps miễn phí trên AWS

Tài nguyên công cụ và cơ sở hạ tầng dành cho người thao tác với DevOps

Lợi ích của sản phẩm

AWS cung cấp nhiều dịch vụ linh hoạt giúp các công ty và các đội ngũ xây dựng sản phẩm trên quy mô lớn, nhanh chóng và đáng tin cậy.

Tự động hóa

Xây dựng nhanh hơn và hiệu quả hơn bằng cách sử dụng các dịch vụ AWS để tự động hóa các tác vụ và quy trình thủ công tốn thời gian.

Bảo mật

Duy trì các biện pháp kiểm soát phòng ngừa để phát hiện sớm rủi ro, đồng thời thiết lập quyền và chính sách của người dùng để kiểm soát chi tiết những người có thể truy cập tài nguyên, cũng như thời điểm và cách thức truy cập. 

Mở rộng quy mô

Quản lý một phiên bản hoặc mở rộng lên hàng nghìn phiên bản bằng cách sử dụng các dịch vụ AWS để tận dụng tối đa tài nguyên điện toán linh hoạt, đơn giản hóa việc cung cấp, đặt cấu hình và mở rộng quy mô.

Tốc độ

Mỗi dịch vụ AWS đều sẵn sàng sử dụng ngay nếu bạn có tài khoản AWS. Không yêu cầu phải thiết lập hay cài đặt phần mềm.

Lưu trữ mã nguồn ứng dụng của bạn một cách bảo mật, đồng thời xây dựng, kiểm tra và triển khai ứng dụng lên AWS hoặc môi trường tại chỗ của bạn.

Xây dựng và triển khai kiến trúc vi dịch vụ sử dụng các bộ chứa hoặc điện toán phi máy chủ.

Cung cấp, đặt cấu hình và quản lý các tài nguyên cơ sở hạ tầng AWS của bạn bằng mã và mẫu có thể sử dụng lại được.  

Ghi nhật ký, giám sát hiệu suất của ứng dụng và cơ sở hạ tầng gần sát với thời gian thực.

Lưu trữ các kho Git bảo mật, có quy mô mang tính linh hoạt cao trên đám mây.

Tài nguyên DevOps có sẵn trên Bậc miễn phí của AWS

Bậc miễn phí của AWS cung cấp lựa chọn về các tài nguyên công cụ và cơ sở hạ tầng dành cho người thao tác với DevOps. Khám phá các sản phẩm bên dưới để xem dịch vụ nào phù hợp với nhu cầu của bạn.

Tích hợp liên tục và phân phối liên tục
SẢN PHẨM
MÔ TẢ
CHI TIẾT VỀ SẢN PHẨM BẬC MIỄN PHÍ
ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM
Tích hợp liên tục

 

Dịch vụ dựng được quản lý hoàn toàn chuyên dựng và kiểm thử mã trên đám mây.  

LUÔN MIỄN PHÍ

100 phút dựng mỗi tháng sử dụng loại điện toánbuild.general1.small

Chu trình lập kế hoạch, phát triển và phân phối

 

Dịch vụ phát triển phần mềm thống nhất giúp dễ dàng xây dựng và phân phối nhanh chóng các ứng dụng trên AWS.

LUÔN MIỄN PHÍ

2.000 phút dựng

60 giờ Môi trường phát triển

10 GB dung lượng lưu trữ nguồn

64 GB tổng Dung lượng lưu trữ môi trường phát triển

Phân phối liên tục

 

Dịch vụ phân phối liên tục để cập nhật ứng dụng nhanh và ổn định.

LUÔN MIỄN PHÍ

1 đường ống hoạt động mỗi tháng

Vi dịch vụ
SẢN PHẨM
MÔ TẢ
CHI TIẾT VỀ SẢN PHẨM BẬC MIỄN PHÍ
ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM

Điều phối bộ chứa

 

Dễ dàng chạy và quản lý bộ chứa trên bất kỳ cơ sở hạ tầng nào do khách hàng quản lý.

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ

2200 giờ chạy phiên bản mỗi tháng

6 tháng dùng thử miễn phí

Điện toán phi máy chủ

Dịch vụ điện toán chạy trên mã của bạn để phản hồi các sự kiện và tự động quản lý tài nguyên điện toán.

