Phi máy chủ miễn phí trên AWS

Dựng và chạy ứng dụng mà không cần phải bận tâm đến máy chủ

Tìm hiểu thêm về Phi máy chủ AWS 

Lợi ích của sản phẩm

AWS cung cấp công nghệ để chạy mã, quản lý dữ liệu và tích hợp các ứng dụng, tất cả đều không cần quản lý máy chủ. Công nghệ phi máy chủ có tính năng tự động mở rộng quy mô, tích hợp độ sẵn sàng cao và mô hình thanh toán trả phí theo mức sử dụng nhằm tăng tính linh hoạt và tối ưu hóa chi phí. Những công nghệ này cũng loại bỏ các tác vụ quản lý cơ sở hạ tầng như cung cấp dung lượng và vá lỗi, nên bạn có thể tập trung viết mã phục vụ khách hàng của mình. Các ứng dụng phi máy chủ bắt đầu với AWS Lambda, dịch vụ điện toán theo sự kiện được tích hợp nguyên bản với trên 200 dịch vụ AWS và ứng dụng phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS).

Hiện thực hóa ý tưởng nhanh hơn

Loại bỏ chi phí hoạt động để đội ngũ của bạn có thể nhanh chóng phát hành, nhận phản hồi và thử nghiệm lặp lại để ra mắt thị trường nhanh hơn.

Giảm chi phí của bạn

Với mô hình thanh toán theo mức sử dụng, việc sử dụng tài nguyên được tự động tối ưu hóa và bạn sẽ không bao giờ phải bù tiền cho việc cung cấp quá mức.

Thích ứng trên quy mô lớn

Với những công nghệ tự động mở rộng quy mô từ không đến mức nhu cầu cao nhất, bạn có thể thích ứng với nhu cầu của khách hàng nhanh hơn bao giờ hết.

Xây dựng các ứng dụng tốt hơn, dễ dàng hơn

Ứng dụng phi máy chủ có các tích hợp dịch vụ dựng sẵn nên bạn có thể tập trung xây dựng ứng dụng của mình thay vì định cấu hình ứng dụng.

Các ưu đãi sản phẩm miễn phí

Xây dựng các giải pháp phi máy chủ bằng những sản phẩm từ Bậc miễn phí của AWS.

SẢN PHẨM 

MÔ TẢ 

CHI TIẾT VỀ ƯU ĐÃI CHO BẬC MIỄN PHÍ

ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM

AWS Lambda

Điện toán phi máy chủ

Dịch vụ điện toán chạy mã của bạn để phản hồi các sự kiện và tự động quản lý tài nguyên điện toán.

 LUÔN MIỄN PHÍ

1 triệu
yêu cầu miễn phí mỗi tháng


3,2 triệu giây thời gian điện toán mỗi thángĐịnh giá AWS Lambda

AWS Step Functions

Quy trình công việc trực quan cho các ứng dụng

Điều phối các bộ phận của ứng dụng được phân phối.

LUÔN MIỄN PHÍ


4.000 chuyển đổi trạng thái mỗi tháng

Định giá AWS Step Functions

Amazon SQS

Hàng đợi tin nhắn được quản lý

Hàng đợi có khả năng thay đổi quy mô để lưu trữ thông báo khi chúng di chuyển giữa các máy tính.

LUÔN MIỄN PHÍ


1.000.000 y
êu cầu mỗi tháng

Định giá Amazon SQS

Amazon SNS

Thông báo được quản lý toàn phần

Dịch vụ nhắn tin đẩy nhanh, linh hoạt và được quản lý toàn phần.

LUÔN MIỄN PHÍ


1.000.000
lượt phát hành mỗi tháng

100.000 lượt phân phối HTTP/S mỗi tháng

1.000 lượt phân phối email mỗi tháng

Định giá Amazon SNS

Cổng API Amazon

Tạo API bảo mật

Phát hành, duy trì, giám sát và bảo mật API ở mọi quy mô.

12 THÁNG MIỄN PHÍ


1 triệu
lệnh gọi API nhận được mỗi tháng

Định giá Cổng API Amazon 

AWS AppSync

Đã thúc đẩy phát triển ứng dụng

Phát triển, bảo mật và chạy API GraphQL với mọi quy mô.

12 THÁNG MIỄN PHÍ


250.000
hoạt động truy vấn hoặc điều chỉnh dữ liệu mỗi tháng

250.000 lần cập nhật theo thời gian thực mỗi tháng

600.000 phút kết nối mỗi tháng

Định giá AWS AppSync

Amazon S3

Lưu trữ đối tượng có khả năng thay đổi quy mô

Cơ sở hạ tầng lưu trữ đối tượng bảo mật, ổn định và có khả năng thay đổi quy mô.

12 THÁNG MIỄN PHÍ


5 GB
dung lượng lưu trữ tiêu chuẩn

20.000 yêu cầu get

2.000 yêu cầu put

Định giá Amazon S3

Amazon DynamoDB

Dịch vụ cơ sở dữ liệu NoSQL nhanh

Cơ sở dữ liệu NoSQL nhanh và linh hoạt với khả năng điều chỉnh quy mô trơn tru.

