AWS Cloud Storage

Bắt đầu sử dụng AWS Storage

Lưu trữ trên đám mây là thành phần tối quan trọng của nền tảng điện toán đám mây, là nơi lưu giữ thông tin ứng dụng sử dụng. Các ứng dụng phân tích dữ liệu lớn, kho dữ liệu, Internet of Thing, cơ sở dữ liệu cũng như sao lưu và lưu trữ đều phải phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng lưu trữ dữ liệu dưới hình thức nào đó. Lưu trữ trên đám mây là giải pháp thường đáng tin cậy, có quy mô linh hoạt cũng như bảo mật hơn hệ thống lưu trữ tại chỗ truyền thống.

AWS cung cấp đầy đủ các loại dịch vụ lưu trữ trên đám mây để hỗ trợ các yêu cầu tuân thủ về ứng dụng lẫn lưu trữ. Hãy lựa chọn các tùy chọn dịch vụ lưu trữ đối tượng, lưu trữ tệp và lưu trữ dạng khối cũng như di chuyển dữ liệu đám mây để bắt đầu thiết kế nền tảng cho môi trường CNTT trên đám mây của bạn.

IDC_Corporate_Logo
Giới thiệu tổng quan về danh mục dịch vụ của AWS Storage

Tìm hiểu thêm về báo cáo nghiên cứu chuyên sâu đánh giá danh mục dịch vụ lưu trữ của AWS
và phân tích Tổng chi phí sở hữu bộ lưu trữ trên đám mây AWS.


Nếu bạn cần:
Hãy xem xét sử dụng:
Bộ lưu trữ cục bộ ổn định dành cho Amazon EC2, dành cho cơ sở dữ liệu quan hệ và NoSQL, kho dữ liệu, ứng dụng doanh nghiệp, xử lý Dữ liệu lớn hoặc sao lưu và khôi phục Amazon Elastic Block Store
(Amazon EBS)
Giao diện hệ thống tệp và ngữ nghĩa truy cập hệ thống tệp giúp cung cấp dữ liệu cho một hoặc nhiều phiên bản EC2, để phân phối nội dung, ứng dụng doanh nghiệp, luồng công việc xử lý nội dung phương tiện, lưu trữ Dữ liệu lớn hoặc sao lưu và khôi phục
Amazon Elastic File System
(Amazon EFS)
Nền tảng có quy mô linh hoạt và bền bỉ giúp cung cấp dữ liệu từ bất kỳ nơi đâu trên Internet, dành cho nội dung do người dùng tạo, lưu trữ chủ động, điện toán serverless, lưu trữ Dữ liệu lớn hoặc sao lưu và khôi phục Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3)
Bộ lưu trữ dài hạn có giá cả cực kỳ phải chăng có khả năng thay thế hình thức lưu trữ bằng băng từ để phục vụ mục đích lưu trữ tuân thủ quy định
Amazon Glacier
Nền tảng đám mây lưu trữ “lai” giúp củng cố môi trường tại chỗ của bạn bằng khả năng lưu trữ trên đám mây của Amazon để hoạt động vượt mức cơ bản, phân bậc hoặc di chuyển AWS Storage Gateway
Danh mục dịch vụ giúp đơn giản hóa và tăng tốc quá trình di chuyển dữ liệu thuộc mọi kiểu và kích cỡ vào và ra khỏi đám mây AWS
Dịch vụ di chuyển dữ liệu đám mây

Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) cung cấp bộ lưu trữ dạng khối ổn định, có độ sẵn sàng cao, đồng nhất và có độ trễ thấp cho các phiên bản Amazon EC2. Dịch vụ này giúp bạn tinh chỉnh ứng dụng bằng mức dung lượng lưu trữ, hiệu năng và chi phí phù hợp.

EBS được thiết kế dành cho các khối lượng công việc yêu cầu bộ lưu trữ ổn định mà từng phiên bản EC2 riêng lẻ có thể truy cập. Các trường hợp sử dụng điển hình bao gồm cơ sở dữ liệu quan hệ và NoSQL (ví dụ như Microsoft SQL Server và MySQL hoặc Cassandra và MongoDB), công cụ phân tích Dữ liệu lớn (ví dụ như hệ sinh thái Hadoop/HDFS Amazon EMR), ứng dụng phát trực tuyến và xử lý ghi nhật ký (ví dụ như Kafka và Splunk) và ứng dụng kho dữ liệu (ví dụ như Vertica và Teradata).

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang Amazon EBS.


Amazon Elastic File System (Amazon EFS) cho phép lưu trữ tệp đơn giản, có khả năng thay đổi quy mô để sử dụng với phiên bản Amazon EC2 trong đám mây AWS.