LUÔN MIỄN PHÍ

1.000.000 yêu cầu miễn phí mỗi tháng

3,2 triệu giây thời gian điện toán mỗi tháng

Cơ sở hạ tầng dưới dạng mã
SẢN PHẨM
MÔ TẢ
CHI TIẾT VỀ SẢN PHẨM BẬC MIỄN PHÍ
ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM

Lập mô hình, cung cấp toàn bộ tài nguyên cơ sở hạ tầng đám mây của bạn kèm theo mã để cho phép tuân thủ cấu hình và khắc phục sự cố nhanh hơn.

LUÔN MIỄN PHÍ

1.000 thao tác xử lý mỗi tháng trên mỗi tài khoản

0,0009 USD mỗi thao tác xử lý vượt mức 1.000 mỗi tháng

0,00008 USD mỗi giây cho mỗi thao tác xử lý mất hơn 30 giây

Quản lý cấu hình

Quản lý cấu hình với máy chủ Chef và Puppet cũng như Chef Automate.

LUÔN MIỄN PHÍ

7.500 giờ sử dụng nút mạng (tương đương 10 nút mạng) mỗi tháng

Tập trung dữ liệu vận hành từ nhiều dịch vụ AWS và tự động hóa các tác vụ trên nhiều tài nguyên AWS.

LUÔN MIỄN PHÍ

Khung nguồn mở cho phép bạn xác định tài nguyên ứng dụng đám mây bằng các ngôn ngữ lập trình quen thuộc.

LUÔN MIỄN PHÍ
Giám sát và tạo bản ghi
SẢN PHẨM
MÔ TẢ
CHI TIẾT VỀ SẢN PHẨM BẬC MIỄN PHÍ
ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM

Giám sát hoạt động của tài khoản và mức sử dụng API

Lưu bản ghi, giám sát liên tục và duy trì hoạt động của tài khoản có liên quan đến các hoạt động diễn ra trên cơ sở hạ tầng AWS của bạn.

LUÔN MIỄN PHÍ

Giám sát và theo dõi

Giám sát các ứng dụng và tài nguyên đám mây AWS.

LUÔN MIỄN PHÍ

10 chỉ số và 10 cảnh báo tùy chỉnh

1.000.000 yêu cầu API

5 GB tải nhập dữ liệu nhật ký và 5 GB lưu trữ dữ liệu bản ghi

3 bảng điều khiển với tối đa 50 chỉ số mỗi tháng

Phân tích hiệu năng

Phân tích và gỡ lỗi ứng dụng của bạn.

LUÔN MIỄN PHÍ

100.000 dấu vết được ghi lại mỗi tháng

1.000.000 dấu vết được quét hoặc truy xuất mỗi tháng

Kiểm soát phiên bản
SẢN PHẨM
MÔ TẢ
CHI TIẾT VỀ SẢN PHẨM BẬC MIỄN PHÍ
ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM

Kiểm soát nguồn

Dịch vụ kiểm soát nguồn được quản lý, có khả năng thay đổi quy mô cao.     

LUÔN MIỄN PHÍ

5 người dùng hoạt động
mỗi tháng

50 GB dung lượng lưu trữ mỗi tháng

10.000  yêu cầu Git mỗi tháng

Tìm hiểu thêm về các công cụ và tài nguyên của AWS DevOps

Duyệt qua bộ sưu tập video và hướng dẫn của chúng tôi để nâng cao kiến thức và chuyên môn của bạn với AWS

 • Video
 • AWS re:Invent 2022 – Các phương pháp tốt nhất về AWS Well-Architected dành cho DevOps trên AWS (1:02:13)
  Giới thiệu về Amazon CodeWhisperer, Công nghệ đồng hành viết mã trên nền máy học – Tọa đàm trực tuyến về công nghệ của AWS (33:37)
  AWS re:Invent 2022 – Giới thiệu về Amazon CodeCatalyst (37:27)
  AWS re:Invent 2022 – Cách sử dụng lại các mẫu khi phát triển cơ sở hạ tầng dưới dạng mã (55:47)
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn 10 phút

  Bắt đầu bằng những hướng dẫn miễn phí, đơn giản này để khám phá các Công cụ và tài nguyên của AWS DevOps.