LUÔN MIỄN PHÍ


25 GB
dung lượng lưu trữ

25 đơn vị dung lượng ghi (WCU) được cung cấp

25 đơn vị dung lượng đọc (RCU) được cung cấp

Định giá Amazon DynamoDB

Tìm hiểu thêm về các giải pháp Phi máy chủ AWS

Duyệt qua bộ sưu tập video và hướng dẫn của chúng tôi để nâng cao kiến thức và chuyên môn của bạn với AWS

 • Video
 • Bảo mật trong Amazon DynamoDB và AWS Lambda (6:39)
  Giới thiệu về AWS Lambda (3:01)
  Bắt đầu với Amazon DynamoDB và AWS Lambda (10:00)
  Giới thiệu về Amazon S3 (4:32)
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn thực hành

  Bắt đầu bằng những hướng dẫn miễn phí và đơn giản này để khám phá các dịch vụ phi máy chủ AWS

  Xây dựng ứng dụng web phi máy chủ

  Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tạo một ứng dụng web phi máy chủ đơn giản cho phép người dùng yêu cầu các chuyến đi bằng kỳ lân từ nhóm Wild Rydes. Ứng dụng sẽ cung cấp cho người dùng giao diện người dùng dựa trên HTML để chỉ ra vị trí họ muốn được đón và sẽ giao tiếp trên phần backend với dịch vụ web RESTful để gửi yêu cầu và gửi một con kỳ lân gần đó. Ứng dụng cũng sẽ cung cấp các phương tiện để người dùng đăng ký dịch vụ và đăng nhập trước khi yêu cầu chuyến đi.

  Tìm hiểu thêm »

  Gửi tin nhắn giữa các ứng dụng phân tán

  Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách thiết lập nhắn tin bất đồng bộ bằng Dịch vụ hàng đợi đơn giản của Amazon (Amazon SQS). Amazon SQS là dịch vụ AWS cho phép các thành phần ứng dụng giao tiếp trên đám mây. Bạn sẽ sử dụng bảng điều khiển Amazon SQS để tạo và định cấu hình hàng đợi tin nhắn, gửi tin nhắn, nhận và xóa tin nhắn đó, sau đó xóa hàng đợi.

  Tìm hiểu thêm »

  Chạy Serverless "Hello, World!" với AWS Lambda

  Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu những kiến thức cơ bản về việc chạy mã trên AWS Lambda mà không cần cung cấp hay quản lý máy chủ. Chúng tôi sẽ hướng dẫn từng bước cách tạo một hàm Lambda Hello World bằng bảng điều khiển AWS Lambda. Sau đó, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách gọi hàm Lambda một cách thủ công bằng dữ liệu sự kiện mẫu và xem lại các chỉ số đầu ra của bạn.

  Tìm hiểu thêm »

  Điều phối vi dịch vụ dựa trên hàng đợi

  Trong phần hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng AWS Step Functions và Amazon SQS để thiết kế và chạy một quy trình công việc phi máy chủ có khả năng điều phối vi dịch vụ dựa trên hàng đợi tin nhắn.

  Tìm hiểu thêm »

Phi máy chủ miễn phí trên AWS

Dựng và chạy ứng dụng mà không cần phải bận tâm đến máy chủ

Tìm hiểu các lợi ích khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi

Hiện thực hóa ý tưởng nhanh hơn

Loại bỏ chi phí hoạt động để đội ngũ của bạn có thể nhanh chóng phát hành, nhận phản hồi và thử nghiệm lặp lại để ra mắt thị trường nhanh hơn.

Giảm chi phí của bạn
Với mô hình thanh toán theo mức sử dụng, việc sử dụng tài nguyên được tự động tối ưu hóa và bạn sẽ không bao giờ phải bù tiền cho việc cung cấp quá mức.
Thích ứng trên quy mô lớn
Với những công nghệ tự động mở rộng quy mô từ không đến mức nhu cầu cao nhất, bạn có thể thích ứng với nhu cầu của khách hàng nhanh hơn bao giờ hết.
Xây dựng các ứng dụng tốt hơn, dễ dàng hơn

Ứng dụng phi máy chủ có các tích hợp dịch vụ dựng sẵn nên bạn có thể tập trung xây dựng ứng dụng của mình thay vì định cấu hình ứng dụng.

Các ưu đãi sản phẩm miễn phí

Xây dựng các giải pháp phi máy chủ bằng những sản phẩm từ Bậc miễn phí của AWS.

