CA riêng của AWS

Tạo chứng chỉ riêng để xác định tài nguyên và bảo vệ dữ liệu

Bắt đầu dùng thử miễn phí 30 ngày

Tạo cấu hình chứng chỉ và nhà cung cấp chứng chỉ (CA) linh hoạt để xác định và bảo vệ tài nguyên nội bộ của bạn, bao gồm máy chủ, ứng dụng, người dùng, thiết bị và bộ chứa.

Xây dựng trên nền tảng bảo mật vững chắc nhằm bảo vệ dữ liệu, xác định tài nguyên và giúp đáp ứng nhu cầu tuân thủ và quy định của bạn.

Tránh xảy ra sự cố ngừng hoạt động và tăng thời gian hoạt động bằng cách tự động hóa quá trình quản lý CA và chứng chỉ thông qua lệnh gọi API, lệnh AWS CLI hoặc mẫu AWS CloudFormation.

Cách thức hoạt động

Nhà cung cấp chứng chỉ riêng của AWS (AWS CA riêng) là một CA linh hoạt với độ sẵn sàng cao, giúp các tổ chức bảo mật ứng dụng cũng như thiết bị của họ bằng những chứng chỉ riêng.
Nhà cung cấp chứng chỉ riêng của AWS là gì? (1:08)
CA riêng của AWS là gì?

Sử dụng CA riêng của AWS để cấp và quản lý một cách bảo mật các chứng chỉ riêng dành cho những tài nguyên được kết nối của bạn tại cùng một nơi.

Để xem bằng ngôn ngữ của bạn, hãy chọn video này, nhấn vào biểu tượng cài đặt và chọn tùy chọn phụ đề ưa thích của bạn.

CA riêng của AWS là gì?

Sử dụng CA riêng của AWS để cấp và quản lý một cách bảo mật các chứng chỉ riêng dành cho những tài nguyên được kết nối của bạn tại cùng một nơi.

Để xem bằng ngôn ngữ của bạn, hãy chọn video này, nhấn vào biểu tượng cài đặt và chọn tùy chọn phụ đề ưa thích của bạn.

Trường hợp sử dụng

Tự động hóa và điều chỉnh quy mô hoạt động cấp chứng chỉ

Cấp chứng chỉ để xác định và bảo vệ máy chủ, bộ chứa, người dùng, phiên bản và thiết bị IoT nội bộ của bạn bằng các API và SDK.

Thiết lập TLS an toàn cho Kubernetes

Mã hóa dữ liệu đang được truyền đến và đi từ các cụm Kubernetes của bạn và để giao tiếp từ pod này sang pod khác.

Sử dụng TLS và TLS chung cho các mạng riêng

Bật TLS cho tài nguyên trên AWS và mạng riêng tại chỗ bên ngoài AWS.

Tạo mạng lưới dịch vụ bảo mật

Xác thực và mã hóa hoạt động giao tiếp giữa các vi dịch vụ trong một mạng lưới dịch vụ.

Cách bắt đầu sử dụng

Bắt đầu sử dụng bằng tài khoản miễn phí

Dùng thử AWS CA riêng miễn phí đối với hoạt động của CA riêng đầu tiên được tạo trong tài khoản và Khu vực trong 30 ngày đầu tiên.

Đăng ký »

Tìm hiểu cách thức hoạt động của AWS CA riêng

Tìm hiểu cách quản lý vòng đời chứng chỉ riêng của bạn dễ dàng và an toàn hơn.

Khám phá các tính năng của AWS CA riêng »

Kết nối với chuyên gia

Từ các chương trình cấp độ phát triển đến cấp độ doanh nghiệp, được hỗ trợ phù hợp vào đúng thời điểm.

Khám phá các lựa chọn hỗ trợ »

Khám phá thêm về AWS