Điều hướng APN

Giúp Đối tác AWS từng bước chuyển đổi doanh nghiệp của mình

Điều hướng APN là tài nguyên hỗ trợ khởi đầu của Mạng lưới đối tác AWS (APN), là nơi các chuyên gia AWS đáng tin cậy cung cấp hướng dẫn chuẩn tắc về cách thức chuyển đổi doanh nghiệp của bạn trên AWS. Tài nguyên này cung cấp hướng dẫn từng bước nhằm giúp bạn xây dựng, tiếp thị và bán hàng với tư cách là Đối tác AWS.

Tất cả các Đối tác AWS đều có thể vận dụng Điều hướng APN để tăng tốc độ phát triển doanh nghiệp ngay từ những ngày đầu, bất kể bạn đang ở đâu trên hành trình APN của mình. Điều hướng APN mang đến cho đối tác một lộ trình, các công cụ tiếp cận và tài nguyên để đạt được những mục tiêu kinh doanh.

Điều hướng APN

Bạn mới tham gia APN hay là Thành viên đã đăng ký?

Điều hướng APN cung cấp những lộ trình được xây dựng tùy chỉnh để các Thành viên đã đăng ký của APN thiết lập công việc trên AWS và đạt được Bậc tư vấn chọn lọc của AWS hoặc Lộ trình đối tác ISV của AWS, tùy theo loại nào phù hợp nhất với doanh nghiệp của bạn. Bất kể lộ trình của bạn là như thế nào, Điều hướng APN đều có những hướng dẫn từng bước để tổ chức của bạn đạt được kết quả kinh doanh đã nhắm đến trên AWS. Hãy bắt đầu qua tài khoản Trung tâm đối tác AWS của bạn ở dưới đây.

Lợi ích của Điều hướng APN

Đạt được mục tiêu kinh doanh trọng yếu

Đạt được mục tiêu kinh doanh trọng yếu

Đẩy nhanh hành trình APN của bạn qua những hướng dẫn chuẩn tắc của chúng tôi để đạt được các kết quả kinh doanh trọng yếu trên AWS, như quyền được chỉ định cho các chương trình AWS khác nhau.

Khám phá nội dung có sự sắp xếp

Khám phá nội dung có sự sắp xếp

Tiếp cận tài nguyên hỗ trợ khởi đầu tổng hợp về mặt kỹ thuật và kinh doanh, được các chuyên gia của AWS phát triển để giúp tổ chức của bạn xây dựng hoặc tăng cường sự chuyên hóa ở các lĩnh vực giải pháp mong muốn.
Xây dựng danh mục của bạn

Xây dựng danh mục của bạn

Phát triển các tài sản thâm nhập thị trường cốt lõi qua các mẫu và phần hướng dẫn từng bước của chúng tôi để nêu bật chuyên môn của bạn trên AWS và giành được lòng tin của khách hàng.

Hành trình Điều hướng APN

Đối tác AWS và Thành viên đã đăng ký có thể bắt đầu sử dụng Điều hướng APN chỉ với vài lần nhấp chuột. Mỗi lộ trình đều có một nơi tổng hợp tất cả các tài nguyên hỗ trợ khởi đầu cần thiết để tổ chức của bạn đạt được mục tiêu kinh doanh trên AWS, mọi người có thông tin đăng nhập Trung tâm đối tác AWS trong một tổ chức đều có thể truy cập nơi này.

 • Bước 1: Lựa chọn lộ trình mong muốn của bạn
 • Bước 2: Sử dụng thông tin hướng dẫn của Điều hướng APN
 • Bước 3: Đạt mục tiêu kinh doanh của bạn
 • Bước 1: Lựa chọn lộ trình mong muốn của bạn
 • Khi nhấp vào liên kết "Bắt đầu" của danh mục kết quả kinh doanh mong muốn, bạn sẽ được đưa đến trang lựa chọn các lộ trình có sẵn của Điều hướng APN (yêu cầu đăng nhập Trung tâm đối tác AWS). Sau khi bạn chọn lộ trình cụ thể sẽ tham gia, lộ trình đó sẽ có hai tài sản để hướng dẫn bạn:

  1. Lộ trình Điều hướng APN: Đây là trải nghiệm kỹ thuật số cung cấp tất cả các thông tin hướng dẫn từng bước cần thiết để bạn đạt được mục tiêu kinh doanh đã chọn (ví dụ: đạt được bậc AWS hoặc nhận được chỉ định của AWS). Tổ chức của bạn có thể sử dụng phần đào tạo này nhiều lần để nhận những hướng dẫn chuẩn tắc nhằm đạt được kết quả kinh doanh đã nhắm đến.
  2. Sổ tay lộ trình Điều hướng APN: Mỗi lộ trình Điều hướng APN đều kèm theo một sổ tay chứa những thông tin hướng dẫn bổ sung mà tổ chức của bạn có thể sử dụng để điều chỉnh quy mô đào tạo lực lượng lao động, mở rộng chuyên môn của nhóm ở lĩnh vực mục tiêu đã chọn hoặc khám phá những mục chỉ định có sẵn cho lộ trình riêng biệt mà bạn chọn.
 • Bước 2: Sử dụng thông tin hướng dẫn của Điều hướng APN
 • Lộ trình Điều hướng APN và sổ tay kèm theo là sơ đồ hướng dẫn bạn đạt được mục tiêu kinh doanh trên AWS, tài nguyên hỗ trợ khởi đầu này được cung cấp cho toàn bộ tổ chức của bạn ngay từ ngày đầu tiên bạn tham gia APN.

