Lưu trữ đám mây trên AWS

Một nơi bảo mật, có quy mô linh hoạt và đáng tin cậy cho dữ liệu của bạn
AWS cung cấp một loạt dịch vụ hoàn chỉnh để bạn lưu trữ, truy cập, quản trị và phân tích dữ liệu của mình nhằm giảm chi phí, tăng sự linh hoạt và đẩy nhanh tốc độ đổi mới. Hãy chọn trong số các tùy chọn dịch vụ lưu trữ đối tượng, lưu trữ tệp, lưu trữ dạng khối, sao lưu và di chuyển dữ liệu để xây dựng nền tảng cho môi trường CNTT trên đám mây của bạn.

Dịch vụ lưu trữ AWS

Lưu trữ đối tượng

Lưu trữ tệp

Lưu trữ dạng khối

Sao lưu

Truyền dữ liệu

Lưu trữ và điện toán biên

Lyft_Customer-Reference_Logo

"Với Lyft chạy trên AWS từ năm 2012, chúng tôi tận dụng cơ sở hạ tầng đám mây rộng lớn để hỗ trợ sự tăng trưởng theo cấp số nhân của chúng tôi và hỗ trợ mục tiêu cải thiện cuộc sống của người dân với phương tiện giao thông tốt nhất thế giới. Các nhóm trong toàn công ty sử dụng hàng nghìn máy trên Amazon EC2 và nhiều petabyte dữ liệu được lưu trữ trong Amazon S3 để bảo đảm người dùng của chúng tôi nhận được trải nghiệm tốt nhất có thể."

– Chris Lambert
CTO, Lyft