Mỏ dầu kỹ thuật số trong ngành dầu khí

Ngành dầu khí đang đầu tư nhiều hơn vào IoT; tuy nhiên, các công ty chưa đủ năng lực để trích xuất những thông tin chuyên sâu từ sự bùng nổ dữ liệu được tạo ra bởi các cảm biến mới này. AWS cung cấp giải pháp IoT tích hợp, toàn diện để cho phép xử lý, phân tích và tự động hóa theo thời gian thực ở vùng biên. Với các dịch vụ như AWS IoT, AWS Machine Learning và Big Data, các công ty giờ đây có thể quản lý và giám sát tài sản đang phát triển trên quy mô lớn, duy trì sức khỏe hệ thống tổng thể tốt hơn để giảm thiểu rủi ro, giảm bớt chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trường hợp sử dụng

 • Bảo trì dự đoán
 • Cải thiện an toàn nhân sự, tăng năng suất với chức năng Theo dõi vật liệu
 • Bảo trì dự đoán
 • Bảo trì dự đoán

  AWS có thể giúp khách hàng giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động, cải thiện hiệu quả sử dụng tài sản và năng suất giếng dầu, mang lại kết quả an toàn tốt hơn và tránh chi phí bảo trì không cần thiết bằng cách cung cấp các công cụ giúp thực hiện công tác bảo trì dự đoán nhanh chóng, dễ dàng và trên quy mô lớn.

  product-page-diagram-AWS-Oil-Gas_predictive-maintenance
  30x30_AWS-Greengrass_Product-Icon

  AWS Greengrass

  30x30_Amazon-Sagemaker_Product-Icon

  Amazon Sagemaker

  30x30_AWS-IoT-Core_Product-Icon

  Amazon IoT

  30x30_Amazon-Snowball-Edge_Product-Icon

  AWS Snowball Edge

 • Cải thiện an toàn nhân sự, tăng năng suất với chức năng Theo dõi vật liệu
 • Cải thiện an toàn nhân sự, tăng năng suất với chức năng Theo dõi vật liệu

  Với AWS, bạn có thể phân tích các luồng video theo thời gian thực để cải thiện năng suất, mức độ tuân thủ và kết quả an toàn. Ví dụ: Bạn có thể tạo các vành đai có hàng rào ảo xung quanh khu vực nguy hiểm và tạo cảnh báo khi nhân viên đi vào khu vực có nguy cơ cao; bạn có thể tự động hóa quá trình xác định thời gian sản xuất cho các nhóm ngành trên công trường xây dựng lớn và thực hiện các hành động khắc phục dựa trên thông tin chuyên sâu; bạn có thể tự động hóa các hoạt động tốn thời gian và dễ xảy ra lỗi như đếm mức tồn kho bằng cách truyền phát video qua AWS. Khả năng giám sát tại chỗ cũng có thể giúp ích trong công tác lên kế hoạch dự báo hàng tồn kho và định tuyến thông minh nhằm tối ưu hóa chuỗi cung ứng và hậu cần. Cuối cùng, nhờ AWS HPC và công nghệ Dữ liệu lớn, bạn cũng có thể tối ưu hóa an toàn và năng suất bằng cách chạy nhiều mô phỏng và kiểm thử các hành động giảm thiểu theo thời gian thực.

  product-page-diagram-AWS-Oil-Gas_improve-personnel-safety
  30x30_Amazon-Kinesis-Video-Streams_Product-Icon

  Amazon Kinesis Video Streams

  30x30_Amazon-Rekognition_Product-Icon

  Amazon Rekognition

  30x30_Amazon-Sagemaker_Product-Icon

  Amazon Sagemaker

  30x30_AWS-Greengrass_Product-Icon

  AWS Greengrass

Nghiên cứu điển hình và tài nguyên

Bản trình diễn AI/ML: Dự báo mật độ địa chấn

Dự báo mật độ địa chấn trong ngành dầu khí với Amazon Sagemaker

Xem video ngắn này về cách sử dụng Amazon Sagemaker để dự báo mật độ địa chấn.

Bản trình diễn AI/ML Demo: Dự báo địa chất thạch học

Dự báo địa chất thạch học trong ngành dầu khí với Amazon Sagemaker

Xem video ngắn này về cách sử dụng Amazon Sagemaker để tự động hóa phân loại thạch học.

Bản trình diễn AI/ML: Dự báo độ xốp

Dự báo độ xốp với thuật toán XGBoost của Amazon Sagemaker

Xem video ngắn này về cách sử dụng Amazon Sagemaker để dự đoán độ xốp.

IDC Technology Spotlight: Dịch vụ đám mây trong quá trình chuyển đổi dầu khí ở giai đoạn thượng nguồn

Tìm hiểu cách các công ty dầu khí triển khai những chiến lược mới trong ứng dụng công nghệ nhằm xây dựng lộ trình chuyển đổi kinh doanh.

Tìm hiểu thêm »


Bạn đã sẵn sàng bắt đầu hành trình AWS chưa?

Các công ty hàng đầu trong ngành dầu khí hiện đã sử dụng AWS. Liên hệ với chuyên gia của chúng tôi và bắt đầu hành trình Đám mây AWS của riêng bạn ngay hôm nay.