AWS Lambda
AWS Lambda
Dịch vụ điện toán chạy mã của bạn để phản hồi các sự kiện và tự động quản lý tài nguyên điện toán.
LUÔN MIỄN PHÍ
1 triệu yêu cầu miễn phí mỗi tháng

3,2 triệu giây thời gian điện toán
mỗi tháng
Định giá AWS Lambda »
AWS Step Functions
AWS Step Functions
Điều phối các bộ phận của ứng dụng được phân phối.
LUÔN MIỄN PHÍ
4.000 chuyển đổi trạng thái mỗi tháng
Định giá AWS Step Functions »
Amazon SQS
Amazon SQS
Hàng đợi có khả năng thay đổi quy mô để lưu trữ thông báo khi chúng di chuyển giữa các máy tính.
LUÔN MIỄN PHÍ
1.000.000 yêu cầu mỗi tháng
Định giá Amazon SQS »
Amazon SNS
Amazon SNS
Dịch vụ nhắn tin đẩy nhanh, linh hoạt và được quản lý toàn phần.
LUÔN MIỄN PHÍ
1.000.000 lượt phát hành mỗi tháng

100.000 lượt phân phối HTTP/S mỗi tháng

1.000 lượt phân phối email
mỗi tháng
Định giá Amazon SNS »
Cổng API Amazon
Cổng API Amazon
Phát hành, duy trì, giám sát và bảo mật API ở mọi quy mô.
12 THÁNG MIỄN PHÍ
1 triệu lệnh gọi API nhận được mỗi tháng
Định giá Cổng API Amazon »
AWS AppSync
AWS AppSync
Phát triển, bảo mật và chạy API GraphQL với mọi quy mô.
12 THÁNG MIỄN PHÍ
250.000 hoạt động truy vấn hoặc điều chỉnh dữ liệu mỗi tháng

250.000 lần cập nhật theo thời gian thực
mỗi tháng

600.000 phút kết nối
mỗi tháng
Định giá AWS AppSync »
AWS Lambda
Amazon S3
Cơ sở hạ tầng lưu trữ đối tượng bảo mật, ổn định và có khả năng thay đổi quy mô.
12 THÁNG MIỄN PHÍ
5 GB dung lượng lưu trữ tiêu chuẩn

20.000 yêu cầu get

2.000 yêu cầu put

Định giá Amazon S3 »
Amazon DynamoDB
Amazon DynamoDB
Cơ sở dữ liệu NoSQL nhanh và linh hoạt với khả năng điều chỉnh quy mô trơn tru.
LUÔN MIỄN PHÍ

25 GB dung lượng lưu trữ

25 đơn vị dung lượng ghi (WCU) được cung cấp

25 đơn vị dung lượng đọc (RCU) được cung cấp

Định giá Amazon DynamoDB »

Tìm hiểu thêm về các giải pháp phi máy chủ với AWS

 • Video
 • Bảo mật trong Amazon DynamoDB và AWS Lambda (6:39)
  Giới thiệu về AWS Lambda (3:01)
  Bắt đầu với Amazon DynamoDB và AWS Lambda (10:00)
  Giới thiệu về Amazon S3 (4:32)
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn thực hành

  Bắt đầu bằng những hướng dẫn miễn phí và đơn giản này để khám phá các dịch vụ phi máy chủ AWS

  Xây dựng ứng dụng web phi máy chủ

  Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tạo một ứng dụng web phi máy chủ đơn giản cho phép người dùng yêu cầu các chuyến đi bằng kỳ lân từ nhóm Wild Rydes. Ứng dụng sẽ cung cấp cho người dùng giao diện người dùng dựa trên HTML để chỉ ra vị trí họ muốn được đón và sẽ giao tiếp trên phần backend với dịch vụ web RESTful để gửi yêu cầu và gửi một con kỳ lân gần đó. Ứng dụng cũng sẽ cung cấp các phương tiện để người dùng đăng ký dịch vụ và đăng nhập trước khi yêu cầu chuyến đi.

  Gửi tin nhắn giữa các ứng dụng phân tán

  Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách thiết lập nhắn tin bất đồng bộ bằng Dịch vụ hàng đợi đơn giản của Amazon (Amazon SQS). Amazon SQS là dịch vụ AWS cho phép các thành phần ứng dụng giao tiếp trên đám mây. Bạn sẽ sử dụng bảng điều khiển Amazon SQS để tạo và định cấu hình hàng đợi tin nhắn, gửi tin nhắn, nhận và xóa tin nhắn đó, sau đó xóa hàng đợi.

  Chạy Serverless "Hello, World!" với AWS Lambda

  Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu những kiến thức cơ bản về việc chạy mã trên AWS Lambda mà không cần cung cấp hay quản lý máy chủ. Chúng tôi sẽ hướng dẫn từng bước cách tạo một hàm Lambda Hello World bằng bảng điều khiển AWS Lambda. Sau đó, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách gọi hàm Lambda một cách thủ công bằng dữ liệu sự kiện mẫu và xem lại các chỉ số đầu ra của bạn.

  Điều phối vi dịch vụ dựa trên hàng đợi

  Trong phần hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng AWS Step Functions và Amazon SQS để thiết kế và chạy một quy trình công việc phi máy chủ có khả năng điều phối vi dịch vụ dựa trên hàng đợi tin nhắn.

Bậc miễn phí của AWS

Bậc miễn phí của AWS mang đến cho người dùng cơ hội khám phá các sản phẩm miễn phí, cùng các ưu đãi bao gồm các sản phẩm luôn miễn phí, miễn phí trong 12 háng và bản dùng thử miễn phí thời hạn ngắn.

Bắt đầu

Việc tạo tài khoản AWS hoàn toàn miễn phí và cho bạn quyền sử dụng ngay Bậc miễn phí của AWS.