Dịch vụ này cung cấp giao diện hệ thống với ngữ nghĩa truy cập hệ thống tệp tiêu chuẩn cho các phiên bản Amazon EC2. EFS tự động tăng và giảm dung lượng cũng như cung cấp thông lượng cao với độ trễ thấp ổn định. EFS được thiết kế để mang lại độ sẵn sàng và bền bỉ cao, cũng như cung cấp hiệu năng cho nhiều khối lượng công việc và ứng dụng đa dạng, bao gồm Dữ liệu lớn và phân tích, luồng công việc xử lý phương tiện, quản lý nội dung, dịch vụ máy chủ web, bộ lưu trữ bộ chứa và thư mục gốc.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang Amazon EFS.


Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) là bộ lưu trữ đối tượng được thiết kế để lưu và truy cập bất kỳ loại dữ liệu nào qua Internet.

Đây là giải pháp bảo mật, độ bền trên 99,999999999% và khả năng thay đổi quy mô vượt quá hàng chục nghìn tỷ đối tượng. S3 được sử dụng để sao lưu và phục hồi, lưu trữ theo bậc, nội dung cho người dùng tạo (ví dụ như ảnh, video, nhạc và tệp), kho dữ liệu thô lớn ở định dạng gốc cho phân tích Dữ liệu lớn và nền tảng kho dữ liệu, hoặc làm nền tảng cho thiết kế điện toán serverless.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang Amazon S3.  


Amazon Glacier là dịch vụ lưu trữ đối tượng có độ bền cao và chi phí thấp để sao lưu và lưu trữ bất kỳ loại dữ liệu nào.  

Glacier chính là giải pháp dành cho các khách hàng muốn lưu trữ với chi phí thấp dữ liệu truy cập không thường xuyên. Dịch vụ này có thể thay thế hình thức lưu trữ bằng băng từ cho các ứng dụng truyền thông và giải trí cũng như hỗ trợ tuân thủ trong các tổ chức có nhiều quy định như các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khoa học đời sống và tài chính.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang Amazon Glacier.


AWS Storage Gateway là ứng dụng phần mềm giúp liên kết trơn tru môi trường tại chỗ của bạn với bộ lưu trữ trên đám mây của Amazon.

Đây là dịch vụ cung cấp bộ lưu trữ cục bộ với kết nối đến bộ lưu trữ của đám mây AWS được tối ưu hóa mạnh, hỗ trợ các trường hợp sử dụng di chuyển, phân bậc lưu trữ hoặc hoạt động vượt mức cơ bản. Thay thế tự động hóa bằng băng từ mà không làm gián đoạn các tiến trình hiện có, bổ trợ khối lượng công việc tại chỗ bằng năng lực lưu trữ theo yêu cầu hoặc tăng cường các khoản đầu tư lưu trữ tại chỗ hiện có với bậc lưu trữ trên đám mây.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang AWS Storage Gateway.


Amazon cung cấp nhiều dịch vụ truyền dữ liệu để di chuyển dữ liệu vào và ra khỏi đám mây AWS.

Các dịch vụ này sẽ giúp bạn thực hiện các việc như di chuyển bộ lưu trữ nhiều petabyte một cách bảo mật và nhanh chóng, tăng tốc độ truyền của mạng bằng cơ sở hạ tầng có sẵn cũng như ghi lại dữ liệu phát trực tuyến liên tục từ nhiều nguồn.  

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang Di chuyển dữ liệu đám mây.

Người bán trên AWS Marketplace cung cấp hàng trăm sản phẩm đầu ngành tương đương với hoặc tương tự như hoặc được tích hợp với các sản phẩm lưu trữ hiện có trong môi trường tại chỗ của bạn. Các dịch vụ này bổ sung cho các dịch vụ AWS hiện có để giúp bạn triển khai cấu trúc lưu trữ toàn diện và trải nghiệm trơn tru hơn trên các môi trường trên đám mây cũng như tại chỗ của bạn.

AWSMPStorage_02C

Dịch vụ lưu trữ chính

Tìm hiểu thêm >>

AWSMPStorage_03B

Sao lưu và phục hồi

Tìm hiểu thêm >>

AWSMPStorage_01B

Truyền tệp và sao chép dữ liệu

Tìm hiểu thêm>>


Đối tác năng lực của AWS Storage sẽ tận dụng các giải pháp AWS, trong đó có Amazon EBS và Amazon S3 để cung cấp giải pháp lưu trữ bảo mật và hiệu quả cho các khối lượng công việc chính đang chạy trên đám mây hoặc mở rộng giải pháp tại chỗ để tạo ra cấu trúc lai.

Tìm hiểu xem AWS và các đối tác APN đã giúp những tổ chức như EidosMedia và HUSCO triển khai các giải pháp lưu trữ chính hiệu quả và tiết kiệm chi phí như thế nào.

Xem Đối tác APN nổi bật »

Primary Storage Icon-01