  Chạy lệnh từ xa trên phiên bản EC2

  Trong hướng dẫn thực hành này, bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng AWS Systems Manager để chạy lệnh từ xa trên phiên bản Amazon EC2 của mình. Systems Manager là một Công cụ quản lý cho phép bạn thu thập thông tin chuyên sâu về hoạt động và thực hiện hành động trên tài nguyên AWS một cách an toàn trên quy mô lớn. Với chạy lệnh, một trong các tính năng tự động hóa của Systems Manager, bạn có thể đơn giản hóa tác vụ quản lý bằng cách loại bỏ nhu cầu sử dụng máy chủ kiên cố, SSH hoặc PowerShell từ xa.

  Tìm hiểu thêm »

  Tạo quy trình phân phối liên tục

  Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tạo một đường ống phân phối liên tục cho một ứng dụng web đơn giản. Trước tiên, bạn sẽ sử dụng hệ thống kiểm soát phiên bản để lưu trữ mã nguồn của mình. Sau đó, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo một đường ống phân phối liên tục giúp tự động triển khai ứng dụng web của bạn bất cứ khi nào mã nguồn của bạn được cập nhật.

  Tìm hiểu thêm »

  Di chuyển kho lưu trữ Git sang AWS

  Trong dự án này, bạn sẽ học cách di chuyển kho lưu trữ Git hiện tại hoặc nội dung cục bộ không có phiên bản sang AWS CodeCommit, một dịch vụ kiểm soát nguồn được quản lý hoàn toàn giúp các công ty dễ dàng lưu trữ những kho dữ liệu Git riêng tư, bảo mật và có khả năng thay đổi quy mô linh hoạt. Dự án này cũng bao gồm hướng dẫn để chuyển thành công các kho lưu trữ cực lớn sang CodeCommit.

  Tìm hiểu thêm »

  AWS Development Tools Services Overview

  Khóa học này giới thiệu về các công cụ phát triển của AWS, cung cấp một quy trình phát triển liên tục và tích hợp chặt chẽ với những dịch vụ AWS khác. Những công cụ này hỗ trợ nhiều trường hợp sử dụng đa dạng cũng như cho phép khách hàng tiếp cận các giải pháp lý tưởng.

  Tìm hiểu thêm »

Công cụ và tài nguyên DevOps miễn phí trên AWS

Tài nguyên công cụ và cơ sở hạ tầng dành cho người thao tác với DevOps

Tìm hiểu các lợi ích khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi

Tự động hóa

Xây dựng nhanh hơn và hiệu quả hơn bằng cách sử dụng các dịch vụ AWS để tự động hóa các tác vụ và quy trình thủ công tốn thời gian.

Tốc độ

Mỗi dịch vụ AWS đều sẵn sàng sử dụng ngay nếu bạn có tài khoản AWS. Không yêu cầu phải thiết lập hay cài đặt phần mềm.

Bảo mật

Duy trì các biện pháp kiểm soát phòng ngừa để phát hiện sớm rủi ro, đồng thời thiết lập quyền và chính sách của người dùng để kiểm soát chi tiết những người có thể truy cập tài nguyên, cũng như thời điểm và cách thức truy cập. 

Điều chỉnh quy mô

Quản lý một phiên bản hoặc điều chỉnh quy mô lên hàng nghìn phiên bản bằng cách sử dụng các dịch vụ AWS để tận dụng tối đa tài nguyên điện toán linh hoạt, đơn giản hóa việc cung cấp, cấu hình và điều chỉnh quy mô.

Danh mục sản phẩm

Lưu trữ mã nguồn ứng dụng của bạn một cách bảo mật, đồng thời xây dựng, kiểm thử và triển khai ứng dụng lên AWS hoặc môi trường tại chỗ của bạn.
Cung cấp, cấu hình và quản lý các tài nguyên cơ sở hạ tầng AWS của bạn bằng mã và mẫu có thể sử dụng lại được.
Xây dựng và triển khai kiến trúc vi dịch vụ sử dụng các bộ chứa hoặc điện toán phi máy chủ.
Ghi nhật ký, giám sát hiệu suất của ứng dụng và cơ sở hạ tầng gần sát với thời gian thực.
Lưu trữ các kho Git bảo mật, có quy mô mang tính linh hoạt cao trên đám mây.