  Cách sử dụng thông tin hướng dẫn của Điều hướng APN:
  1. Trong mỗi lộ trình, bạn hãy xem xét thông tin hướng dẫn ở từng cột mốc hướng đến mục tiêu kết quả kinh doanh của bạn.
  2. Nếu có thể, hãy vận dụng những mẫu, biện pháp thực hiện tốt nhất được cung cấp, cũng như thông tin hướng dẫn từng bước cần thiết để thực hiện và ghi lại việc hoàn thành từng hoạt động với APN.
  3. Hoàn thành hết mức có thể những hoạt động cần thiết để đạt được mục tiêu kinh doanh bạn nhắm đến. Nếu muốn, bạn có thể phối hợp với Người liên hệ APN để xác định những công việc nào là phù hợp nhất với nhu cầu của tổ chức bạn.
 • Bước 3: Đạt mục tiêu kinh doanh của bạn
 • Khi bạn đã hoàn thành tất cả các hoạt động muốn làm vì mục tiêu kết quả kinh doanh của tổ chức, tổ chức của bạn có thể sử dụng thông tin hướng dẫn trong lộ trình Điều hướng APN để hoàn tất những bước cuối cùng hướng đến việc áp dụng hoặc xác thực, nếu được.

  Từ đó, tổ chức của bạn có thể tiếp tục xác định các mục tiêu kinh doanh mới trên AWS và đẩy nhanh hành trình Điều hướng APN.

Bắt đầu hành trình Điều hướng APN

Dù bạn mới tham gia APN hay đã là Đối tác AWS uy tín, chúng tôi luôn có sẵn lộ trình Điều hướng phù hợp với các mục tiêu kinh doanh của tổ chức bạn trên AWS. Điều hướng APN có ba danh mục hỗ trợ khởi đầu để giúp Đối tác AWS xác định hành trình APN: Bậc & lộ trình dành cho Đối tác AWS, Chương trình đối tác AWS: Xây dựng, tiếp thị, bán hàng và Lĩnh vực trọng tâm bổ sung.

Đối tác AWS có thể tham gia nhiều lộ trình cùng một lúc để đạt được nhiều kết quả kinh doanh khác nhau. Hãy chọn (những) danh mục kinh doanh phù hợp nhất với nhu cầu của bạn và nhấp vào "Bắt đầu" để xem danh sách đầy đủ các lộ trình có sẵn.

Bậc và lộ trình dành cho Đối tác AWS

Bậc và lộ trình dành cho Đối tác AWS

Những lộ trình này hướng dẫn Đối tác AWS theo từng bước về các yêu cầu đối với Bậc tư vấn chọn lọc của AWS, Bậc tư vấn nâng cao của AWS hoặc Lộ trình đối tác ISV của AWS, tùy theo loại hình doanh nghiệp của bạn. Tìm hiểu cách xây dựng và phát triển công việc kinh doanh của bạn trên AWS.
 
Bắt đầu ở đây để đạt đến cột mốc tiếp theo trong hành trình thành viên APN của bạn.
Chương trình đối tác AWS: Xây dựng, tiếp thị, bán hàng

Chương trình đối tác AWS: Xây dựng, tiếp thị, bán hàng

Những lộ trình này sẽ hướng dẫn Đối tác AWS cách thức đáp ứng các yêu cầu riêng của chương trình, bao gồm: Năng lực AWS, Phân phối dịch vụ, Sẵn sàng với Dịch vụ và các chương trình khác.
 

Bắt đầu ở đây để tìm hiểu về những chương trình có thể tạo ra sự khác biệt hơn nữa cho doanh nghiệp của bạn.

Lĩnh vực trọng tâm bổ sung

Lĩnh vực trọng tâm bổ sung

Những lộ trình này cung cấp các lĩnh vực khác mà Đối tác AWS có thể khám phá ngoài chương trình của AWS, cùng với quyền truy cập tài nguyên hỗ trợ khởi đầu độc quyền, các lợi ích và sự liên kết với các nhóm chuyên gia AWS để phát triển công việc kinh doanh của bạn trên AWS. Các lộ trình được cung cấp có cả blockchain và VMware Cloud on AWS.
 
Bắt đầu ở đây để tìm hiểu về những lộ trình có sẵn nhằm giúp bạn phát triển dịch vụ và ngành nghề.

Nội dung mới trong Điều hướng APN?