SAP on AWS

Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi kỹ thuật số và tăng sự linh hoạt bằng cách chạy môi trường SAP trên Đám mây Amazon Web Services.

Tìm hiểu thêm »

Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu

Cho phép đổi mới sản xuất thông qua việc sử dụng điện toán đám mây

Trong báo cáo nghiên cứu chuyên sâu này, công ty nghiên cứu IDC sẽ phân tích chuyên sâu về các trường hợp sử dụng điện toán đám mây trong sản xuất, đánh giá các thách thức cũng như cơ hội có thể xảy ra và cung cấp thực tiễn tốt nhất cần xem xét cho các chuyên gia trong ngành sản xuất và lãnh đạo doanh nghiệp đang muốn triển khai dịch vụ đám mây.

Đọc báo cáo nghiên cứu chuyên sâu »

Chuyển đổi sản xuất: Hành trình chuyển sang đám mây

Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu này do Frost & Sullivan và AWS hợp tác thực hiện.  Đám mây là trọng tâm của quá trình chuyển đổi kỹ thuật số trong sản xuất. Nhiều nhà sản xuất nghĩ rằng họ cần chuyển sang đám mây nhưng không hiểu rõ giá trị và lộ trình. Thông qua các cuộc phỏng vấn với các chuyên gia đám mây AWS và các công ty sản xuất hàng đầu có kinh nghiệm về chuyển đổi sản xuất, bạn có thể tìm hiểu cách triển khai đám mây trong thực tiễn hiện nay và cách các nhà lãnh đạo công nghệ vận hành trong ngành đề xuất những phương thức tốt nhất trong việc chuyển sang đám mây để thúc đẩy doanh nghiệp vận hành xuất sắc.

Đọc báo cáo nghiên cứu chuyên sâu »

Nắm vững về Industrial Internet of Things (IIoT)

Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu này do Roland Berger và AWS hợp tác thực hiện.  Báo cáo này cung cấp cái nhìn có hệ thống về IIoT và các lớp công ty hoạt động trong đó. Báo cáo đưa ra hướng dẫn về cách xác định vai trò của IIoT đối với công ty của bạn, phác thảo các lựa chọn và những điều cần lưu ý, cũng như xác định các cơ hội tạo ra giá trị gia tăng.

Đọc báo cáo nghiên cứu chuyên sâu »

Tối ưu hóa quy trình công việc Tự động hóa thiết kế điện tử (EDA) trên AWS

Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu này trình bày tổng quan về quy trình công việc EDA và các thành phần kiến trúc cụ thể của AWS dùng để tối ưu hóa quy trình công việc EDA.

Đọc báo cáo nghiên cứu chuyên sâu »

Các trường hợp sử dụng điển hình cho sách điện tử ứng dụng Industrial IoT

Sách điện tử này xem xét những thách thức lớn nhất trong việc xây dựng các ứng dụng Industrial IoT, cũng như cách AWS IoT giải quyết những thách thức này trong các trường hợp sử dụng IoT điển hình của các công ty công nghiệp.

Đọc sách điện tử »

Blog

  • ngày

Hiện không tìm thấy bài đăng nào trên blog. Vui lòng tham khảo Blog AWS để xem các tài nguyên khác.  

1

Video giải pháp

SKF tối ưu hóa quy trình sản xuất bằng AWS

SKF đang tối ưu hóa quy trình sản xuất, giảm bớt chi phí và đem lại trải nghiệm khách hàng tốt hơn với AWS.

Tối ưu hóa quy trình sản xuất và tối ưu hóa tài sản tại Georgia-Pacific với AWS

Tìm hiểu cách Georgia-Pacific tận dụng kho dữ liệu cùng với AWS ML và AI để tăng thời gian vận hành máy và đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt nhất với tốc độ sản xuất nhanh nhất có thể.

MANN + HUMMEL tin tưởng hoàn toàn vào các giải pháp bộ lọc IoT thông minh của AWS

Xem cách MANN+HUMMEL triển khai các giải pháp IoT trên AWS và sử dụng các dịch vụ như AWS Lambda và Nền tảng AWS IoT để tăng tốc độ đưa sản phẩm ra thị trường và thay đổi quy mô dễ dàng nhờ các giải pháp bộ lọc IoT thông minh của mình.

Video phiên re:Invent 2019

Không thể chuyển đến re:Invent để kết nối với các đồng nghiệp và chuyên gia đám mây, cộng tác tại trại tập huấn của chúng tôi và tìm hiểu cách thức mà AWS có thể cải thiện hoạt động kinh doanh sản xuất của bạn? Xem một số video của phiên 2019 này.

Phiên thảo luận AWS re:Invent 2019 | Sản xuất (56:17)

Xem Phiên thảo luận sản xuất 2019 re:Invent và lắng nghe từ các nhà sản xuất hàng đầu bao gồm INVISTA, Lockheed Martin, Moderna Therapeutics, Siemens, Volkswagen và nhiều hơn nữa! Lắng nghe các câu chuyện độc đáo từ các ngành phụ trợ Sản xuất: Hóa chất, Hàng không vũ trụ, Dược phẩm, Ô tô, v.v.

Video phiên re:Invent 2018

Không thể chuyển đến re:Invent để kết nối với các đồng nghiệp và chuyên gia đám mây, cộng tác tại trại tập huấn của chúng tôi và tìm hiểu cách thức mà AWS có thể cải thiện hoạt động kinh doanh sản xuất của bạn?  Xem một số video phiên 2018.

AWS dành cho sản xuất (MFG202)

Speakers Airbus, SKF và Georgia Pacific thảo luận về quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của ngành sản xuất và vai trò của đám mây trong các lĩnh vực thiết kế sản phẩm, sản xuất thông minh và sản phẩm thông minh.

Tự động hóa hoạt động sản xuất của Fender với AWS (IOT220-R)

Tìm hiểu cách kết hợp các công nghệ AI và IoT cùng với thị giác máy tính, cho phép Fender tăng năng suất cho quy trình sản xuất bằng cách phát hiện và kiểm soát các điều kiện môi trường.

Bắt đầu sử dụng AWS

Các công ty sản xuất hàng đầu đã sử dụng AWS. Liên hệ với chuyên gia của chúng tôi và bắt đầu hành trình Đám mây AWS của riêng bạn ngay hôm nay.