Các ưu đãi sản phẩm miễn phí

Bậc miễn phí của AWS cung cấp lựa chọn về các tài nguyên công cụ và cơ sở hạ tầng dành cho người thao tác với DevOps. Khám phá các sản phẩm bên dưới để xem dịch vụ nào phù hợp với nhu cầu của bạn.

Tích hợp liên tục và phân phối liên tục

Amazon EC2
Amazon CodeBuild
Dịch vụ dựng được quản lý hoàn toàn chuyên dựng và kiểm thử mã trên đám mây.
LUÔN MIỄN PHÍ

100 phút dựng mỗi tháng sử dụng loại điện toán build.general1.small

Giá của CodeBuild »
Amazon Lightsail
AWS CodePipeline
Dịch vụ phân phối liên tục để cập nhật ứng dụng nhanh và ổn định.
LUÔN MIỄN PHÍ

1 đường ống hoạt động mỗi tháng

Định giá CodePipeline »
Amazon EC2
Amazon CodeCatalyst
Dịch vụ phát triển phần mềm thống nhất giúp dễ dàng xây dựng và phân phối nhanh chóng các ứng dụng trên AWS.
LUÔN MIỄN PHÍ

2.000 phút dựng

60 giờ Môi trường phát triển

10 GB dung lượng lưu trữ nguồn

64 GB tổng dung lượng lưu trữ Môi trường phát triển

Định giá CodeCatalyst »

Vi dịch vụ

Amazon EC2
Amazon ECS
Dễ dàng chạy và quản lý bộ chứa trên bất kỳ cơ sở hạ tầng nào do khách hàng quản lý.
DÙNG THỬ MIỄN PHÍ

2200 giờ chạy phiên bản mỗi tháng

6 tháng dùng thử miễn phí 

Giá của Amazon ECS »
Amazon Lightsail
AWS Lambda
Dịch vụ điện toán chạy mã của bạn để phản hồi các sự kiện và tự động quản lý tài nguyên điện toán.
LUÔN MIỄN PHÍ

1.000.000 yêu cầu miễn phí mỗi tháng

3,2 triệu giây thời gian điện toán mỗi tháng  

Giá của Lambda »

Cơ sở hạ tầng dưới dạng mã

Amazon EC2
AWS CloudFormation
Lập mô hình, cung cấp toàn bộ tài nguyên cơ sở hạ tầng đám mây của bạn kèm theo mã để cho phép tuân thủ cấu hình và khắc phục sự cố nhanh hơn.
LUÔN MIỄN PHÍ

1.000 thao tác xử lý mỗi tháng trên mỗi tài khoản

0,0009 USD mỗi thao tác xử lý vượt mức 1.000 mỗi tháng

0,00008 USD mỗi giây cho mỗi thao tác xử lý mất hơn 30 giây

Giá của CloudFormation »
Amazon Lightsail
AWS OpsWorks
Quản lý cấu hình với máy chủ Chef và Puppet cũng như Chef Automate.
LUÔN MIỄN PHÍ

7.500 giờ sử dụng nút mạng (tương đương 10 nút mạng) mỗi tháng

Giá của Chef Automate » Giá của Puppet Enterprise » Giá của OpsWorks Stacks »
Amazon EC2
Trình quản lý hệ thống AWS
Tập trung dữ liệu vận hành từ nhiều dịch vụ AWS và tự động hóa các tác vụ trên nhiều tài nguyên AWS.
LUÔN MIỄN PHÍ
Định giá Trình quản lý hệ thống »
Amazon EC2
Bộ phát triển đám mây (CDK) AWS
Khung nguồn mở cho phép bạn xác định tài nguyên ứng dụng đám mây bằng các ngôn ngữ lập trình quen thuộc.
LUÔN MIỄN PHÍ

Giám sát và tạo bản ghi

Amazon EC2
Amazon CloudWatch
Giám sát các ứng dụng và tài nguyên đám mây AWS.
LUÔN MIỄN PHÍ

10 chỉ số và 10 cảnh báo tùy chỉnh

1.000.000 yêu cầu API

5 GB tải nhập dữ liệu nhật ký và 5 GB lưu trữ dữ liệu bản ghi

3 bảng điều khiển với tối đa 50 chỉ số mỗi tháng

Giá của CloudWatch »
Amazon Lightsail
AWS X-Ray
Phân tích và gỡ lỗi ứng dụng của bạn.
LUÔN MIỄN PHÍ

100.000 dấu vết được ghi lại mỗi tháng

1.000.000 dấu vết được quét hoặc truy xuất mỗi tháng

Giá của X-Ray »
Amazon EC2
AWS CloudTrail
Lưu bản ghi, giám sát liên tục và duy trì hoạt động của tài khoản có liên quan đến các hoạt động diễn ra trên cơ sở hạ tầng AWS của bạn.
LUÔN MIỄN PHÍ
Giá của CloudTrail »

Kiểm soát phiên bản

Amazon EC2
AWS CodeCommit
Dịch vụ kiểm soát nguồn được quản lý, có khả năng thay đổi quy mô cao.
LUÔN MIỄN PHÍ

5 người dùng hoạt động mỗi tháng

50 GB dung lượng lưu trữ mỗi tháng

10.000 yêu cầu Git mỗi tháng

Giá CodeCommit »
AWS Lambda
Đăng ký tài khoản AWS
Việc tạo tài khoản AWS hoàn toàn miễn phí và cho bạn quyền sử dụng ngay Bậc miễn phí của AWS.

Tìm hiểu thêm về các công cụ và tài nguyên của AWS DevOps

 • Video
 • Các phương pháp tốt nhất về Well-Architected dành cho DevOps trên AWS
  Giới thiệu về Amazon CodeWhisperer
  Giới thiệu về Amazon CodeCatalyst
  Cách sử dụng lại các mẫu khi phát triển cơ sở hạ tầng dưới dạng mã
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn 10 phút

  Bắt đầu bằng những hướng dẫn miễn phí, đơn giản này để khám phá các Công cụ và tài nguyên của AWS DevOps.

  Chạy lệnh từ xa trên phiên bản EC2

  Trong hướng dẫn thực hành này, bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng AWS Systems Manager để chạy lệnh từ xa trên phiên bản Amazon EC2 của mình. Systems Manager là một Công cụ quản lý cho phép bạn thu thập thông tin chuyên sâu về hoạt động và thực hiện hành động trên tài nguyên AWS một cách an toàn trên quy mô lớn. Với chạy lệnh, một trong các tính năng tự động hóa của Systems Manager, bạn có thể đơn giản hóa tác vụ quản lý bằng cách loại bỏ nhu cầu sử dụng máy chủ kiên cố, SSH hoặc PowerShell từ xa.

  Tạo quy trình phân phối liên tục

  Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tạo một đường ống phân phối liên tục cho một ứng dụng web đơn giản. Trước tiên, bạn sẽ sử dụng hệ thống kiểm soát phiên bản để lưu trữ mã nguồn của mình. Sau đó, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo một đường ống phân phối liên tục giúp tự động triển khai ứng dụng web của bạn bất cứ khi nào mã nguồn của bạn được cập nhật.

  Di chuyển kho lưu trữ Git sang AWS

  Trong dự án này, bạn sẽ học cách di chuyển kho lưu trữ Git hiện tại hoặc nội dung cục bộ không có phiên bản sang AWS CodeCommit, một dịch vụ kiểm soát nguồn được quản lý hoàn toàn giúp các công ty dễ dàng lưu trữ những kho dữ liệu Git riêng tư, bảo mật và có khả năng thay đổi quy mô linh hoạt. Dự án này cũng bao gồm hướng dẫn để chuyển thành công các kho lưu trữ cực lớn sang CodeCommit.

  AWS Development Tools Services Overview

  Khóa học này giới thiệu về các công cụ phát triển của AWS, cung cấp một quy trình phát triển liên tục và tích hợp chặt chẽ với những dịch vụ AWS khác. Những công cụ này hỗ trợ nhiều trường hợp sử dụng đa dạng cũng như cho phép khách hàng tiếp cận các giải pháp lý tưởng.

Bậc miễn phí của AWS

Bậc miễn phí của AWS mang đến cho người dùng cơ hội khám phá các sản phẩm miễn phí, cùng các ưu đãi bao gồm các sản phẩm luôn miễn phí, miễn phí trong 12 háng và bản dùng thử miễn phí thời hạn ngắn.

Bắt đầu

Việc tạo tài khoản AWS hoàn toàn miễn phí và cho bạn quyền sử dụng ngay Bậc miễn phí của AWS.